français  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Povinnost cizinců absolvovat adaptačně-integrační kurz

Od 1. 1. 2021 platí povinnost cizinců v CZ absolvovat adaptačně-integrační kurz. Požadavek vyplývá ze zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území CZ (hlava XIII a "Integrace cizinců")  a z vyhlášky MV č. 520/2020 Sb.

Kurz musí absolvovat každý cizinec, kterému bylo od 1. 1. 2021 v CZ vydáno povolení k dlouhodobému, příp. trvalému pobytu. Opatření se nevztahuje pouze na vybr. kategorie dlouhodobých pobytů - za účelem studia, investování, zaměstnanecké a modré karty v rámci vládních programů -  a na žadatele do 15 let a nad 61 let, na občany EU a na jejich rodinné příslušníky (www.mvcr.cz/clanek/adaptacne-integracni-kurzy.aspx).

Povinnost cizinců absolvovat adaptačně-integrační kurz

Povinnost cizinců absolvovat adaptačně-integrační kurz

cih rodinné příslušníky.

Kurz (PDF, 105 KB)je cizinec povinen absolvovat  max. do 1 roku od převzetí povolení k pobytu. Nesplnění povinnosti je považováno za přestupek, za nějž je možno uložit pokutu až do 1.000 CZK.

Kurz (PDF, 99 KB) trvá 4 hodiny a je zpoplatněn (1.500 CZK). Organizován je Centry na podporu integrace cizinců (www.integracnicentra.cz) v češtině, popř. s tlumočením do angličtiny, arabštiny, francouzštiny, mongolštiny, ruštiny, srbštiny, španělštiny, ukrajinštiny či vietnamštiny, evt. dalších jazyků, dle domluvy.

Cizinci během kurzu dostanou základní informace ohledně pobytu, zaměstnání, podnikání, bydlení, vzdělávání a zdravotnictví i obecné informace o historii a kultuře CZ.