česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: IPTC
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vízová sekce velvyslanectví částečně obnovuje provoz

S účinností od 1. srpna 2020 bude na Velvyslanectví ČR v Lusace částečně a v limitovaném množství žádostí obnoveno poskytování vízových služeb veřejnosti

K obnově vízové agendy a přijímání veřejnosti dochází za nadále pokračujícího celosvětového výskytu onemocnění COVID-19. Žádáme proto žadatele o důsledné dodržování hygienických opatření při návštěvě konzulátu. Při návštěvě konzulátu se bude vyžadovat dezinfekce rukou, použití roušky a zachování rozestupu alespoň 2 metry. Bude omezen počet osob, které mohou v daný moment pobývat ve vnitřních prostorách konzulátu. Do prostor konzulátu nebudou vpuštěni žadatelé, kteří vykazují zvýšenou tělesnou teplotu, případně příznaky respiračního onemocnění.

Podání žádosti o vízum bude striktně možné pouze na základě předchozího objednání na e-mailu visa_lusaka@mzv.cz. Žadateli bude přidělen datum a čas pro podání žádosti. V případě pozdního příchodu žadatele bude přidělený termín zrušen bez náhrady.

Snahou Ministerstva zahraničních věcí je znovu umožnit příjezd těm cizincům, kteří k cestám a pobytu v ČR potřebují vízum. Zároveň ovšem uprostřed pokračující pandemie nebude možné vyjít vstříc všem žadatelům, kteří by o podání žádosti měli zájem. Velvyslanectví ČR v Lusace je při dodržení protiepidemiologických opatření aktuálně kapacitně schopen přijmout deset žádostí o schengenská víza týdně a osm žádostí o dlouhodobá víza a povolení k dlouhodobému pobytu týdně.

Upozorňujeme žadatele, že Velvyslanectví České republiky v Lusace nemůže ovlivnit pravidla vstupu do Zambie (typy vydávaných víz, požadavky na karanténu, atd.) případně hygienická opatření v zemi. Žadatelům z ostatních zemí akreditace Velvyslanectví (Zimbabwe, Malawi) proto důrazně doporučujeme se seznámit s pravidly vstupu do Zambie předtím, než si sjednají schůzku k podání žádosti o vízum na ambasádě.

Příjem žádostí o víza

Velvyslanectví České republiky v Lusace bude od 1. srpna nabírat žádosti o víza v následujícím rozsahu (ten je dán aktuálním Ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. července 2020 a může se kdykoliv změnit):

Příjem žádostí o Schengenská víza:

Příjem žádostí o dlouhodobá víza a pobyty:

Pokračování v přerušených řízeních

Od 18. května 2020 se na Velvyslanectví České republiky v Lusace obnovují všechna řízení o všech žádostech o dlouhodobá víza a pobyty, která byla zahájena před 14. březnem 2020.

Požadavek na doklad potvrzující splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního onemocnění

Od všech cizinců, kteří žádají o schengenská a dlouhodobá víza nebo povolení k pobytu za účelem ekonomické činnosti (netýká se víz za účelem podnikání) nebo vzdělávacích aktivit bude v souladu s Ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. července 2020 požadováno předložení dokladu potvrzujícího splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního onemocnění. 

Vzor potvrzení přijímajícího subjektu (DOCX, 135 KB)

Bez tohoto dokladu není možné žádosti o víza za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit přijmout! To se týká rovněž žádostí dříve nabraných a případně též již rozhodnutých, kde k vylepení vízového štítku do cestovního pasu žadatele doposud nedošlo.

Doklad musí mít formu prohlášení zaměstnavatele / vzdělávací instituce, který/á přijímá cizince za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit na území ČR. V tomto dokladu se tento subjekt zavazuje, že cizinci zajistí ubytování po celou dobu jeho pobytu na území ČR, vč. místa, kde bude vykonáváno karanténní opatření v případě jeho nařízení orgánem ochrany veřejného zdraví; zdravotní péči nebo registrujícího poskytovatele zdravotních služeb po celou dobu jeho pobytu na území ČR, vč. úhrady zdravotní péče, není-li zajištěna jinak; návrat zpět do země původu v případě ztráty účelu pobytu na území ČR.

Umožnění vstupu na území České republiky

Cizí státní příslušníci jsou žádáni, aby si před cestou ověřili podmínky vstupu do České republiky. Cizinci jsou obdobně povinni ověřit si případná karanténní opatření, která se na ně budou při / po příjezdu do České republiky vztahovat. Karanténní opatření mohou zahrnovat povinnost předložit negativní test na Covid-19.

Informace je k dispozici na webové stránce Ministerstva vnitra, především v pdf-tabulce "Pravidla pro vstup osob na území České republiky dle Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví." Další informace mohou cizinci najít zde, případně zde.

přílohy

Vzor potvrzení přijímajícího subjektu 134 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 2.7.2020