français  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Cestovní průkaz

ZÚ Lucemburk vydá cestovní průkaz občanovi, který nemá jiný cestovní doklad, v odůvodněných případech (např. při ztrátě cestovního dokladu v zahraničí), a to k jednotlivé cestě s územní a časovou platností omezenou účelem cesty.

Účel a platnost cestovního průkazu

ZÚ Lucemburk vydá cestovní průkaz občanovi, který nemá jiný cestovní doklad, v odůvodněných případech  (např.  při ztrátě cestovního dokladu v zahraničí), a to k  jednotlivé cestě s územní a časovou platností omezenou účelem cesty.

Náležitosti k žádosti o vydání

a) doklad totožnosti, a není-li z něj zřejmé státní občanství ČR, pak i doklad o státním občanství ČR, nebo podklady potvrzující údaje o totožnosti, například fotokopie dokladů totožnosti, řidičský průkaz či jiný úřední průkaz.

Totožnost může být potvrzena i jiným občanem, který je držitelem platného cestovního dokladu ČR. Státní občanství lze doložit pouze platným občanským průkazem ČR, platným cestovním  dokladem ČR, aktuálním osvědčením o státním občanství ČR  nebo vysvědčením o právní způsobilosti k manželství, je-li v něm údaj o státním občanství uveden.

b) 2 identické fotografie obdélníkového tvaru o rozměru 35 x 45 mm s hladkým povrchem, postavené na kratší stranu s rovnými nebo zaoblenými rohy, zobrazující občana v předním čelném pohledu a ukazující jeho hlavu a horní část ramen, v občanském oděvu, bez pokrývky hlavy  a  brýlí  s  tmavými skly,  s  výjimkou  nevidomých, s výškou  obličejové  části od očí k bradě minimálně 13 mm a vzdáleností mezi horním okrajem hlavy a horním okrajem fotografie minimálně 2 mm (fotografie musí odpovídat skutečné podobě občana, mohou být černobílé nebo barevné s bílým až světlemodrým pozadím, přičemž je přípustný plynulý přechod těchto barev).