français  česky 

rozšířené vyhledávání

Honorární konzulát České republiky v Lucemburském velkovévodství

Iva MRÁZKOVÁ
Honorární konzulka České republiky v Lucembursku

Adresa honorárního konzulátu : 76, rte de Thionville, L-2610 Lucemburk

tel.: 00 352- 691 676 356
Mail: iva@atelier-iva.eu

Narozena v Opavě v roce 1964.

Po studiu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze  1983-89 odešla do Lucemburska, kde od léta 1989 žije.

Je profesionální malířkou a sochařkou, vystavuje pravidelně ve státech Evropy, věnuje se ilustracím pro děti  a pedagogické  činnosti.

Do funkce honorární konzulky byla jmenována v listopadu 2014, podílí se na organizaci kulturních a společenských aktivit na bilaterální úrovni.

Má dva dospělé syny.