français  česky 

rozšířené vyhledávání

Obchod a ekonomika

Lucembursko sice s počtem obyvatel 602 tisíc patří mezi malé země Evropské unie, ale zároveň jde o zemi s vůbec nejvyšší úrovní HDP na obyvatele podle parity kupní síly na světě (odpovídá 276 % průměru EU).

Zapojení Lucemburska do světového obchodu a do toků přímých zahraničních investic je výrazně větší než velikost země. Jeho podíl na světovém obchodě zbožím je vyšší než podíl řady mnohonásobně větších zemí (např. Bulharska, Srbska, Chorvatska nebo Litvy). Ve světovém obchodě službami je Lucembursko dokonce 16. největším vývozcem (zejména díky finančním službám, neboť země patří mezi 10 hlavních finančních center světa) a 24. dovozcem světa.

Lucembursko je zároveň přirozeným centrem oblasti nazývané "Velký region", která zahrnuje část Belgie (Valonsko), část Francie (Lotrinsko) a část Německa (Sársko, Porýní-Falc). Velký region má 11,3 mil. obyvatel a jedná se o jeden z ekonomicky nejvíce propojených regionů v Evropě. Charakteristický je zde vysoký počet přeshraničních pracovníků (cca. 170 000, z toho téměř 120 000 dojíždí za prací do Lucemburska). Velký region vytváří téměř 3 % celkové přidané hodnoty v EU.

Lucembursko je čtvrtým největším zahraničním investorem v České republice. Co se týče obchodu zbožím, je 45. nejdůležitějším vývozním partnerem České republiky a 38., pokud jde o dovoz. Pro Lucembursko je Česká republika 19. nejdůležitějším dodavatelem a 16. odběratelem.

Podrobné teritoriální informace o lucemburské ekonomice, včetně aktuálních kontaktů, poptávek, tendrů a investičních příležitostí naleznete na portálu BusinessInfo.cz.

Webminář ZÚ Lucemburk k obchodním příležitostem českých firem v civilně-vojenském segmentu v 2021 prostřednictvím NSPA

thumb

ZÚ Lucemburk ve spolupráci s agenturou na podporu obchodu CzechTrade a zástupcem CZ v alianční agentuře NSPA (odborníkem na vyzbrojování a koordinace mezinárodních akvizic, bilaterálně/US i prostřednictvím NATO a EU) Jiřím Štěpánkem pořádá 30. 3… více ►

Plicní ventilátor CoroVent – úspěšný výrobek pro případy závažného průběhu Covid-19

thumb

Inovativní cenově dostupný ventilátor CoroVent, vyvinutý na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze skupinou 30 dobrovolníků počátkem pandemie, financovaný prostřednictvím crowdfundingu, byl autorizován americkým Úřadem pro potraviny a… více ►

Post-COVIDové ekonomické oživení a příležitosti v CZ

thumb

V dobách post-COVIDového ekonomického oživení se CZ jeví jako „The Place to be“ pro investory i podnikatele. více ►

CZ se aktivně podílí na opatřeních k překonání pandemie COVID-19

thumb

V reakci na pandemii COVID-19 se i CZ aktivně podílí na globální zdravotnické, humanitární a repatriační pomoci. V 2/2020 vyčlenilo MZV CZ 10 mil. CZK z humanitárního rozpočtu (z toho - jako jedna z prvních zemí světa - 6 mil. přispěla na… více ►

Lucemburský Hackathon: příležitost pro česká gaming-studia a ICT start-upy

thumb

Lucemburská IT komunita pořádá v lucemburském Forum Campus Geeseknäpchen 3. – 4. 4. 2020 pátý ročník tradiční kódovací soutěže Hackathon. Během 24hodinového soutěžního maratonu týmů o 3-4 účastnících jde o vývoj aplikací na zadané téma.… více ►

Lucembursko pořádá 4. ročník ICT veletrhu „ICT Spring Europe“

thumb

Lucembursko pořádá ve dnech 21. - 22. 5. 2019 čtvrtý ročník oblíbené, hojně navštěvované ICT konference, „ICT Spring Europe“, match-making, během něhož firmy hledající nové talenty, a programátoři, hledající nové, atraktivní… více ►

Příležitost pro české start-upy působící v oblasti ICT

thumb

4. ročník kódovací soutěže (Game of Code) pořádaný v Lucemburku Farvest Group/IT One community se uskuteční ve dnech 8 . - 9. 3. 2019. více ►

Lucembursko pořádá 2. ročník Týdne pro kybernetickou ochranu

thumb

Lucembursko pořádá ve dnech 15. - 20. 10. 2018 druhý ročník kampaně za posílení kybernetické ochrany (advocacy-campaign week), k posílení informovanosti a výměny nejlepší praxe mezi firmami a státními institucemi, fyzickými i právnickými osobami více ►

Pozvánka na globální technologickou konferenci "ICT Spring" v Lucembursku

thumb

Luxembourg European Convention Center se ve dnech 15. – 16. 5. 2018 otevře pro globální technologickou konferenci „ICT Spring“ . více ►

Lucembursko v květnu pořádá mezinárodní konferenci start-upů Arch summit

Hlavní lucemburské výstaviště, LuxExpo, se 3. - 4. 5. 2018 stane místem mezinárodního setkání investorů se start-upy, Arch Summit . více ►

Svátek českého piva v Lucembursku

thumb

Dne 29. června 2017 se uskutečnila na zahradě velvyslanectví České republiky v Lucemburku v rámci projektu na podporu ekonomické diplomacie prezentace českých piv spojená s jejich degustací. více ►

Lucembursko a Evropská vesmírná agentura vyhlašují soutěž o inovativní vědecko-technické projekty

thumb

Lucembursko ve spolupráci s Evropskou vesmírnou agenturou na podporu národního podnikatelského ekosystému vypsalo soutěž inovativních projektů z oblasti technologických transferů a obchodního využití výsledků vesmírného výzkumu, „Space… více ►

Potenciální lucemburští investoři se seznámili s investičními příležitostmi v Česku

thumb

ZÚ Lucemburk v úzké spolupráci s Asociací pro zahraniční investice (AFI) a Agenturou pro podporu podnikání a investic (Czechinvest) zorganizoval dne 20.6. 2017 v prostorách Galerie ambasády seminář na téma investičních příležitostí a… více ►

První česko-lucemburský vesmírný den

thumb

Vzhledem k aktivnímu angažmá Lucemburska na poli kosmických technologií a vesmírných programů uspořádal Zastupitelský úřad ČR v Lucemburském velkovévodství ve spolupráci s lucemburským ministerstvem hospodářství a agenturou pro rozvoj investic… více ►

Příležitosti k podnikání v Lucembursku? „S.r.o. za euro“

thumb

Od roku 2017 mohou v Lucembursku fyzické osoby podnikat s využitím varianty klasické společnosti s ručením omezeným, tzv. „simplifikované společnosti s ručením omezeným“ („Société à responsabilité limité simplifiée, S.à r.l.-S.… více ►

Open banking v Lucembursku - příležitost pro české informatiky

thumb

Využít na maximum reformy v digitální sféře pro posílení ekonomiky země a stát se zároveň klíčovým hráčem v projektu vytváření jednotné evropské platformy, související s open bankingem, to jsou ambiciózní plány lucemburských finančníků. Narážejí… více ►

Lucembursko uzavírá první dohodu o těžbě minerálů z vesmíru

thumb

Lucembursko se v březnu 2017 stalo první zemí světa, která se soukromou společností uzavřela dohodu o těžbě minerálů z asteroidů a Měsíce (Near Earth Objects/NEOs). Extrakce minerálů z vesmíru je mimořádnou příležitostí i pro české firmy. více ►

Lucembursko pořádá networkingové fórum inovativních firem - Hotspot 2017

thumb

Lucemburská obchodní komora a národní agentura pro výzkum a vývoj LuxInnovation v Lucemburku pořádá ve dnech 20.-22.6.2017 networkingové fórum inovativních firem propagujících udržitelné, k přírodě šetrné technologie a postupy, Hotspot 2017.… více ►

Příležitost pro české start-upy v oblasti finančnictví

thumb

Lucemburská agentura na podporu podnikání ve finančnictví (Luxembourg for Finance) vyhlásila spolu s národními clustery pro ICT (Digital Lëtzebuerg, ICT Cluster), národní finanční technologickou platformou (LHOFT), inkubátorem (Technoport) a… více ►

Velvyslanec Kubernát na návštěvě společnosti LUXLAIT

thumb

V pátek 15.7. 2016 velvyslanec Petr Kubernát v doprovodu stážisty Martina Sedláčka navštívil největší lucemburskou mlékárnu, společnost LUXLAIT. více ►

Velvyslanec Petr Kubernát na pracovní návštěvě v Diekirch

thumb

Velvyslanec Kubernát uskutečnil ve středu 9. března pracovní návštěvu ve výrobním závodě podniku Astron ve městě Diekirch. Výrobce ocelových montovaných hal Astron je součástí nadnárodní skupiny Lindab, která má sídlo ve Švédsku. Mimo jiné… více ►

Velvyslanec Kubernát na návštěvě společnosti ROTAREX S.A.

thumb

Velvyslanec Petr Kubernát navštívil v pátek 4. března 2016 společnost ROTAREX Group v Lintgenu a setkal se s jejím prezidentem a generálním ředitelem Jean-Claude Schmitzem. Jeden z členských závodů skupiny - ROTAREX Praha s.r.o.- vyvíjí svoje… více ►

Velvyslanec Kubernát navštívil mlýny společnosti Moulins de Kleinbettingen

thumb

8. února 2016 navštívil velvyslanec Petr Kubernát lucemburskou společnost Moulins de Kleinbettingen. Setkal se s majitelem a vedením firmy Edmondem Mullerem a jeho synem Jeanem Mullerem. Společnost kromě mlýnů vlastní v Lucembursku také velké… více ►

Návštěva továren Accumalux Group a ParcLuxite

thumb

Na základě pozvání prezidenta společnosti Accumalux Group Charles-Louis Ackermanna navštívil velvyslanec Petr Kubernát 3.11. 2015 výrobní závody skupiny Accumalux a prostory budoucího vědecko-technického parku ParcLuxite v Lucemburku.… více ►

Ekonomický seminář o České republice

thumb

Lucemburská obchodní komora v úzké spolupráci s ambasádou uspořádala dne 22.9. 2015 , zaměřený na obchodně-ekonomické příležitosti v České republice. Hlavním vystupujícím na semináři byl ministr průmyslu a obchodu ČR pan Jan MLÁDEK. více ►

Oznámení o prodeji : skvost v historickém centru Prahy

thumb

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových připravuje na základě usnesení vlády České republiky ze dne 8. dubna 2015 č. 247 ve II. pololetí letošního roku prodej ojedinělého administrativně-komerčního areálu, který se nachází přímo v… více ►

Greater Region Business Days 2015 - hodnocení veletrhu

Greater Region/Grande Région/Velký region je území o rozloze 65.400 km2, které zahrnuje Lucembursko a část sousedních zemí Belgie (Valonsko), Francie (Lotrinsko) a SRN (Sársko a Porýní-Falc). Zároveň představuje např. 11,3 milionů… více ►