français  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - organizační informace

Zvláštní volební okrsky v zahraničí jsou vždy společně podřazeny jednomu volebnímu kraji. V případě nadcházejících voleb do Poslanecké sněmovny ve dnech 8.- 9. října 2021 se jedná o Ústecký kraj. Hlasovací lístky obdrží voliči ve volební místnosti.

Otevření volební místnosti: stejně jako v ČR, tedy v pátek dne 8. října 2021 od 14 do 22 hodin a v sobotu dne 9. října 2021 od 8 do 14 hodin

Prokázání totožnosti: platný občanský průkaz nebo cestovní pas (popř. diplomatický, služební) nebo cestovní průkaz

Voliči, kteří nejsou zapsáni na zvláštním seznamu voličů na ZÚ Lucemburk se musí prokázat platných voličským průkazem.

Hlasovací lístky: volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti

Státní volební komise určila losem Ústecký kraj jako kraj, kterému budou podřazeny všechny zvláštní volební okrsky v zahraničí. Tzn., že voliči, kteří budou hlasovat v zahraničí na zastupitelských úřadech, budou volit kandidáty z Ústeckého kraje. 

Vzor hlasovacích lístků - Ústecký kraj (PDF, 693 KB)

Hygienická opatření: Vstup do volební místnosti bude umožněn s ochranným prostředkem dýchacích cest (rouška či respirátor) a zároveň žádáme voliče o respektování osobní vzdálenosti na 2 metry. K dispozici bude dezinfekční přípravek na ruce. V případě momentálního vyššího počtu voličů bude vstup do volební místnosti regulován.

Souhrnné informace o hlasování v zahraničí (PDF, 408 KB)

ZÚ Lucemburk - oznámení o konání voleb do PS PČR ve dnech 8. - 9. 10. 2021 (PDF, 64 KB)