česky  english 

rozšířené vyhledávání

Vízové informace

Velvyslanectví České republiky v Lusace přijímá žádosti o udělení krátkodobých (schengenských) a pobytů od 2. května 2018 a to v úterý a ve čtvrtek od 9.00 do 11.00 hod i dlouhodobých víz v úterý a čtvrtek od 13.00 do 15.00. Přijati budou pouze žadatelé, kteří předloží kompletní dokumentaci.

Detailní informace o vstupu a pobytu cizinců na území ČR najedete zde.

SCHENGENSKÉ (KRÁTKODOBÉ) VÍZUM

Vstup a pobyt cizinců na území Schengenu do 90 dnů je upraven Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech, tzv. Vízovým kodexem.

DLOUHODOBÉ VÍZUM / DLOUHODOBÝ POBYT

Pobyt cizinců na území České republiky je upraven zejména v zákoně č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, jehož aktuální znění je k dispozici na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR www.mvcr.cz

O udělení, neudělení nebo zrušení dlouhodobého víza, povolení k dlouhodobému pobytu a povolení k trvalému pobytu rozhoduje Ministerstvo vnitra ČR.

Dlouhodobé vízum uděluje Ministerstvo vnitra na žádost cizince, který hodlá pobývat na území ČR za účelem vyžadujícím pobyt na území delší než 3 měsíce.

Povolení k dlouhodobému pobytu uděluje Ministerstvo vnitra na žádost cizince, který na území ČR pobývá na dlouhodobé vízum, hodlá na území ČR přechodně pobývat po dobu delší než 6 měsíců a trvá-li stejný účel pobytu. Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu lze obdržet bez předchozího pobytu na území v případě studia, vědeckého výzkumu a společného soužití rodiny.

Povolení k trvalému pobytu uděluje Ministerstvo vnitra po 5 letech nepřetržitého pobytu na území a nebo ve výjimečných případech stanovených § 66 a 67 zákona o pobytu cizinců.

 

 

Obecné informace pro žadatele o vízum

Informace pro žadatele o víza do schengenského prostoru a ČR. více ►