français  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volby do Poslanecké sněmovny České republiky: 8. - 9. 10. 2021

Prezident republiky nadcházející volby do Poslanecké sněmovny CZ vyhlásil na 8. - 9. 10. 2021 (rozhodnutí ve Sbírce zákonů č. 611/2020 Sb.).

Prezident republiky vyhlásil nadcházející volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na dny 8. a 9. října 2021 (rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 611/2020 Sb.).

Státní volební komise na svém 176. jednání dne 7. ledna 2021 určila losem podle § 8 odst. 2 písm. i) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, krajem, kterému budou podřazeny všechny zvláštní volební okrsky v zahraničí pro tyto parlamentní volby, Ústecký kraj.

*****

Občané, kteří chtějí volit na našem zastupitelském úřadě, mají 2 možnosti, jak postupovat:

(1) požádat o zápis do zvláštního seznamu voličů (ZSV) vedeného ZÚ (v případech trvalého pobytu v zahraničí: ZSV je stálé povahy, změny se provádějí průběžně, na základě písemné žádosti voliče - při ukončení pobytu v zahraničí je potřeba požádat o vyškrtnutí ze ZSV). Ve ZSV vedeném ZÚ Lucemburk mohou být zapsány pouze osoby, které mají prokazatelné bydliště v Lucembursku). Osoby, které jsou již v seznamu zapsány, v souvislosti žádáme o informaci o příp. změnách bydliště.

(2) využít voličského průkazu (při krátkodobém pobytu v zahraničí: voličský průkaz má jednorázový charakter, vydává ho obecní úřad v místě trvalého bydliště v CZ, v jehož stálém seznamu voličů je osoba zapsána).

*****

Diskuse o novele zákona 247/1995 Sb., ve věci otázce korespondenční volby dosud nebyla uzavřena. 

*****

Bližší informace např. ve věci zákonných lhůt pro zápis do ZVS či vystavení voličského průkazu) viz https://www.mvcr.cz/volby.aspx

*****

Volby do Poslanecké sněmovny České republiky: 8. - 9. 10. 2021

Volby do Poslanecké sněmovny České republiky: 8. - 9. 10. 2021