français  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Nařízení o volném pohybu veřejných listin EU

Dnem 16. února 2019 nabylo účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1191 ze dne 6. července 2016 o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 (dále jen „nařízení o veřejných listinách“).
 

Cílem nařízení o veřejných listinách je podpořit volný pohyb osob odstraněním některých formalit, které jsou spojeny s potřebou ověřování a vyhotovování překladů vybraných veřejných listin.

Do působnosti nového nařízení o veřejných listinách spadají veřejné listiny, které osvědčují některou z těchto skutečností: narození, skutečnost, že je osoba naživu, úmrtí, jméno, manželství, včetně způsobilosti k uzavření manželství, rodinný stav, rozvod, rozluku nebo prohlášení manželství za neplatné, registrované partnerství, způsobilost uzavřít registrované partnerství a status registrovaného partnerství, zrušení registrovaného partnerství, rozluku nebo prohlášení registrovaného partnerství za neplatné, rodičovství, osvojení, bydliště nebo pobyt, státní příslušnost nebo neexistenci záznamu v rejstříku trestů.

Nařízení o veřejných listinách přináší dva základní okruhy změn v oblasti oběhu výše uvedených veřejných listin v rámci Evropské unie:

  1. Odstranění požadavku na vyšší ověření těchto listin, jakož i na ověření apostilní doložkou (dle Úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin – tzv. Haagskou úmluvou o apostile). Veřejné listiny vydané v některém ze členských států EU, na které se nařízení o veřejných listinách vztahuje, včetně jejich ověřených kopií či elektronických verzí, budou po nabytí účinnosti citovaného nařízení v rámci Evropské unie předkládány bez nutnosti ověření apostilou.

  2. Zavedení vícejazyčných standardních formulářů u nejčastěji používaných typů veřejných listin. Ty mají za účel minimalizovat požadavky na pořizování úředních překladů veřejných listin. Tyto vícejazyčné standardní formuláře budou vydávány pouze na žádost oprávněné osoby.

    Vícejazyčný standardní formulář (dále jen „formulář“) připojovaný k matričním a jiným dokladům nemůže být vydán samostatně, bude vždy doprovázet veřejnou listinu a musí k ní být předepsaným způsobem pevně připojen. Formulář bude k veřejné listině připojovat zpravidla ten orgán, který listinu vystavil, a musí jej opatřit datem vydání, podpisem, razítkem či pečetí.