česky  english  français 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: © Bohumil Hamrsmid
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Zambii navštívila programovací mise Ministerstva zahraničních věcí ČR a České rozvojové agentury

(Archivní článek, platnost skončena 01.02.2022.)

Ve dnech 7. až 13. října 2017 navštívila Zambii programovací mise Ministerstva zahraničních věcí České republiky a České rozvojové agentury vedená ředitelem odboru rozvojové spolupráce MZV p. Václavem Bálkem.

Hlavním cílem mise bylo dokončení návrhu programu spolupráce a vytýčení priorit v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce mezi Českou republikou a Zambií na roky 2018 – 2023. Zambie se od roku 2018 stane prioritní zemí naší rozvojové spolupráce.

V Lusace se členové mise setkali s představiteli ministerstva zemědělství, ministerstva živočišné výroby a rybolovu, ministerstva financí, ministerstva vodních zdrojů, sanitace a životního prostředí, ministerstva plánování národního rozvoje. Zkušenosti s působením v Zambii si členové mise vyměnili se členy diplomatického sboru, pracovníky nejvýznamnějších donorů a rozvojových agentur (včetně agentur OSN), velkými nevládními organizacemi, které realizují projekty v Zambii, Bretton-Woodskými institucemi a Africkou rozvojovou bankou.

Členové mise rovněž navštívili projekty v Západní provincii, které jsou realizovány českými nevládními organizacemi a hrazeny Českou republikou. Získané náměty a zkušenosti budou zapracovány do připravovaného strategického dokumentu „Program rozvojové spolupráce České republiky v Zambii 2018 - 2023“.

Mongu - jednání v písku

Mongu - jednání v písku

slavnostní otevření knihovny v Mongu

slavnostní otevření knihovny v Mongu

prezentace projektu v Mongu

prezentace projektu v Mongu

 

návštěva projektu v Mongu

návštěva projektu v Mongu