français  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Senátní volby v 2020

Prezident republiky volby do 1/3 Senátu v 2020 vyhlásil rozhodnutím, publikovaným ve Sbírce zákonů (částka 61), pod číslem 169/2020 Sb., na 2. - 3. 10., resp. 9. - 10. 10. 2020.

Proběhnou v obvodech č. 3 / Cheb, č. 6 / Louny, č. 9 / Plzeň-město, č. 12 / Strakonice, č. 15 / Pelhřimov, č. 18 / Příbram, č. 21 / Praha 5, č. 24 / Praha 9, č. 27 / Praha 1, č. 30 / Kladno, č. 33 / Děčín, č. 36 / Česká Lípa, č. 39 / Trutnov, č. 42 / Kolín, č. 45 / Hradec Králové, č. 48 / Rychnov nad Kněžnou, č. 51 / Žďár nad Sázavou, č. 54 / Znojmo, č. 57 / Vyškov, č. 60 / Brno-město, č. 63 / Přerov, č. 66 / Olomouc, č. 69 / Frýdek-Místek, č. 72 / Ostrava-město, č. 75 / Karviná, č. 78 / Zlín a č. 81 / Uherské Hradiště.

Senátní volby v 2020

Senátní volby v 2020

 

Dle článku 16 Ústavy a ustanovení § 56 volebního zákona má Senát 81 senátorů volených na 6 let. Každé 2 roky je volena třetina senátorů. Volby se ve shodě s § 58 volebního zákona konají dle zásady většinového systému. Druhé kolo voleb probíhá 6. den po 1. kole v případě, že žádný z kandidátů ve volebním obvodu, v němž kandiduje, nezíská nadpoloviční většinu odevzdaných platných hlasů. V případě, že se kandidát před 2. kolem voleb vzdá kandidatury, pozbude práva být volen, nebo zemře, koná se 2. kolo volby 13. den po ukončení hlasování v 1. kole (tj. v 2020 ve dnech 16. – 17. 10.

Hlasování do Senátu probíhá pouze ve volebních obvodech na území CZ, na ZÚ CZ v zahraničí nikoli. Na základě ustanovení § 6a volebního zákona je možné při senátních volbách hlasovat i na voličský průkaz vydaný ZÚ, na území CZ, v jakémkoli volebním okrsku, spadajícím do volebního obvodu, kde jsou volby vyhlášeny. V případě, že je volič zapsán ve zvláštním seznamu voličů ZÚ CZ v zahraničí, může před každými volbami do Senátu, které jsou na území CZ vyhlášeny, požádat úřad o vydání voličského průkazu podáním v listinné podobě, opatřeným úředně ověřeným podpisem voliče, nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky, doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb (tj. v daném případě do 25. 9. 2020), popř. nebo osobně do okamžiku uzavření zvláštního seznamu voličů (v daném případě do 30. 9. 2020 do 16.00h). Zastupitelský úřad předá voličský průkaz nejdříve 15 dnů před dnem voleb (tj. v daném případě 17. 9. 2020) osobně; osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče, žádajícího o vydání voličského průkazu; či jej voliči zašle.  V místě svého trvalého pobytu může hlasovat i volič, jenž požádal o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného ZÚ a tuto skutečnost doloží obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu je přihlášen k trvalému pobytu, potvrzením ZÚ přede dnem voleb, nebo okrskové volební komisi v den voleb.

*****

Prezident republiky stejným rozhodnutím současně vyhlásil i volby do zastupitelstev krajů. Voliči nemohou ve volbách do zastupitelstev krajů hlasovat na ZÚ, úřad jim pro tyto volby nemůže vydat ani voličský průkaz. Ve volbách do zastupitelstev krajů mohou voliči hlasovat pouze na území CZ, ve volebním okrsku podle místa svého trvalého pobytu, v případě, že jde o voliče, u kterého je ve výpisu ze stálého seznamu voličů uvedena poznámka, že je zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném ZÚ. Takovému voliči bude ve volbách do zastupitelstev krajů umožněno hlasování, aniž by musel obecnímu úřadu v místě trvalého pobytu nebo v den voleb okrskové volební komisi předložit potvrzení o svém vyškrtnutí z tohoto zvláštního seznamu.