česky  english  français 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: MZV
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Exportní příležitost - Modernizace vybavení JIP Universitní nemocnice v Lusace

Projekt dodávky vybavení jednotky intenzivní péče v největší státní zambijské nemocnici bude realizován v rámci vázaných peněžních darů v reakci na pandemii Covid-19. Lhůta pro podávání nabídek je 20 dní od zveřejnění poptávky na webových stránkách BusinessInfo.

V souvislosti s pandemií Covid-19 Zastupitelský úřad ČR v Zambii informuje o výše uvedeném projektu (s rozvojovým i humanitárním potenciálem), který je realizován v rámci implementace vázaných peněžních darů.

Jedná se o dodávku vybavení jediné jednotky intenzivní péče v největší státní zambijské nemocnici (University Teaching Hospital) v Lusace.

Přehled požadovaného vybavení:

 • 2 ks nemocničních lůžek v nejvyšší kvalitě pro JIP (na třech sloupech, s možností boční rotace až do 30 stupňů, zabudovaná váha a signalizace opuštění postele pacientem);

 • 4 ks nemocničních lůžek ve velmi vysoké kvalitě pro JIP (sloupová konstrukce, s možností boční rotace až do 15 stupňů, zabudovaná váha a signalizace opuštění postele pacientem);

 • 19 ks nemocničních lůžek ve vysoké kvalitě pro JIP (sloupová konstrukce, zabudovaná váha a signalizace opuštění postele pacientem);

 • 25 ks nočních stolků;

 • 25 ks stolků přes postel;

 • Kancelářský nábytek k vybavení pracovny lékaře, sester a recepce v rámci JIP;

 • 8 ks UV dezinfektorů;

 • 4 ks elektro koagulátorů pro elektrochirurgii.

Příjemcem daru je Universitní nemocnice v Lusace (UTH), prostřednictvím Ministerstva zdravotnictví Zambie. Zambie je velmi postiženou zemí v rámci pandemie Covid-19 a zároveň patří do skupiny tzv. LDC. Nedostatečné nemocniční vybavení ve většině nemocnic v Zambii je v souvislosti s Covid-19 ještě více markantní. UTH neléčí přímo pacienty s Covid-19, ale musel poskytnout část svého vybavení jiným nemocnicím pro boj s touto novou chorobou. UTH zároveň s tím pociťuje zvýšený příliv pacientů, kteří by v době před Covid-19 mohli být léčeni v jiných nemocnicích. UTH nemá na své JIP ani plný počet lůžek, a ta stávající jsou již hluboko pod standardem i v rámci Zambie. Nemocnice má zájem o vybavení špičkovými i standardními lůžky, koagulátory, UV dezinfektory a nábytkem. Dodávka do státní nemocnice pod hlavičkou Ministerstva zdravotnictví by měla být osvobozena od cla a daně.

Projekt je financován z prostředků přidělených pro vázaný peněžní dar, do maximální výše 10 000 000,- Kč, a to včetně nákladů na dopravu do Zambie a na místo určení v Lusace (UTH). V ceně musí být též instalace a zaškolení.

Časový harmonogram pro realizaci projektu je následující:

Zahájení projektu – červenec 2020;

Ukončení projektu – nejpozději k 31. 10. 2020.


 


 

Analýza příležitostí a rizik:

 • Zástupce státní nemocnice UTH projevil extrémní zájem o dodávku vybavení pro JIP a potvrdil, že nemocnice zajistí potřebná povolení k dovozu skrze Ministerstvo zdravotnictví Zambie.

 • Doporučena je přeprava po moři s využitím přístavů v JAR nebo Tanzanii. S tím je však spojené riziko včasného dodání zařízení. Do Lusaky nicméně stále létají na pravidelných linkách Ethiopian Airlines.

Metoda měření úspěšnosti projektu:

Dodání požadovaného vybavení do UTH, instalace zařízení a zaškolení personálu.

ZÚ Lusaka se postará o informování široké veřejnosti v Zambii o daru z České republiky.


 

Zájemce je povinen k nabídce přiložit:

 1. originál podepsaného prohlášení (viz příloha),

 2. identifikační formulář a rozpočet projektu (viz příloha),

Nabídku s požadovanými přílohami zájemce pošle v listinné podobě nebo datovou schránkou na adresu MZV ČR – Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci (ORS), Loretánské náměstí 5, 118 00 Praha 1, ID datové schránky: e4xaaxh; a současně elektronicky na Velvyslanectví ČR v Lusace, email: lusaka@embassy.mzv.cz.

Zasláním nabídky zájemce dává souhlas s předáním svých kontaktních údajů zahraničnímu příjemci daru v rozsahu název společnosti, její sídlo, IČ, kontaktní údaje (telefon, e-mail) a osoby oprávněné jednat jménem společnosti.

Lhůta pro podávání nabídek je 20 dní od zveřejnění poptávky na webových stránkách BusinessInfo.

Čestné prohlášení (DOC, 32 KB) Identifikační formulář (PDF, 8 MB)