česky  english  français 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Velvyslanectví ČR v Lusace
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Česká republika podpořila pět lokálních projektů

Jako každý rok podpořilo Velvyslanectví ČR v Lusace v roce 2019 několik místních organizací v rámci programu tzv. malých lokálních projektů, financovaných z rozpočtu Ministerstva zahraničních věcí ČR. Tentokrát byly realizovány čtyři projekty v Zambii a jeden v Zimbabwe.

Zambijská nevládní organizace Mthuzi Development Foundation realizovala ve východní části Zambie v okolí města Chipata projekt, jehož cílem bylo zvýšit objem a kvalitu výroby medu a dalších včelích produktů a vedle toho více zapojit ženy do tohoto podnikání. Díky finanční podpoře pro nákup potřebného technického vybavení a provedeným školením místních obyvatel o výrobních postupech, situaci na trhu, certifikaci produktů aj. se podstatně zvýšilo množství i kvalita včelích produktů i jejich tržní odbyt.

Patrick Banda vysvětluje systém nově rozmístěných včelích úlů místním farmářům

Patrick Banda vysvětluje systém nově rozmístěných včelích úlů místním farmářům

Finanční podporu získala dále zambijská pobočka charitativní organizace ADRA, která díky ní zlepšila přístup ke vzdělání dětí ve vesnici Situtu v okresu Nkeyema v Západní Provincii. Dosavadní školní budova byla postavena z nekvalitních přírodních materiálů a během období dešťů bylo kvůli povětrnostním podmínkám téměř nemožné ve třídách vyučovat. Díky české podpoře byla postavena další budova se dvěma učebnami, zázemím pro personál a toaletami. Projekt tak výrazně zlepšil kvalitu výuky a umožnil výrazně zvýšit počet žáků školy, kteří dříve museli docházet do školy do okolních vesnic.

Zambijská pobočka české mezinárodní neziskové organizace Člověk v tísni pokračovala díky podpoře ambasády v propagaci technologie bioplynáren mezi zemědělci v Západní provincii. V bioplynárnách vzniká z kravského hnoje bioplyn, který je využíván na vaření. V odlehlých oblastech, kde byli obyvatelé doposud závislí na pálení dříví nebo dřevěného uhlí, jde o významné zlepšení, které jim šetří mnoho času a práce a současně omezuje odlesňování. Zpracovaný hnůj se dále využívá jako velice kvalitní přírodní hnojivo. Projekt umožnil rozšířit povědomí o této technologii v rámci celé Západní provincie.

Sestry sv. Karla Boromejského, spolupracující s Arcidiecézní Charitou Praha, zřídily díky finanční podpoře ČR v obci Mpanshya v okrese Rufunsa poblíž hlavního města Lusaky počítačovou laboratoř, napájenou solární energií. Žáci základních škol v této oblasti dříve k počítačovému vybavení prakticky neměli přístup vzhledem k absenci napojení na elektrickou rozvodnou síť. Projekt by tedy měl vést k podstatnému zlepšení dovedností místních žáků v práci s informačními technologiemi. 

Nově postavená školní budova v rámci projektu CCDZ

Nově postavená školní budova v rámci projektu CCDZ

V obci Mariga v okrese Mbire, který se nachází ve velmi odlehlé oblasti severovýchodního Zimbabwe, postavila místní nezisková organizace Centre for Community Development in Zimbabwe novou školní budovu. Děti místního kmene Doma tak mají napříště zajištěno odpovídající prostředí pro výuku.  Velvyslanectví ČR podpořilo školu v této obci již druhým rokem.