français  česky 

rozšířené vyhledávání

Obchod a ekonomika

Lucembursko sice s počtem obyvatel 602 tisíc patří mezi malé země Evropské unie, ale zároveň jde o zemi s vůbec nejvyšší úrovní HDP na obyvatele podle parity kupní síly na světě (odpovídá 276 % průměru EU).

Zapojení Lucemburska do světového obchodu a do toků přímých zahraničních investic je výrazně větší než velikost země. Jeho podíl na světovém obchodě zbožím je vyšší než podíl řady mnohonásobně větších zemí (např. Bulharska, Srbska, Chorvatska nebo Litvy). Ve světovém obchodě službami je Lucembursko dokonce 16. největším vývozcem (zejména díky finančním službám, neboť země patří mezi 10 hlavních finančních center světa) a 24. dovozcem světa.

Lucembursko je zároveň přirozeným centrem oblasti nazývané "Velký region", která zahrnuje část Belgie (Valonsko), část Francie (Lotrinsko) a část Německa (Sársko, Porýní-Falc). Velký region má 11,3 mil. obyvatel a jedná se o jeden z ekonomicky nejvíce propojených regionů v Evropě. Charakteristický je zde vysoký počet přeshraničních pracovníků (cca. 170 000, z toho téměř 120 000 dojíždí za prací do Lucemburska). Velký region vytváří téměř 3 % celkové přidané hodnoty v EU.

Lucembursko je čtvrtým největším zahraničním investorem v České republice. Co se týče obchodu zbožím, je 45. nejdůležitějším vývozním partnerem České republiky a 38., pokud jde o dovoz. Pro Lucembursko je Česká republika 19. nejdůležitějším dodavatelem a 16. odběratelem.

Podrobné teritoriální informace o lucemburské ekonomice, včetně aktuálních kontaktů, poptávek, tendrů a investičních příležitostí naleznete na portálu BusinessInfo.cz.

Lucembursko: The Smart Manufacturing Week 2023 - příležitost pro firmy v oblasti udržitelného rozvoje

thumb

Konference The Smart Manufacturing Week 2023 ve dnech 6. - 9. června 2023 v Lucemburku nabízí specializovaný a technický program, který zkoumá udržitelnost a efektivitu ve výrobě z praktického obchodního hlediska. více ►

Lucembursko: možnost účasti v projektu Circular by Design Challenge

thumb

Vládní agentura Luxinnovation, která se zaměřuje na inovativní, technologické a datově orientované společnosti vyhlásila nový projekt na podporu inovativních návrhů cirkulární ekonomiky Circular by Design Challenge. více ►

Lucembursko: Fit 4 Start - šance pro technologické a datově orientované start-upy

thumb

Lucemburské ministerstvo hospodářství oficiálně zahájilo již 13. ročník projektu Fit 4 Start. Tento stěžejní akcelerační program pro začínající podniky, který spravuje vládní agentura Luxinnovation, se zaměřuje na inovativní, technologické a… více ►

Benelux: Podpora rozvoje „Smart cities“ a inteligentních řešení pro mobilitu

thumb

Země Beneluxu patří v oblasti chytrých měst a inteligentních řešení pro mobilitu na špici Evropy. Vysoká urbanizace, velká hustota obyvatel i silniční a dálniční sítě a rostoucí tlak na udržitelnost nutí veřejný i soukromý sektor hledat nové… více ►

Lucembursko: Den vesmírného průmyslu a prezentace českých firem

thumb

V prostorách ambasády se dne 2.5., tedy den před mezinárodní konferencí Space Resources Week 2022 uskutečnil podnikatelský seminář pro české a lucemburské firmy podnikající v oblasti vesmírného průmyslu. více ►

Návštěva velvyslance Bärtla ve společnosti Rotarex

thumb

Velvyslanec Vladimír Bärtl navštívil dne 26. dubna v Lintgenu společnost Rotarex, která má jednu ze svých poboček také v Tachově v Plzeňském kraji. více ►

Lucembursko: prezentace českých nanotechnologií

thumb

Pod heslem „Czech is nano“ uspořádalo velvyslanectví České republiky v Lucemburku dne 29. března prezentaci významných českých aktuálních úspěchů z oblasti nanotechnologií. Jednalo se o první zastávku české nanotechnologické mise v… více ►