česky  english 

rozšířené vyhledávání

Vízum k pobytu do 90 dnů (schengenské vízum)

Jednotné krátkodobé (schengenské) vízum opravňuje k pobytu na území států schengenského prostoru po dobu v něm vyznačenou, nejdéle 90 dnů. Uděluje se pro jeden vstup (jednorázové), pro dva vstupy nebo pro více vstupů (multiple) a jako letištní průjezdní. Pouze ve výjimečných a odůvodněných případech se krátkodobé (schengenské) vízum uděluje s omezenou územní platností pouze pro státy v něm uvedené, příp. pouze pro ČR.

Schengenská víza - novela vízového kodexu

thumb

Dne 2. února 2020 vstoupí v účinnost novela vízového kodexu. Některé změny, které se dotknou i postupu při podávání žádostí o schengenská víza, shrnujeme níže. Budou rovněž aktualizovány v příslušných článcích. více ►

Náležitosti k podání žádosti o schengenské vízum

Žadatelé mohou žádost podat nejdříve 3 měsíce a zpravidla nejpozději 15 dní před plánovanou cestou. Dle Vízového kodexu je žádost konzulátem rozhodnuta ve lhůtě 15 dní (v ojedinělých případech až 60 dní). více ►

Schengenský informační systém

Schengenský informační systém (SIS) je databáze sdílená všemi členskými státy v schengenském prostoru. V SIS jsou soustředěny informace o hledaných, pohřešovaných nebo sledovaných osobách a informace o odcizených či pohřešovaných vozidlech a… více ►