česky  français 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

COVID-19: Lucemburské velkovévodství

Od 18. 3. 2020 do 24. 6. 2020 byl kvůli pandemii vyhlášen nouzový stav. Od 1. 7. počet případů  opět roste (2. vlna onemocnění). Na 1. fázi celoplošných testů (dépistage à large échelle, large scale testing, 27.5- 27. 7., s letním prodloužením do 15. 9., navázala 2. fáze cílených, profesně či geograficky zaměřených odběrů, 16. 9. -3 /2021. Od 30. 10. byla sanitární opatření opět o něco utužena, od 26. 11. 2020 byl (zatím do 15. 12. 2020) vyhlášen částečný lockdown, s prodloužením zákazu nočního vycházení (23h00-6h00). Trvá obligatorní distanciation sociale/2m, přísná hygienická pravidla a nošení roušek na veřejnosti v případech, kdy nelze dodržovat rozestupy. Nedodržování zákonodárství je penalizováno pokutami (aktuálně 100- 500 eur/přestupek).

Vývoj situace: www.gouvernement.lu. www.ecdc.eu, resp. www.who.lu.

 

SANITÁRNÍ OPATŘENÍ

   18. 3. 2020 vyhlásila a 24. 6. ukončila vláda v zemi krizový stav. Od 30. 10. byla sanitární opatření opět o něco utužena, od 26. 11. 2020 byl (zatím do 15. 12. 2020) vyhlášen částečný lockdown, se zákazem nočního vycházení/23h00-6h00 (výjimky platí pouze pro cesty do práce/školy, transit/na dálnicích, návštěvu lékaře či cesty do lékárny, rodinné přesuny k péči o zranitelné osoby, děti a zvířata/venčení domácích mazlíčků je možné pouze do 1 km od místa bydliště, pro cesty za administrativními účely, k soudu a na policii, k pracovním cestám mimo LU, či pro případy vyšší moci/nouzového stavu); s redukcí počtu osob, které mohou být zvány k návštěvám v domácnostech/max. 2 hosty z jiné rodiny; se znovu-uzavřením kin/divadel/kasin (s výjimkou nadále fungující národní loterie); restaurací/barů/kaváren (s výjimkou i nadále povolených take-away) a bazénů/fitness (s výjimkou nadále otevřených obchodů, muzeí/galerií/národní knihovny a kostelů); se zákazem interních sportovních aktivit (s výjimkou i nadále povolených profesionálních a školních tréningů) a s opětným dělením tříd a on-line výukou na SŠ, zákazy školních výletů a přísnějším režimem kantýn/s rozestupy 2 m. Provozy na plochách sdružujících větší množství lidí jsou omezeny na přítomnost max. 100 osob (trhy/prodejní plochy), obchody s plochou min. 400 m2 musejí počet klientů omezit na max. 1 na 10m2. Při shromáždění více než 10 osob je nutná nejen rouška, ale i rozestupy min. 2 m, v uzavřených místnostech i venku (výjimka je možná jen v případech demonstrací, pohřbů, trhů a veletrhů, kulturních středisek a muzeí a sportovních aktivit za přítomnosti publika.

  Ve vybraných zátěžových sektorech (zdr. služby, laboratoře, hlídání dětí) byla rozšířena max. pracovní doba na max. 12h denně, 60 h týdně. 

  Doba izolace je 10, karantény 7 dní. Pokuty za nedodržování opatření byly navýšeny na 100-500 eur.

  Po 1. fázi plošného testování (PCR testy) byla 15. 9. 2020 (zatím do 3/2021) spuštěna 2. vlna testů (PCR). Pro potřeby nemocnic byly v 11/2020 nakoupeny i serologické/antigenové testy, jejich aplikace byla zahájena 20. 11.

CESTOVÁNÍ

   Režim na vnitřních hranicích byl uvolněn 15. 6. 2020.

  (Zatím) do 31. 12. vč. je do LU povolen vstup občanů Austrálie; Číny/za podmínky reciprocity; Jižní Korey, Japonska; Nového Zélandu; Rwandy;  Singapuru; Thajska a Uruguaye. Cestovatelé z 3. zemí mimo tento seznam starší 11 let musejí od 12. 8. před cestou do LU předkládat negativní test ne starší 72 h (rodinní příslušníci občanů EU, Andorry, Monaka, San Marina, Vatikánu a Velké Británie a zemí Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska s trvalým pobytem v těchto destinacích z povinnosti vyloučení). 

  Sanitární omezení vůči LU uplatňují – (1) v EU: Belgie (osoby cestující z LU do Belgie musejí vyplnit dedikovaný formulář (Passenger Locator Formular) a absolvovat povinný test a karanténu, vyvázány jsou osoby s prokazatelným bydlištěm v LU, cestující do Belgie na méně než 48h, a osoby s disponující „důvodem“ / příslušným potvrzením: pendleři a studenti, plus případy hodné zvláštního zřetele/akutní zdravotní kauzy), Česká republika (www.prijezdovyformular.cz, RT-PCR test), Dánsko, Estonsko, Finsko, Irsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Německo (osoby, které v LU strávily více než 72h, musejí disponovat neg. testem ne starším 48h, či setrvat v karanténě - příhraniční pracovníci jsou z povinnosti vyňati, výjimku pro přeshraniční styk do 24h bez omezení povolily Sársko a Porýní), Portugalsko (pro cesty na Madeiru a Azory), Rumunsko, Slovinsko a Slovensko; (2) mimo EU: Island, Norsko, Švýcarsko (od 23. 11. /příchod do kantonu bude třeba do 2 dní ohlásit a prvních 10 dní pobytu obligatorně setrvat v karanténě, bez ohledu na evt negativní test, s výjimkou u někt. profesí, zj. lékařů, www.admin.ch) a Velká Británie.

   Od 15. 9. 2020 jsou nově povoleny krátkodobé pobyty občanů 3. zemí, kteří jsou:

(1)  rodinnými příslušníky občanů EU (manželé/-ky či registrovaní partneři) a jejich přímými potomky mladšími 21 let;

(2)  rodinnými příslušníky občanů třetích zemí s trvalým pobytem v LU (manžel/-ka či registrovaný partner) a jejich přímými potomky mladšími 18 let;

(3)  životními partnery (druh/-žka) osob s trvalým pobytem v LU (v daném případě musejí však dotčené osoby na místním centrálním Úřadě pro pasy, víza a legalizace dlouhodobý vztah a společné aktivity doložit prostřednictvím cestovních dokladů, vstupních razítek z pasů či dokladů o společném trvalém bydlišti v zahraničí).

EKONOMIKA

  Bezprostředně po vyhlášení nouzového stavu, 18. 3., byl přijat první balík opatření na pomoc národnímu hospodářství ve výši 8,8 mld. eur. 6. 4. 2020 byla anoncována další do roka splatná firemní subvence ve výši 500.000 eur. 15. 5. získali nenávratnou subvenci 40,5 mil. eur SMEs a OSVČ. 22. 5. vláda publikovala druhý záchranný balík ek. opatření, „Neistart Lëtzebuerg“, obálku nevratných subvencí do výše 800 mil. eur, do konce 1. trimestru 2021. Separátní subvence publikovala řada resortů (MK, MZe, Ministerstvo pro turistiku, Ministerstvo sportu, Ministerstvo pro ochranu spotřebitele, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo pro střední třídu, Ministerstvo soc. věcí). Subvence „Fit4Resilience“ z 22. 7., v souhrnné výši max. 800.000 eur, byl přidán k podpoře investic (v rozmezí 20-50% clk. nákladů), reorganizaci (50%) a posilování energetické výkonnosti (do 50%). Od 27. 7. platí další soc. opatření: podnikových stáží mohou v rámci rekvalifikací využívat i osoby nezaměstnané; sociální podporu/contrat de réinsertion-emploi mohou čerpat i osoby od 30 let a o podniky, které přijmou lidi bez práce ve věku 30-45 let, získají možnost dalšího snížení odvodů; přídatná nevratná st. pomoc byla přislíbena i firmám v sektoru turistiky a kultury a maloobchodníkům; splatnost vratné pomoci byla prodloužena do 12/2020, do 800.000 eur/firmu. 5. 8. obdržely firmy podnikající v oblasti turistiky v rámci programu "Restart Tourism. Stabiliséieren. Adaptéieren. Promouvéieren“ další balík pomoci ve výši 3 mil eur. V 10/2020 byly spuštěny bezplatné rekvalifikační kurzy Future Skills, Obchodní komora nabídla poradenství k webové prezentaci, Digitlaguide.trandeandinvestment.lu. Podnik Santé Services začal v 10/2020 vyrábět první masky „made in Luxembourg“. MZe v 11/2020 vyhlásilo další stimulační balíček na podporu místních zemědělců a vinařů (po 2 mil. eur z 6/2020 dalších 3 mil. eur - 2,15 mil.). Zmražení nájmů bylo 16. 11. prodlouženo do konce 6/2021, st. pomoc podnikům odstupňovaně: (1) Fonds de relance et de solidarité - do konce 3/2021; (2) Kurzarbeit, st. garance pro nové bankovní kredity, návratné subvence do výše 800.000 eur, podpora podnikům s RaD v oblasti zdravotnictví a stimulace pro rozvoj investic - do konce 6/2021; (3) Fit4Resilience – do konce 12/2020. (4) pomoc pro OSVČ z oblasti kultury - do konce 12/2021. Zároveň byla pro podniky, u nichž ve srov. s 2019 prokazatelně došlo k propadu min. o 40% obratu, ustavena – s předchozími nekombinovatelná - nová st. pomoc k „pokrytí části fixních nákladů“ v oblasti kultury/entertainment a turistiky/vč. kongresové a pro maloobchodníky a life-long/ová zařízení - do konce 3/2021. Následně byla zavedena další pomoc „pandemií nejvíce postiženým podnikům, zj. sektoru restaurací“ (pracovníci přijatí do 31. 12. 2020 dostanou za předpokladu platu od soc. minima/2.200 eur do kvalifikovaného soc. minima/2.642 eur k dobru 500 eur st. podpory). Oznámena byla i indexace příspěvku na soc. začleňování (REVIS, +2,8%) od 1. 1. 2021. Office du Ducroire (LU „EGAP“) získá na podporu podniků navíc dalších 20 mil. eur. Poradní program na podporu podniků během pandemie, „Fit4Resilience“, byl prodloužen o rok/sic, do 31. 12. 2021 (www.fit4resilience.lu). Vláda dočasně (zatím bez bližšího určení) zakázala i aplikaci pasáží Občanského zákoníku, týkající se propouštění (mj. čl. uvádějící, že má zaměstnavatel na popuštění právo v případě, že zaměstnanec do 3 dnů nepředloží lékařské potvrzení nemoci/certificat d´incapacité de travail). Resort hospodářství založil novou interní platformu „Luxembourg Stratégie“ k přípravě ek. analýz a koncipování post-covidových doporučení. Kurzarbeit byla prodloužena do 30. 6. 2020, nově bude posuzována ve dvou separátních obdobích: (1) do 31. 3. a  (2) do 30.6.V prvním období mají být podniky děleny do 4 skupin: (1) průmyslové firmy (které mohou čerpat za předpokladu, že nebudou propouštět); (2) „nejpostiženější sektory“/turistika, events, hotely a gastronomie (které mohou čerpat za předpokladu, že nebudou propouštět; příspěvky ovšem budou vypočítávány nikoli dle počtu zaměstnanců, ale dle počtu odpravovaných hodin a počet zaměstnanců na  Kurzarbeit nesmí přesáhnout ¼ z celkového počtu pracovníků firmy); (3) další podniky (které mohou čerpat za předpokladu, že nebudou propouštět, Kurzarbeit v nich ale bude moci využívat jen do 15 % zaměstnanců, i zde s výpočtem  dle odpracovaných hodin); (4) firmy, které k propouštění sáhnou (Kurzarbeit v nich pak bude vázána na existenci interních „plánů pro zachování zaměstnanosti (“plans de maintien de l´emploi“, resp. „plan de redressement“, jde-li o podniky do 15 zaměstnanců). Fakticky tak vláda požaduje garanci, že bývalý zaměstnavatel propouštěným doporučí/zprostředkuje nové zaměstnání jinde. V druhém období mají být podmínky Kurzarbeit vzhledem k předpokládané „existenci vakcíny i teplejšímu počasí“ dále upraveny, propouštět nebudou nadále smět ani nejvíce postižené sektory.

   Pozitivní novinku přineslo opět se zotavující finančnictví: počet v LU domiciliovaných fondů se sice v 3/2020 snížil na 3.664 (meziročně o 5 méně), souhrnná hodnota investic se však (poté, co se v 5/2020 propadla na 4,15 a v 6/2020 na 4,58 tril. eur) v 10/2020 opět vyšplhala na téměř 4,7 tril. eur. Dle Word Competitiveness Yearbook se LU přesto v žebříčku konkurenceschopnosti pomalu propadá (z 63 zemí v 2015 na 6. místě, v 2018 na místě 11., v 2019 na místě 12., v 2020 na místě 15.). Návrat k předkrizovým ek. ukazatelům (a indexace platů) se očekává nejdříve v 2022/23.

   První historická vládní půjčka s náklady dle odhadů až 2,5 mld. eur byla na sv. kapitálových trzích vzhledem k vynikajícímu ratingu země (AAA od všech největších agentur, DBRS, Fitch i S&P) zajištěna již ve 2 tranších (1,5 mld. eur na 5 let a 1 mld. eur na 10 let) s mimořádným, negativním úrokem, -0,035%, druhá, v 7/2020, ve výši 350 mil. eur, již za běžných podmínek.   Z příjmového (613 mil./2019) počítá země nicméně s deficitním rozpočtem (dle posledních odhadů -4,4 mld. eur/-27,4% HDP/2020) i dluhem (- 27,4 mld. eur). Trvalou obtíží je nezaměstnanost mladých (37% - srov. nezaměstnanost celkově 6,3%) a pokračující propad turistiky.  Se zásadní změnou daňového režimu se v 2020/1 nepočítá, novinkou je jen zdanění neregulovaných fondů v oblasti nemovitostí. LU i v 2021 plánuje udržet vysoké investice (4,3% HDP, 2,7 mld. eur).

www.gouvernement.lu.