français  česky 

rozšířené vyhledávání

Nařízení o volném pohybu veřejných listin EU

Dnem 16. února 2019 nabylo účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1191 ze dne 6. července 2016 o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii a o změně… více ►

Matriční agenda

Matriční událostí se rozumí narození, uzavření sňatku a úmrtí. Matriční události, ke kterým došlo v cizině, se zapisují do zvláštní matriky v Brně. Zvláštní matrika v Brně následně vystaví český matriční doklad (rodný list, oddací list či úmrtní… více ►

Zápis narození dítěte v zahraničí - žádost o český rodný list

Žádost o rodný list pro občany ČR narozené v cizině lze podat osobně na velvyslanectví, které žádost o vystavení českého rodného listu zprostředkuje. Doklad vydává zvláštní matrika Úřadu městské části Brno-střed. více ►

Uzavírání manželství v zahraničí

Uzavření manželství občanem ČR v zahraničí civilní nebo církevní formou před příslušným cizozemským úřadem. více ►

Zápis registrovaného partnerství uzavřeného v cizině

Dle lucemburského právního řádu je registrované partnerství dohoda uzavřená mezi dvěma osobami různého či stejného pohlaví, která uspořádává jejich společný život. Z registrovaného partnerství vyplývají pro partnery práva a povinnosti, zejména… více ►

Zápis rozvodu manželství v cizině

Jakým způsobem postupovat, došlo-li k rozvodu manželství v Lucembursku a je třeba tuto skutečnost zapsat do české matriky. více ►