česky  français 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Aktuální podmínky cestování

V návaznosti na rozhodnutí vlády CZ níže naleznete aktuální informace týkající se možností cestování z/do LU a z/do CZ.

 

1. VSTUP NA ÚZEMÍ A TRANSIT

(1) LU:

  • Do LU jsou turistické cesty možné, v případě příletů je však od 6 let třeba předkládat EU-DCC, či (A) doklad o úplném očkování (vystavený administrativou či  lékařským zařízením ČZ EU či schengenského prostoru, vakcínou schválenou EMA/AstraZenecca, BioNTech/Pfizer, Johnson&Johnson či Moderna); či  (B) doklad o uzdravení do 6 měsíců před cestou (vystavený lékařem či úřadem ČZ EU či schengenského prostoru, u osob, které dle předpisů své země řádně ukončily  izolaci a neprokazují symptomy onemocnění); či (C) negativní test RT-PCR/72h či RAT/48h před odletem (od akred.  laboratoře ČZ EU či schengenského prostoru, na papíře či elektronicky, ve francouzštině, němčině, lucemburštině, angličtině, italštině, španělštině či portugalštině). Akceptovány jsou tedy zatím i certifikáty bez QR kódu či potvrzení o očkování v očkovacím průkaze ČZ EU/schengenského prostoru (www.covid19.public.lu).
  • Režim na vnitřních hranicích byl uvolněn 15. 6. 2020. Vstup osob z mimo-unijních zemí (residenti Anorry, Monac/a, San Marin/a a Vatikánu jsou považováni za residenty EU, doporučení se vztahuje i na k schengenu asociované CH, IC, LI, NO) je od 6. 5. 2021, zatím do 30. 9. 2021, zakázán., do LU jsou povoleny vstupy residentů Albánie, Austrálie, Číny/dle reciprocity, Izraele, Japonska, Jižní Korey, Libanonu, Severní Makedonie, Nového Zélandu, Rwandy, Singapuru, Srbska, Taiwanu, Thajska a USA (a Hong Kongu a Macaa v případě reciprocity). Sanitární omezení vůči LU uplatňují: (1) v EU: Belgie (osoby cestující z LU do Belgie musejí vyplnit dedikovaný formulář (Passenger Locator Formular) a absolvovat povinný test a karanténu, vyvázány jsou osoby s prokazatelným bydlištěm v LU, cestující do Belgie na méně než 48h, a osoby s disponující „důvodem“ / příslušným potvrzením: pendleři a studenti, plus případy hodné zvláštního zřetele/akutní zdravotní kauzy), Dánsko, Estonsko, Finsko, Irsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Portugalsko (pro cesty na Madeiru a Azory), Rumunsko, Slovinsko a Slovensko;  (2) mimo EU: Island, Norsko a Velká Británie. Cestovní restrikce  pro cestující z GB  (zatím do 30. 6.) a IN (zatím do 15. 7.), kde pobývali v posledních 14 dnech před příjezdem/příletem, bez ohledu na délku pobytu i dopravní prostředek, byly dále specifikovány. Po příjezdu/příletu do LU musejí cestovatelé absolvovat obligatorní PCR test (na letišti zdarma) a další po 6 dnech, odebrat  se do povinné 7-denní karantény (kdo ji odmítne, tomu je ex offo nařízena karanténa 14-denní) a svůj příjezd/přílet nahlásit LU Sanitární inspekci/Inspection sanitaire (mailem na contact-covid@ms.etat.lu či telefonicky na 00352/247-65533/https://covid19.public.lu/fr/voyageurs/luxembourgeois-etranger.html).

(2) CZ:

  • S platností od 9. 7. 2021 došlo k další aktualizaci Ochranného opatření MZdr CZ. Příjezdový formulář / Public Health Passenger Locator Form (uzis.cz) musejí nadále vyplňovat všechny osoby přijíždějící do CZ. Testovat se po příjezdu - s výjimkou úplně proočkovaných či osob prodělavších onemocnění v posledních 180 dnech - musejí ze všech zemí. V případě zemí "zelených" (mj. Lucembursko) a "oranžových" RT-PCR/do 72h, či RAT/do 48 h, při vstupu ze zemí "červených" a "tmavě červených" zemí RT-PCR nejdříve 5. a nejpozději 14. den pro příjezdu (do splnění je nutná sebeizolaice). Bližší informace k cestování poskytne MV CZ, popř. Call Center MZV: 00420/222.264.222; bližší informace o platných korona-virových opatřeních v CZ viz či  cestujeme | Ministerstvo zahraničních věcí České republiky (mzv.cz). Bližší informace k vydávání očkovacích certifikátů v CZ Očkovací portál občana (vč. příručky s FAQ/Očkovací certifikát je již online - Aktuality - ÚZIS ČR (uzis.cz).

2. DOPRAVA

  • Doprava je do LU možná letecká či pozemní.

3. OPATŘENÍ

  • Zrušeny byly restrikce pro osoby s unijním digitálním certifikátem/EU DCC. Zrušen byl zákaz nočního vycházení (tj. restaurace opět fungují až do 1h00 ráno). Rozvolněn byl režim shromažďování (se znovu-povolením konzumace/ i v nákupních centrech a s rozšířením počtu osob/10-50 osob/bez DCC s rouškami a s rozestupy, ale již bez povinnosti sedět, 51-300 osob/bez DCC s rouškami a rozestupy s povinností sedět, 300-2.000 osob dtto/za předpokladu svolení MZdr. Možné jsou opět kulturní i sportovní akce: znovu-otevřeny byly kluby (hl. město povolilo otvírací dobu do 15. 7. do 3h00, následně až do 6h00), hudebníci mohou na volném prostranství společně hrát do 10 osob bez omezení, do 50 bez DCC s rozestupy 2m; ve sportovních klubech byla zrušena omezení pro děti do 19 let (s rozestupy je však bez DCC třeba počítat od 10 osob, v plaveckých bazénech s 10 m2 na plavce, ve fitness s max. 1 klientem na 10m2, vč. personálu). Znovu-otevřeny byly obchody (s povolením konzumace, zrušeno bylo pravidlo 1 klienta na 10 m2, ovšem se zachováním roušek, stejně jako v dopravě); kadeřnické služby i restaurace (povoleno bylo  i až 10 klientů u 1 stolu v předzahrádkách i ve vnitřních prostorech restaurací/venku pro osoby bez DCC bez testu, uvnitř bez testu do max. 4 osob u stolu). Povoleno bylo až 10 hostů v domácnostech (bez omezení). Znovuzavedena byla prezenční výuka  (všichni školáci dostávají 1-2 auto-testy týdně, zrušena byla povinnost rousek u dětí na školních hřištích, s jejich zachováním uvnitř školních budov/povinné roušky a testy ve školách by měly být pravděpodobně zrušeny od 9/2021). Povoleny opět byly návštěvy v nemocnicích (do 2 osob na pacienta, s vyloučením sektoru COVID, JIP a paliativní péče). Kina od 2/2021 povolují najímání sálů i k privátním promítáním. Rouška je povinná v dopravě, v kostele (profylaktické nošení však vláda doporučuje i při pohybech venku). Nemocnice (CHdN, CHEM, CHL, HRS) i neuropsychiatrické středisko CHNP ve svých prostorách pohyb povolují výhradně s FFP2 rouškami (s možností zakoupení v místě). Dopravci/přepravci mají povinnost instalovat ve svých dopravních prostředcích sanitární gely.  Firmám i státním zaměstnancům se nadále doporučuje home-office (ve vybraných zátěžových sektorech (zdr. služby, laboratoře, hlídání dětí) byla rozšířena max. pracovní doba na 12h denně, 60 h týdně).  Všichni mají nově právo na bezplatné, státem subvencované "prázdninové" RT-PCR testy (ve st. testovacích stanicích Large Scale Testing, s analýzou v Laboiratoire réunies). V domovech důchodců, klinikách, zdravotnických zařízeních a lázních musí personál, návštěvníci a dodavatelé služeb bez DCC test absolvovat již nikoli opčně, ale povinně, 3x týdně.  Izolace je 10 dní; nutná i v případě již proočkované osoby, která se prokazatelně setkala s nemocným; karanténa  je 7 dní; v případech příletů při odmítnutí testu 14 dní.  Pokuty za nedodržování opatření činí od 300 do 1.000 eur.

TESTY

4. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE

Přehled zde. 

ZÚ CZ: Ambassade de la République  tchèque au Grand-Duché de Luxembourg, 2, rond-point Robert Schuman, L-2525 Luxembourg
tel. + 352 /264.778.12
www.mzv.cz/luxembourg

5. NÁVRAT DO CZ

LU patří mezi země se nízkým stupněm rizika nákazy ("zelené země"), tj. vstup  je bez omezení/bez potřeby vyplnění Příjezdového formuláře a testu před a po cestě a samo-izolace, za jakýmkoli účelem, vč. turistiky (pro přístup ke službám je však nutno splňovat epidemiologické požadavky: test, očkování).