français  česky 

rozšířené vyhledávání

Obchod a ekonomika

Lucembursko sice s počtem obyvatel 602 tisíc patří mezi malé země Evropské unie, ale zároveň jde o zemi s vůbec nejvyšší úrovní HDP na obyvatele podle parity kupní síly na světě (odpovídá 276 % průměru EU).

Zapojení Lucemburska do světového obchodu a do toků přímých zahraničních investic je výrazně větší než velikost země. Jeho podíl na světovém obchodě zbožím je vyšší než podíl řady mnohonásobně větších zemí (např. Bulharska, Srbska, Chorvatska nebo Litvy). Ve světovém obchodě službami je Lucembursko dokonce 16. největším vývozcem (zejména díky finančním službám, neboť země patří mezi 10 hlavních finančních center světa) a 24. dovozcem světa.

Lucembursko je zároveň přirozeným centrem oblasti nazývané "Velký region", která zahrnuje část Belgie (Valonsko), část Francie (Lotrinsko) a část Německa (Sársko, Porýní-Falc). Velký region má 11,3 mil. obyvatel a jedná se o jeden z ekonomicky nejvíce propojených regionů v Evropě. Charakteristický je zde vysoký počet přeshraničních pracovníků (cca. 170 000, z toho téměř 120 000 dojíždí za prací do Lucemburska). Velký region vytváří téměř 3 % celkové přidané hodnoty v EU.

Lucembursko je čtvrtým největším zahraničním investorem v České republice. Co se týče obchodu zbožím, je 45. nejdůležitějším vývozním partnerem České republiky a 38., pokud jde o dovoz. Pro Lucembursko je Česká republika 19. nejdůležitějším dodavatelem a 16. odběratelem.

Podrobné teritoriální informace o lucemburské ekonomice, včetně aktuálních kontaktů, poptávek, tendrů a investičních příležitostí naleznete na portálu BusinessInfo.cz.

Lucembursko v květnu pořádá mezinárodní konferenci start-upů Arch summit

Hlavní lucemburské výstaviště, LuxExpo, se 3. - 4. 5. 2018 stane místem mezinárodního setkání investorů se start-upy, Arch Summit . více ►

Svátek českého piva v Lucembursku

thumb

Dne 29. června 2017 se uskutečnila na zahradě velvyslanectví České republiky v Lucemburku v rámci projektu na podporu ekonomické diplomacie prezentace českých piv spojená s jejich degustací. více ►

Lucembursko a Evropská vesmírná agentura vyhlašují soutěž o inovativní vědecko-technické projekty

thumb

Lucembursko ve spolupráci s Evropskou vesmírnou agenturou na podporu národního podnikatelského ekosystému vypsalo soutěž inovativních projektů z oblasti technologických transferů a obchodního využití výsledků vesmírného výzkumu, „Space… více ►

Potenciální lucemburští investoři se seznámili s investičními příležitostmi v Česku

thumb

ZÚ Lucemburk v úzké spolupráci s Asociací pro zahraniční investice (AFI) a Agenturou pro podporu podnikání a investic (Czechinvest) zorganizoval dne 20.6. 2017 v prostorách Galerie ambasády seminář na téma investičních příležitostí a… více ►

První česko-lucemburský vesmírný den

thumb

Vzhledem k aktivnímu angažmá Lucemburska na poli kosmických technologií a vesmírných programů uspořádal Zastupitelský úřad ČR v Lucemburském velkovévodství ve spolupráci s lucemburským ministerstvem hospodářství a agenturou pro rozvoj investic… více ►

Příležitosti k podnikání v Lucembursku? „S.r.o. za euro“

thumb

Od roku 2017 mohou v Lucembursku fyzické osoby podnikat s využitím varianty klasické společnosti s ručením omezeným, tzv. „simplifikované společnosti s ručením omezeným“ („Société à responsabilité limité simplifiée, S.à r.l.-S.… více ►

Open banking v Lucembursku - příležitost pro české informatiky

thumb

Využít na maximum reformy v digitální sféře pro posílení ekonomiky země a stát se zároveň klíčovým hráčem v projektu vytváření jednotné evropské platformy, související s open bankingem, to jsou ambiciózní plány lucemburských finančníků. Narážejí… více ►