français  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Sčítání lidu 2021

ZÚ Lucemburk si dovoluje připomenout povinnost českých občanů zúčastnit se Sčítání lidu, domů a bytů 2021.
V cizině je dostupný pouze elektronický formulář (distribuce a sběr listinných formulářů v zahraničí probíhat nebudou). Lhůta pro odeslání on-line formulářů byla prodloužena do 11. 5. 2021, včetně. 
K přihlášení do elektronického sčítacího formuláře lze použít:
(A) elektronickou identitu (vč. tzv. bankovní identity (eidentita.cz) nebo datovou schránku fyzické osoby, či
(B) zadat údaje o datu narození, čísle a druhu elektronicky čitelného identifikačního dokladu vedeného v základním registru obyvatel (OP/vč. platných českých, resp. československých OP bez elektronicky čitelných údajů, v podobě tzv. knížek - při přihlašování je v daném případě nutné uvést pouze číslo, bez označení série - př. „457683, série BA-51“ pouze 457683; cestovní pas/diplomatické využít nelze), či
(C) prostřednictvím jiného člena domácnosti pomocí rodného čísla.
Pokud není možné využít ani jednu z uvedených možností, je nutné zajistit vyplnění listinného formuláře, ve kterém lze uvést rodné číslo, nebo ve výjimečných případech i číslo neplatného osobního dokladu. Listinný formulář lze získat pouze v CZ, a to od sčítacího komisaře nebo na kontaktních místech sčítání. Pokud se občan do CZ nedostane, může požádat příbuzného nebo jinou blízkou osobu, která za něj formulář v CZ vyzvedne, vyplní a odevzdá.
Bližší info na www.scitani.cz .

Sčítání lidu (PDF, 513 KB) (domů/bytů) probíhá na našem území každých 10 let již od 1869. V 2021 se od vzniku samostatné České republiky uskuteční již potřetí.  Sčítáni zajišťuje Český statistický úřad. Povinné je pro všechny osoby, které mají v rozhodný okamžik, tj. o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021, v CZ trvalý, či přechodný pobyt (tj. nejen občané CZ, ale i cizinci, vč. osob, jimž byl v CZ udělen azyl a doplňková, či dočasná ochrana).

Sčítání lidu 2021

Sčítání lidu 2021

Sečíst se musí každá dotčená osoba, bez ohledu na místo skutečného pobytu, věk, svéprávnost či zdravotní stav (za osoby mladší 18 let a osoby nesvéprávné provede sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník, či osoba k tomu oprávněná).

Vzhledem k tomu, že se sčítání týká i cizinců, budou k dispozici české i jinojazyčné listinné a on-line sčítací formuláře.

www.scitani.cz, www.onlinescitani.cz

dotazy@scitani.cz

informační linky: 00420/274.056.789 a (po 12. 3.2021) 00420/840.304050 

Bližší informace viz.

Sčítání lidu 2021

Sčítání lidu 2021

 

Sčítání lidu 2021 (PDF, 302 KB)