français  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Aktuální podmínky cestování

V návaznosti na rozhodnutí vlády CZ níže naleznete aktuální informace týkající se možností cestování z/do LU a z/do CZ.

 

Aktuální podmínky cestování do Lucemburska

Aktuální podmínky cestování do Lucemburska

(1) CZ

 • Nouzový stav. V důsledku kritické epidemiologické situace platí v CZ od 22. 10. do (zatím) 22. 1. 2021 nouzový stav.
 • Sanitární režim v CZ.  Od 18. 12. platí Ochranné opatření MZdr, jímž se opět omezuje volný pohyb osob na území CZ. Od 23. 12. je možno do CZ  cestovat jen v nezbytně nutných případech (není možná př. cesta za účelem turistiky nebo návštěvy přátel//hotely a ubytovací zařízení jsou pro turistické účely uzavřeny), stanoven byl zákaz nočního vycházení (21h00-4h59). Pro osoby, které do CZ z nezbytných důvodů přicestují z jiných než tzv. zelených zemí (až na výjimky, uvedené v Ochranném opatření, mj. pendlery), platí povinnost důsledně dodržovat karanténní opatření spočívající ve vyplnění Příjezdového formuláře (před cestou) a absolvování testu (po příjezdu, popř. těsně před příjezdem, jde-li o test ze zemí EU a zemí přidružených). Od 26. 12. platí další restrikce - pohyb na veřejně přístupných místech a návštěvy byly omezeny na max. 2 osoby.
 • "Semafor zemí" dle rizika nákazy onemocnění COVID-19 je pravidelně novelizován. Na tzv. zeleném seznamu jsou od 15. 1. 2021 Australský svaz, Japonsko, Korejská republika, Nový Zéland, Singapurská republika, Thajské království a Vatikánský městský stát.  Na tzv. oranžovém seznamu CZ jsou Belgické království, Bulharská republika, Finská republika, Islandská republika, Lucemburské velkovévodství, Norské království a Řecká republika a Kanárské ostrovy (ES).  Ostatní země jsou na tzv. červeném seznamu.
 • Doprava do/z CZ. Prostředkem pro dopravu do/z CZ je osobní automobil (přes DE), od 1.7.  i letadlo. Eventualitou je i využití individuálně sjednané, zpoplatněné komerční přepravy operátorů Umbrella Holiday a RegioJet (firemními mikrobusy pro menší skupinky cestovatelů). Podrobné informace viz www.mvcr.cz a www.koronavirus.mzcr.cz).
 • Cestování. Od 5. 1. 2021 byl dále zpřísněn režim cestování z GB. Doprava  do CZ sice již  není omezena, cestující  (s výjimkou tranzitu nepřevyšujícího 12 hodin) však kromě vyplnění elektronického příjezdového formuláře (před příjezdem) musejí nově (I) dopravci předkládat potvrzení akreditované GB laboratoře o negativním výsledku antigenního nebo RT-PCR testu, starý maximálně 72 h; (II) 5. – 7. den po příjezdu do CZ absolvovat RT-PCR test a (III) do obdržení výsledku testu, popř. do 10 dní po příjezdu, resp. do ukončení karanténního opatření, pohyb v CZ omezit výhradně na cesty nezbytně nutné a cesty k lékaři.

(2) LU

 • Sanitární režim. 18. 3. 2020 vyhlásila a 24. 6. ukončila vláda v zemi krizový stav. Od 30. 10. byla sanitární opatření o něco utužena, od 26. 11. 2020 byl vyhlášen částečný lockdown, od 11. 1. 2021 byl opět rozvolněn.   Zákaz vycházení byl opět posunut na 23h00-6h00 (výjimky platí pouze pro cesty do práce/školy, transit/na dálnicích, návštěvu lékaře či cesty do lékárny, rodinné přesuny k péči o zranitelné osoby, děti a zvířata/venčení domácích mazlíčků je možné pouze do 1 km od místa bydliště, pro cesty za administrativními účely, k soudu a na policii, k pracovním cestám mimo LU, či pro případy vyšší moci/nouzového stavu). Znovu-otevřeny budou školy (školky, družiny), obchody (jakkoli se striktnějšími pravidly/max. 2 klienti v obchodech malých, max. 1 klient na 10m2 v obchodech velkých, výprodeje 20. 1. - 17. 2. 2021), kadeřnické služby a (za omezení na max. 100 osob, bez konzumace a nošení roušek i během pořadů) kulturní a sportovní zařízení (od 11. 1. fitness a bazény/s omezením počtu sportovců na 6 v 50m bazénu a 3 v bazénu 25m//od 31. 1. házená, od 6. 2. fotbal, od 28. 2. volejbal//max. 10 osob /nad 10 osob s rouškami). Ostatní pravidla zůstávají v platnosti (max. 2 hosté z jedné rodiny doma; od 4 osob venku povinná rouška; od 10 do max. 100 osob setkání povinně vsedě, s rozestupy 2m a se zákazem prodeje alkoholu mimo restaurace/sur la voie publique). Školy od 11. 1. 2021 znovu-zahájily výuku  (s opcí aktivního využití on-line výuky na SŠ). V kostelech bude nově rouška povinná během celé mše (i u řečnického pultu). Profylaktické nošení roušek vláda doporučuje i při pohybech venku Restaurace, bary, kavárny zůstávají zavřené, (zatím) do 31. 1.2021.  Firmám i státním zaměstnancům je nadále doporučeno zavedení plošného home-office. Ve vybraných zátěžových sektorech (zdr. služby, laboratoře, hlídání dětí) byla rozšířena max. pracovní doba na max. 12h denně, 60 h týdně.   Doba izolace je 10, karantény 7 dní. Mobilní tracing-aplikace v LU zavedena nebyla, země (i ve spolupráci s okolními regiony) využívá analogové verze. Doprava v LU. V MHD platí povinnost nošení roušek. Pokuty za nedodržování opatření činí 300-1000 eur.
 • Testy.  Po 1. fázi plošného testování (PCR) byla 15. 9. 2020 (zatím do 3/2021) spuštěna 2. vlna testů. Od 20. 11. 2020 v nemocnicích (a od 2. 1. i na letišti Findel, pro cestovatele) fungují i antigenní testy.

 • Očkování bylo spuštěno 28. 12. 2020, na základě osobního kódu/prostřednictvím písemné výzvy, v 5 fixních (Lucemburk-Halle Victor Hugo, Esch/Belval - Maison des matériaux, letiště Findel - Air Rescue, Ettelbruck - Centre hospitalier neuropsychiatrique, Mondorf-les-Bains) a 1 mobilním týmu (covidvaccination.lu). LU očk. Látky objednalo od 6 dodavatelů - Sanofi, Johnson and Johnson, Astra Zeneca, Moderna, BioNTech,/Pfizer a Curevac. Vakcína je zdarma (bez ohledu na existenci či absenci zdr. pojištění dotčeného), dobrovolná. Prioritně jsou očkováni zdravotníci, personál a osazenstvo domovů důchodců, následovat mají soby starší 65 let a osoby s jinou závažnou nemocí (zatím se nepočítá s očkováním dětí a žen v jiném stavu). 
 • Cestování.   Režim na vnitřních hranicích byl uvolněn 15. 6. 2020.  Vstup osob z mimo-unijních zemí kromě AU, CN (na základě reciprocity), JP, KR, NZ, RW, SG a TH  je zakázán do 31. 3. 2021. Národní letecká společnost LuxAir potvrdila, že nebude vyžadovat potvrzení o očkování (Impfnachweise). Sanitární omezení vůči LU uplatňují: v EU: Belgie (osoby cestující z LU do Belgie musejí vyplnit dedikovaný formulář (Passenger Locator Formular) a absolvovat povinný test a karanténu, vyvázány jsou osoby s prokazatelným bydlištěm v LU, cestující do Belgie na méně než 48h, a osoby s disponující „důvodem“ / příslušným potvrzením: pendleři a studenti, plus případy hodné zvláštního zřetele/akutní zdravotní kauzy), Česká republika (www.prijezdovyformular.cz, RT-PCR test), Dánsko, Estonsko, Finsko, Irsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Německo (mimo krátkodobých cestovatelů a pendlerů musejí všichni po příjezdu do 48 h předložit neg. test/vyňati jsoupříhraniční pracovníci a krátkodobí cestovatelé), Portugalsko (pro cesty na Madeiru a Azory), Rumunsko, Slovinsko a Slovensko; (2) mimo EU: Island, Norsko, Švýcarsko (od 23. 11. /příchod do kantonu bude třeba do 2 dní ohlásit a prvních 10 dní pobytu obligatorně setrvat v karanténě, bez ohledu na evt negativní test, s výjimkou u někt. profesí, zj. lékařů, www.admin.ch) a Velká Británie.
 • Pokud se občan CZ během pobytu v LU dostane do intenzivního kontaktu s osobou COVID-19 nakaženou, musí ve svém ubytovacím zařízení na vlastní náklady setrvat v karanténě (5. den po kontaktu bude vyzván MZdr LU k absolvování testu: v případě negativního výsledku musí v ubytovacím zařízení v karanténě setrvat ještě 7 dní, v případě pozitivního výsledku, či odmítnutí testu, 10 dní).​ Pokud se na občanovi CZ během pobytu v LU projeví symptomy onemocnění či se onemocnění prokáže, musí  od prvních příznaků až do potvrzení či vyvrácení podezření přejít do auto-izolace, na základě telefonické konzultace či na pohotovosti) absolvovat lékařské vyšetření a dle doporučení lékaře absolvovat diagnostický test. V případě pozitivního výsledku bude muset ve svém ubytovacím zařízení na vlastní náklady v karanténě setrvat min. 10 dní (nedodržení karantény je přitom právně klasifikováno jako přečin). V těžkých případech bude cestovatel umístěn do nemocnice (náklady mu budou následně, na základě dohod o sociálním a zdravotním pojištění v EU, zpětně refundovány). Repatriace v daném případě nepřipadá v úvahu (auto-izolace předpokládá vyloučení pohybu mimo ubytovací zařízení), povolena může být jen ve zcela výjimečných případech, jen za předpokladu vysoce zabezpečeného převozu, na základě rozhodnutí MZdr LU. Umístění do nemocničního zařízení je od 24. 6. v případě, že jej MZDr vyžaduje, povinné (Zwanghospitalisierung, hospitalisation de manière forcée). 
 • LU instituce: přehled zde. 
Aktuální podmínky cestování z/do České republiky

Aktuální podmínky cestování z/do České republiky