français  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Žádost o prevalidaci dat

Vzhledem k tomu, že se vyskytují případy, kdy někteří žadatelé o vydání cestovního pasu s biometrickými údaji nejsou uvedeni v informačním systému evidence obyvatel a není tedy možné pokračovat v žádosti o cestovní pas, nabízíme Vám možnost předběžného ověření údajů vedených k Vaší osobě v informačním systému evidence obyvatel (IS EO).

Vzhledem k tomu, že se vyskytují případy, kdy někteří žadatelé o vydání cestovního pasu s biometrickými údaji nejsou uvedeni v informačním systému evidence obyvatel a není tedy možné pokračovat v žádosti o cestovní pas, nabízíme Vám možnost předběžného ověření údajů vedených k Vaší osobě v informačním systému evidence obyvatel (IS EO).

Předběžným  ověřením  údajů  vedených  v  IS EO  a  jejich   shody  s  doklady,  které  máte  k dispozici, lze eliminovat Vaši případnou zbytečnou cestu na ZÚ Lucemburk za účelem podání žádosti o vydání pasu v případě, že data v IS EO a ve Vašich dokladech nebudou shodná.

Máte-li zájem o předběžné ověření údajů, zašlete nám prosím písemnou žádost (poštou nebo faxem) o provedení prevalidace dat. Podpis na této žádosti nemusí být úředně ověřen. Žádost doložte kopií datové stránky cestovního pasu ČR, případně dalších českých dokladů. Za podání žádosti o provedení prevalidace dat se nevybírají žádné správní poplatky.