français  česky 

rozšířené vyhledávání

Stáže

Stáže na velvyslanectví v Lucemburku

Velvyslanectví nabízí pro studenty českých a zahraničních vysokých škol, případně pracovníky působících v oblasti mezinárodních vztahů jedinečnou možnost krátkodobých či dlouhodobých stáží v závislosti na potřebách zastupitelského úřadu.

Koho hledáme?

Proaktivní a motivované lidi schopné samostatné práce se znalostí českého, francouzského, případně anglického jazyka.

S čím můžete pomoci?

Stanete se plnohodnotným členem kolektivu lidí, kteří se aktivně podílejí na rozvoji vzájemných vztahů a spolupráce mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím v celé řadě oblastí. V rámci stáže získáte přehled a zkušenosti z působení na zastupitelském úřadu ČR, které mohou být užitečné pro Váš další pracovní rozvoj.

Jak se přihlásit?

V návaznosti na informaci na webu podá uchazeč žádost o studijní/expertní stáž vedoucímu  zastupitelského úřadu, kde chce stáž uskutečnit, a to nejméně 6 týdnů před jejím plánovaným zahájením. Na základě posouzení žádostí pozve vedoucí  zastupitelského úřadu vhodné uchazeče k pohovoru a následně požádá o povolení stáže vybraného uchazeče. Kompetentní útvary MZV pak učiní konečné rozhodnutí o schválení či zamítnutí navrhované stáže na základě posouzení odborných kvalit daného uchazeče, prospěšnosti stáže pro MZV a bezpečnostních kritérií.

Podmínky?
Vedoucí  zastupitelského úřadu, kde se stáž uskuteční, uzavře před jejím zahájením se stážistou dohodu, upravující zejména náplň práce stážisty, jeho práva a povinnosti a jeho prohlášení o nešíření informací získaných během stáže.

Stáží se nezakládá pracovněprávní vztah a nevzniká při ní nárok na plat ani na sociální a zdravotní pojištění. Náklady spojené se stáží (doprava, pobyt, strava apod.) hradí vysílající organizace nebo stážista sám. Délka stáže je určována individuálně s ohledem na účel stáže. Na stáž není právní nárok.

 

 

 

 

 

 

přílohy

prohlášení o svéprávnosti 22 KB DOC (Word dokument) 7.12.2015

Žádost o studijní stáž na MZV ČR / ZÚ 92 KB DOC (Word dokument) 13.4.2022