français  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Krajánek ve světě zahajuje zápisy do on-line výuky pro školní rok 2021-2022

Distanční on-line výuka češtiny, uzpůsobená specifikům  žáků žijících dlouhodobě v zahraničí, zaměřená především na děti, bez přístupu ke krajanské komunitě či spolkům pořádajícím výuku češtiny, přizpůsobená podmínkám mlulti-lingvních dětí, pokračuje v 2021/2022 vzhledem k velkému úspěchu již 2. ročníkem, opět ve spolupráci s Magistrátem hl. města Prahy a s Jazykovou školou s právem st. jazykové zkoušky hl. města Prahy, za odborné konzultace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Registrace jsou možné do 20. 6. 2021.

Ve školním roce 2021-2022 byl nejen rozšířen počet tříd, ale i časy výuky, aby vyhovovala i neevropským časovým pásmům, a to nejen na úrovni 1. a 2. ročníku ZŠ, ale nově,  pilotně, i pro 3.  ročník a projektově i konverzační hodiny pro děti, které se připravují na přezkoušení v kmenových školách v CZ.

Krajánek ve světě zahajuje zápisy do on-line výuky pro školní rok 2021-2022

Krajánek ve světě zahajuje zápisy do on-line výuky pro školní rok 2021-2022

Předběžné přihlášky jsou přijímány do 20.6.2021. Od poloviny června budou probíhat on-line zápisy.

Krajánek ve světě zahajuje zápisy do on-line výuky pro školní rok 2021-2022

Krajánek ve světě zahajuje zápisy do on-line výuky pro školní rok 2021-2022

Bližší informace o projektu, časové dotaci kurzů, školném a technických požadavcích zde.

Krajánek ve světě zahajuje zápisy do on-line výuky pro školní rok 2021-2022

Krajánek ve světě zahajuje zápisy do on-line výuky pro školní rok 2021-2022

Kontakt: Lenka Kanellia, Krajánek ve světě, tel. 00.30/697.999.35.29 či 00.420/778.039.302, e-mail spolek@krajanekvesvete.cz

Krajánek ve světě zahajuje zápisy do on-line výuky pro školní rok 2021-2022

Krajánek ve světě zahajuje zápisy do on-line výuky pro školní rok 2021-2022