français  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Zápis rozvodu manželství v cizině

Jakým způsobem postupovat, došlo-li k rozvodu manželství v Lucembursku a je třeba tuto skutečnost zapsat do české matriky.

Při podání žádosti o zápis rozvodu manželství nebo zrušení registrovaného partnerství do zvláštní matriky v Brně je třeba předložit:

- platný občanský průkaz České republiky nebo platný cestovní pas České republiky

- český oddací list

- originál lucemburského dokladu o rozvodu nebo o zrušení registrovaného partnerství a jeho překlad do češtiny

a dále:

- bylo-li rozhodnutí o rozvodu vydáno do 30.4.2004, musí být rozsudek opatřený apostilou (apostila musí být rovněž přeložena do češtiny). Žadatel dále doloží potvrzení o bydlišti v Lucembursku v době podání návrhu na rozvod s překladem do českého jazyka.

- bylo-li rozhodnutí o rozvodu vydáno po 1.5.2005, musí být kromě rozvodového rozsudku předloženo osvědčení podle čl. 39 nařízení Rady (ES) č. 2201/2003
v angličtině: Certificate according to the Article 39 Council Regulation (EC) No 2201/2003 of 27 November 2003 concerning jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in matrimonial matters and the matters of parental responsibility

Osvědčení Vám vydá soud, který rozhodl o rozvodu Vašeho manželství.