français  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Podmínky cestování z/do CZ

V návaznosti na usnesení č. 511 z 4.5.  a 605 z 1.6. 2020 rozhodla vláda CZ o dalším rozvolnění karanténních podmínek cestování z/do CZ.


 

Od 11. 5. 2020 přestala platit povinnost cestovatelů do CZ oznamovat ZÚ ve zdrojovém státě příjezd od republiky prostřednictvím on-line formulářů MZV. Všichni se však na hranici musejí prokázat negativním testem na onemocnění SARS-COV2 (Test (DOCX, 23 KB), https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/#menu/ ve vybraných případech lze test do 72h absolvovat i na území CZ, anebo po příjezdu setrvat ve 14-denní karanténě.

Od 15.6.2020 budou povinnosti předložení negativního testu zbaveni cestovatelé z destinací s malou incidencí viru - nově je stanoveno rozdělení států světa do tří kategorií, podle míry rizika nákazy nemocí COVID-19 ("semafor"). Po návratu ze zemí s nízkým rizikem nákazy se nebudou muset prokazovat negativním testem na koronavirus. Cizinci přijíždějící ze zemí se středním a vysokým rizikem se budou při příjezdu  negativním testem muset prokázat, nebo nastoupit do karantény.

Další informace lze nalézt na webových stránkách MZV či MV CZ (www.mvcr.cz, www.koronavirus.mzcr.cz).

 

ukončení restrikcí cestování

ukončení restrikcí cestování

Aktuální podmínky pro cestování LU/CZ/shrnutí:

1. VYCESTOVÁNÍ Z CZ:

Podrobné informace viz www.mvcr.cz a www.koronavirus.mzcr.cz).

2. VSTUP NA ÚZEMÍ LU:

* Doporučení k cestám: 

Doporučení necestovat zatím sice formálně zrušeno nebylo, po 23. 3. uzavřené centrální letiště Findel (povolena byla výhradně přistání národním letům LuxAir, svážejícím na základě apelu vlády ze 17. 3. lucemburské občany ze zahraničí, LuxAirCargo a CargoLux a Air Rescue) bylo nicméně 29. 5., v perspektivě znovuotevření vnitřních hranic 15. 6., opět zprovozněno. Místní přepravce LuxAir  zahájil lety 1. 6. (zatím do 51 destinací/do Prahy po 1. 7. 2020), místní CK LuxAirTours první zájezdy ohlásil po 13. 6. (tedy ještě před očekávaným zrušením nouzového stavu,. 24. 6., zatím do  BG, HR, ES, FR, GR, IT, PT a TR). 

K opětné propagaci zahraniční turistiky spustila LU vláda 5. 6. kampaň "Lëtz Go" (110.000 zpátečních letenek LuxAir je nabízeno po 99 eur; týdenní pobyt LuxAirTours v hotelu pro 1 osobu za 499 eur), k opětné propagaci domácí turistiky kampaň „Lëtzebuerg, dat ass Vakanz“ (tematický podpůrný fond, „Fonds Tourisme“ ve výši 35 mil. eur umožní obyvatelům Velkovévodství i příhraničním pracovníkům v 7-12/2020 využití státem subvencovaných voucherů k ubytování v místních hotelích, ubytovnách a campinzích).

Stejně jako pro sektoru restaurací od 11. 5. 2020 plaketa „Save to serve“, byl pro kongresovou turistiku k posílení důvěry klientů avizován koncept  centrální aprobace „bezpečí a vysokých hygienických standardů" dotčeného zařízení,  plaketa „National Business Event“.

* Víza a povolení k pobytu:

Po dobu krizového stavu zůstávají v platnosti, až na výjimky zatím (dle předpokladu do 15. 6.) stále není povolen vstup občanů 3. (mimo-schengenských) zemí.

* Hraniční přechody:

Na LU straně hranice kontroly nikdy prováděny nebyly.

Do BE, DE i FR mohli od začátku vyhlášení nouzového stavu v 3/20 bez dalšího omezení projíždět pouze diplomaté a zdravotníci; pendleři a zásobování (na základě povolení).

Od 15. 5. byly rozvolněny přejezdy do DE (z „osobních a rodinných“ důvodů), od 1. 6. do BE (z rodinných důvodů a k nákupům).

Od 15. 6. mají být kontroly (na DE/LU i FR/LU, BE/LU) hranici zrušeny kompletně.

* Transit českých občanů z LU do CZ:

(Přes DE),  osobním vozem) v zásadě nikdy omezen nebyl (kromě vrcholu krize v 3-4/2020, kdy LU strana průjezdy pasažérů  evidovala, DE individuálně posuzovala).

* Karanténní opatření.:

(1) Cesty do LU. Do LU lze i nadále cestovat bez udání důvodu.

(2) Testy na COVID-19. Při vstupu do země se jimi třeba vykazovat není třeba. Po příjezdu/příletu není ani třeba setrvat v (auto) karanténě či plnit jiné zvl. definované podmínky. Všichni pasažéři při příletu do země nicmémně dostanou možnost využít voucher na test zdarma - buď přímo na letišti, kde během 6/2020 běží pilotní provoz testovacího zařízení, nebo v některé ze 3 akreditovaných laboratoří v zemi (BioNext, Ketterthill, Labortoires réunies).

(3) Specifické podmínky pobyt/průjezd zemí. Nebyly definovány. Občané CZ mohou v / přes LU pobývat/projíždět bez omezení.

(4)  Práce v LU. Do LU lze za prací nadále dojíždět, LU zaměstnávání občanů EU během pandemie nikdy neomezila (i nadále však trvá doporučení práce z domova (on-line), v nejvyšší možné míře). Pro občany států, které k EU přistoupily 1. 5. 2004, otevřelo LU svůj pracovní trh bez omezení téhož dne. Občané CZ mohou v LU využívat stejná práva, jaká mají v oblasti přístupu k zaměstnání občané ostatních členských států Unie (tj. občan CZ se zájmem o práci v LU není povinen žádat o pracovní povolení, pouze se registruje za účelem sociálního pojištění u LU úřadu sociálního zabezpečení, Centre Commun de la Sécurité Sociale, www.secu.lu)

(5) Zvláštní upozornění. Masky jsou od 20. 4. 2020 na základě vládního nařízení povinné v MHD, obchodech a školách (mimo pohybu ve třídě) a ve všech případech, kde nelze dodržovat 2m rozestupy. Sankce za nedodržování nařízení byly stanoveny na 145 eur/os.  Sdružování na veřejných prostranstvích je stále povoleno max. do 20 osob, v domácnostech (kde ovšem policie kontroly neprovádí)  nejvíce 6 hostí. 

3. DOPRAVA A TRANZIT:

Prostředkem pro dopravu CZ/LU je osobní automobil (přes DE), od 1.7. letadlo. Eventualitou je i využití individuálně sjednané, zpoplatněné komerční přepravy operátorů Umbrella Holiday a RegioJet (firemními mikrobusy pro menší skupinky cestovatelů).

4. OPATŘENÍ:

Nouzový stav byl vyhlášen od 18. 3. do 24. 6. 2020.

V rámci postupného rozvolňování sanitárního režimu došlo k postupnému uvolňování restrikcí: 1. fáze 20.4./zprovoznění staveb; 2. fáze 4., resp. 11. 5./postupné otevřené obchodů, některých lokálních úřadů, resp. 25.5.)/znovuzahájení provozu ZŠ; 3. fáze/29. 5. postupné uzavírání  4 záchytných středisek pro COVID-19 (Ettelbruck a Grevenmacher 29. 5., Rockhal a LuxExpo The Box v hl. městě 15.6.), otevření předzahrádek, resp. 30.5 otevření restaurací, barů, kaváren, hotelů a fitness a - tam , kde to místní podmínky dovolí - bazénů, povolení mší (ale nadále zákaz otevření dětských parků a zákaz větších veřejných shromáždění, vč. oslav st. svátku 21. 6.).

Vlakové spoje na běžný provoz přejdou 8. 6., kina 17. 6. , fotbalová liga opět zahájí 23. 8. 2020.  První veletrh (Movijob Tour Luxembourg) byl tentativně oznámen na 25. 9. 

Na veřejných prostranstvích je sdružování stále povoleno max. do 20 osob, v domácnostech nejvíce 6 hostí.

5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:

Viz přehled zde.