français  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Uzavírání manželství v zahraničí

Uzavření manželství občanem ČR v zahraničí civilní nebo církevní formou před příslušným cizozemským úřadem.
 

Při uzavírání manželství před cizozemskými úřady se snoubenci řídí pokyny příslušných místních úřadů, u kterých také získají informaci, jaké doklady mají předložit za tímto účelem v souladu s právním řádem tohoto státu.

Zpravidla se jedná o:

  • doklad totožnosti
  • duplikát rodného listu s vícejazyčným formulářem, příp. s úředním překladem
  • vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství (DOC, 29 KB) s vícejazyčným formulářem, příp. s úředním překladem
  • Certificat de coutume/Potvrzení o tradici (právní úprava týkající se manželství podle občanského zákoníku ČR)
  • Je-li žadatel rozvedený, oddací list s poznámkou o rozvodu  s vícejazyčným formulářem a  úředním překladem poznámky
  • Je-li vdovec/vdova, úmrtní list zesnulého partnera s  vícejazyčným formulářem, příp. s úředním překladem     
  • O výše uvedené dokumenty je možné požádat prostřednictvím našeho konzulárního oddělení.


Lucemburské úřady zpravidla požadují, aby předložené listiny nebyly starší šesti měsíců.

Po uzavření manželství se lze obrátit za účelem obstarání českého oddacího listu na příslušný zastupitelský úřad ČR nebo na matriku v místě trvalého pobytu novomanželů v ČR, případně přímo na Zvláštní matriku vedenou Úřadem městské části Brno - střed, která český oddací list vystaví.

Všeobecné informace o uzavření manželství v zahraničí

http://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/jak_resit_situace_v_zahranici/snatek_v_zahranici.html

 

Vzhledem k tomu, že se jedná o oficiální zákonný slavnostní akt, je uzavření sňatku před českým zastupitelským úřadem možné pouze při splnění všech zákonných podmínek a za předpokladu logisticko-organizačních možností úřadu.