français  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Aktuální podmínky cestování

V návaznosti na rozhodnutí vlády CZ níže naleznete aktuální informace týkající se možností cestování z/do LU a z/do CZ.

1. VYCESTOVÁNÍ  Z CZ  a  NÁVRAT DO CZ

  • S platností od 5. 4. 2021 došlo k aktualizaci Ochranného opatření MZdr (PDF, 512 KB), dle nějž musejí mít občané CZ (nebo občané s trvalým pobytem v CZ) přijíždějící z LU (země s vysokým rizikem nákazy), kde pobývali posledních 14 dní déle než 12h, veřejnou dopravou (autobus, vlak letadlo) potvrzení o provedeném testu (antigenní do 24h, či PCR do 72h, před cestou, bez ohledu na výsledek. Všichni cestující – tj. i osoby, které necestují veřejnou dopravou - musejí nejpozději 5. den po příjezdu absolvovat RT-PCR test a do obdržení negativního výsledku setrvat v karanténě. Pro cizince se dosavadní povinnosti před příjezdem do CZ nemění.
  • V případě pozitivního testu méně než 14 dnů před plánovaným vstupem na území CZ platí  pro všechny kategorie povinnost přepravovat se výhradně individuální dopravou (evt. o riziku přetrvávajícího onemocnění informovat přepravce) a informační povinnost (vůči pracovníkům provádějícím test a místně příslušné krajské hygienické stanici) a izolace (po dobu 3 dnů od odeznění příznaků onemocnění, nejméně 14 dní od prvního testu, který prokázal přítomnost SARS-CoV-2).
  • Vycestování z CZ (mimo nezbytné, naléhavé a neodkladné cesty) do zemí s extrémním rizikem nákazy COVID-19 je zakázáno.
  • Nově byl aktualizován semafor zemí dle rizika nákazy onemocnění (země s nízkým rizikem nákazy: Australský svaz, Korejská republika, Nový Zéland, Singapurská republika, Thajské království a Vatikánský městský stát; země se středním rizikem  nákazy: Islandská republika, Portugalská republika (vyjma Madeiry) a Baleárské ostrovy;  země s vysokým rizikem nákazy:  Dánské království, Finská republika, Chorvatská republika, Irská republika, Lichtenštejnské knížectví, Litevská republika, Lotyšská republika, Lucemburské velkovévodství, Madeira, Maltská republika, Monacké knížectví, Norské království, Rakouská republika, Rumunská republika, Řecká republika, Slovenská republika, Spolková republika Německo, Španělské království (včetně Kanárských ostrovů) a Švýcarská konfederace).
  • Bližší informace k cestování poskytne Call Center MZV: 00420/222.264.222; bližší informace o platných korona-virových opatřeních v CZ viz.

2. VSTUP NA ÚZEMÍ LU A TRANZIT PŘES LU

  • Od 29. 1. LU, poprvé od počátku pandemie, zpřísnilo cestovní podmínky. Osoby cestující do LU letecky (residenti i nerezidenti identicky, ze všech destinací světa, vč. 3. zemí, z nichž jsou do EU přílety povoleny/AU, CN (na základě vzájemnosti), KR,  NZ, RW, SG, TH), od 6 let, jsou před nástupem na palubu povinny předložit negativní test (PCR či RAT) ne starší než 72h. Osoby přilétající ze zemí mimo EU se na letišti po příletu nadto musejí podrobit i přídatnému RAT (v případě cest z tmavě červených destinací EU nebylo zatím o povinnosti přídatného RAT rozhodnuto). Osoby cestující přes pozemní hranici nejsou zatím ze strany LU podrobovány kontrolám.

  • V případě odmítnutí test absolvovat nebudou odlétající vpuštěni do letadla, přilétající budou muset povinně nastoupit 14-denní karanténu (výjimky z testování byly omezeny pouze na posádky letadel a osoby činné v dopravě („personnel du secteur des transports“), cestovatele v transitu; osoby, které do LU v rámci schengenu/EU cestují na méně než 72h; diplomaty, členy mez. organizací „a osoby těmito organizacemi pozvané“, vojenský personál, personál z oblasti rozvojové politiky/humanitární pomoci a z oblasti civilní ochrany absolvující krátkodobý pobyt (do 72h) a „osoby, které SARS-CoV-2 v minulých 3 měsících prodělaly a po ukončení izolace již nemají příznaky onemocnění a mohou prodělání nemoci prokázat příslušným certifikátem“. Národní letecká společnost LuxAir zároveň potvrdila, že zatím při odletu neplánuje vyžadovat potvrzení o očkování (Impfnachweise).

3. DOPRAVA DO LU

  • Doprava je do LU možná letecká či pozemní (přes DE/s akt. omezeními na CZ/DE hranici).

4. OPATŘENÍ v LU

  • Stávající sanitární režim je v platnosti do 25.4. 2021. Zákaz vycházení platí od 23h00 do 6h00 (výjimky pouze pro cesty do práce/školy, transit/na dálnicích, návštěvu lékaře či cesty do lékárny, rodinné přesuny k péči o zranitelné osoby, děti a zvířata/venčení domácích mazlíčků je možné pouze do 1 km od místa bydliště, pro cesty za administrativními účely, k soudu a na policii, k pracovním cestám mimo LU, či pro případy vyšší moci/nouzového stavu). Firmám i státním zaměstnancům je nadále doporučeno zavedení plošného home-office. Ve vybraných zátěžových sektorech (zdravotnické služby, laboratoře, hlídání dětí) byla rozšířena max. pracovní doba na max. 12h denně, 60 h týdně. Znovu-otevřeny byly obchody (jakkoli se striktnějšími pravidly/max. 2 klienti v obchodech malých, max. 1 klient na 10m2 v obchodech velkých, výprodeje 20. 1. - 17. 2. 2021), kadeřnické služby, od 7. 4. restaurační předzahrádky a (za omezení na max. 100 osob, bez konzumace a nošení roušek i během pořadů) kulturní a sportovní zařízení (od 11. 1. fitness a bazény/s omezením počtu sportovců na 6 v 50m bazénu a 3 v bazénu 25m//od 31. 1. házená, od 6. 2. fotbal, od 28. 2. volejbal//max. 10 osob /nad 10 osob s rouškami). Ostatní pravidla zůstala v platnosti (max. 2 hosté z jedné rodiny doma; od 4 osob venku povinně s rouškou; od 10 do max. 100 osob setkání povinně vsedě, s rozestupy 2m a se zákazem prodeje alkoholu mimo restaurace/sur la voie publique). V kostelech je nově rouška povinná během celé mše (i u řečnického pultu). Profylaktické nošení roušek vláda doporučuje i při pohybech venku, v MHD, obchodech a nově i ve školách je rouška povinná, v nemocnicích je nutný respirátor/FFP2. Ochranné šátky/buffs již vláda jako neefektivní naproti tomu aktivně nedoporučuje. Restaurace, bary a kavárny zůstávají zavřené. Izolace je 10 dní, karantény 7 (v případech příletů a odmítnutí testu 14 dní). Pokuty za nedodržování opatření činí od 300 do 1.000 eur.

5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE

Přehled zde.