français  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Výplata důchodů do zahraničí: aktuální informace k zasílání tiskopisu "Potvrzení o žití"

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) v důsledku přetrvávající mimořádné situace způsobené pandemií  COVID-19 z důvodu mimořádných opatření přijatých v mnoha státech v zahraničí dočasně mění prokazování podmínek pro výplatu důchodu do zahraničí.

aktuální informace k zasílání tiskopisu Potvrzení o žití

aktuální informace k zasílání tiskopisu Potvrzení o žití

Předpokladem pro zaslání Potvrzení o žití výše uvedenými způsoby je, že důchodce bydlící v zahraničí na Potvrzení o žití výslovně konkrétní důvody související s s mimořádnou situací, které mu znemožňují Potvrzení o žití" zaslat v předepsané formě uvede (př. uzavření či omezení služeb příslušných institucí či služeb či doporučení vládních orgánů k omezení nikoli nezbytných soc. kontatků, izolace rizikových skupin obyvatelstva, zj. seniorů, apod.)

Vlastnoručně podepsané Potvrzení o žití lze zasílat poštou na adresu: Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová 25, 225 08, Praha 5, CZ (posta@cssz.cz)

(Pozor, na e-mail zasílaný na adresu elektronické podatelny ČSSZ  bez elektronického podpisu standardně přijde automatická odpověď s poučením: „…pokud není datová zpráva podepsána platným uznávaným elektronickým podpisem, musí být takové podání dle platných zákonných přepisů doplněno do 5 dnů písemně nebo ústně do protokolu nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem s platným kvalifikovaným certifikátem, jinak se jím ČSSZ nebude dále zabývat…“. Na tuto automaticky generovanou zprávu není ve výše uvedených mimořádných případech nutné brát zřetel, ČSSZ podání (e-mail) zpracuje a výplatu důchodu na základě tiskopisu "Potvrzení o žití" za zpětné období od naposledy vyplaceného důchodu standardně poukáže).

aktuální informace k zasílání tiskopisu Potvrzení o žití

aktuální informace k zasílání tiskopisu Potvrzení o žití

Vícejazyčné tiskopisy "Potvrzení o žití" lze nalézt na https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-seznam-eu.

Zdroj: https://www.cssz.cz/web/cz/-/vyplata-duchodu-do-zahranici-aktualni-informace-k-zasilani-tiskopisu-potvrzeni-o-ziti