česky  français 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Aktuální podmínky cestování

V návaznosti na rozhodnutí vlády CZ o ukončení platnosti opatření omezujícího možnost vycestování z území CZ ze dne 23.4.2020 přinášíme aktuální informace týkající se možností cestování z/do LU a z/do CZ.
 

I) Aktuální podmínky cestování z/do Lucemburska:

Aktuální podmínky cestování z/do Lucemburska

Aktuální podmínky cestování z/do Lucemburska

Nejčastější otázky a odpovědi:

1. Mohu do Lucemburského velkovévodství vstoupit bez udání důvodu?

Ano, do země mohou čeští občané i nadále cestovat bez udání důvodu.

2. Potřebuji pro vstup do země negativní test na COVID-19? Musím po příjezdu zůstat v karanténě nebo splnit jiné podmínky?

Ne, při vstupu do země se negativním testem není třeba prokazovat. Všichni pasažéři při příletu do země nicméně mají možnost využít voucher na test zdarma (buď přímo na letišti, kde od 6/2020 běží provoz testovacího zařízení (nyní zatím až do 2/2021), nebo v některé ze 3 akreditovaných laboratoří v zemi: BioNext, Ketterthill, Labortoires réunies).

Po příjezdu/příletu není třeba setrvat v (auto) karanténě.

3. Jaké jsou podmínky průjezdu zemí? Jak dlouho mohu v zemi pobývat?

Občané CZ mohou v Lucembursku pobývat či Lucemburskem projíždět bez omezení.

4. Mohu do země přijet za prací? Jaké jsou podmínky?

Do Lucemburska lze za prací nadále dojíždět. (Země pro občany států, které k EU přistoupily 1. 5. 2004, otevřela svůj pracovní trh bez omezení téhož dne, občané CZ mají stejná práva, jaká mají v oblasti přístupu k zaměstnání občané ostatních členských států Unie, tj. nejsou povinni žádat o pracovní povolení, pouze se registrují u místního úřadu sociálního zabezpečení, Centre Commun de la Sécurité Sociale, www.secu.lu)

Během pandemie země  zaměstnávání občanů EU nikdy neomezila, nadále však trvá doporučení využívat maximálně práce z domova/on-line.

5. Na co si dát pozor?

Nouzový stav byl ukončen 24. 6. 2020, sanitární omezení však trvají dál, po nové vlně onemocnění  došlo po 1.7. , resp. 19. 7. k jejich opětnému zpřísnění  - v soukromí lze návštěvy pořádat do max. 10 osob, v  podnicích budou znásobeny kontroly a firmy, u nichž bude prokázán nedostatek sanitární disciplíny, budou bud na 3 měsíce zcela uzavřeny, nebo jim bude odebrána/zpětné vymáhána st. pomoc. O dalším zpřísnění sanitárního režimu se vzhledem k opětně rychle rostoucí křivce onemocnění dále diskutuje.

Pokuty (za nedodržování přikázané karantény/v dotčených případech; za absenci nošení masek/v definovaných prostorách a za nedodržování social distancing / všeobecně) stouply na  25-500 eur za přečin. Novelizace budou včleněny do aktuálního národního korona-virového zákona (platnost 24.7. - 30. 9./novelizace 24.7.2020). 

Mobilní tracing-aplikace zavedena nebyla, LU (i ve spolupráci s okolními regiony) využívá analogové verze (MZdr zpracovává do 60 kontaktů na nemocného).

Aktuální podmínky cestování do Lucemburska

Aktuální podmínky cestování do Lucemburska

2) Aktuální podmínky cestování z/do CZ:

Aktuální podmnky cestování do CZ

Aktuální podmnky cestování do CZ

Stanoveno bylo rozdělení států světa do tří kategorií, podle míry rizika nákazy nemocí COVID-19 ("semafor"). Seznam je pravidelně novelizován. Od 3. 8. 2020 platí, že:

Turisté ze zemí s nízkým rizikem nákazy (tzv. "zelená zóna"), tj. zemí EU+, kromě Rumunska,  a z Austrálie,  Japonska, Kanady, Korejské republiky, Thajska, Tuniska a Nového Zélandu, mohou od 3. 8. 2020 do CZ cestovat bez omezení.

Pracovníci z Bulharska, Lucemburska, Portugalska, Rumunska, Švédska a Tuniska musejí od téhož data zaměstnavateli v CZ  předložit negativní test na COVID-19 (uskutečněný v CZ, nikoli starší 4 dní, www.mvcr.cz).

Další informace lze nalézt na webových stránkách MZV či MV CZ (www.koronavirus.mzcr.cz).

Aktuální podmínky cestování z/do České republiky

Aktuální podmínky cestování z/do České republiky

3) Aktuální podmínky pro cestování LU/CZ shrnutí:

ukončení restrikcí cestování

ukončení restrikcí cestování

1. VYCESTOVÁNÍ Z CZ:

Podrobné informace viz www.mvcr.cz a www.koronavirus.mzcr.cz).

2. VSTUP NA ÚZEMÍ LU:

* Doporučení k cestám: 

K opětné propagaci zahraniční turistiky spustila vláda subvencovanou kampaň "Lëtz Go", domácí turistiky  „Lëtzebuerg, dat ass Vakanz“.

Letiště Findel bylo znovu zprovozněno 1. 6. 2020 (lety do Prahy ohlásil místní přepravce LuxAir  od 7/020). Na letišti se lze nechat po příletu zdarma otestovat.

* Podmínky pro návrat osoby s českým občanstvím, ale trvalým bydlištěm v LU do CZ:

Občanům CZ disponujícím platným (cestovním) dokladem nejsou při cestách CZ/LU kladeny žádné překážky.

* Víza a povolení k pobytu:

St. občané 3. zemí, kteří do LU přijeli/přijedou mezi 1. 1. a 31. 7. dostali k vyřízení pobytového titulu nikoli 3, ale 6 měsíců; tituly expirující po 1. 3. byly ex offo prodlouženy do 31. 8. Krátkodobá víza a pobyty bezvízových cizinců z 3. zemí, jejichž pobyt překročí 90 dní, byly prodlouženy do 31. 7., pro odjezd ze země si již lze žádat o návratová víza. Žadatelé o mezinárodní ochranu, kteří do LU přicestovali po 16. 3., budou nadále zváni na úvodní pohovor.

* Hraniční přechody:

Na LU straně hranice kontroly nikdy prováděny nebyly. Do BE, DE i FR mohli od začátku vyhlášení nouzového stavu v 3/20 bez dalšího omezení projíždět pouze diplomaté a zdravotníci; pendleři a zásobování (na základě povolení). Od 15. 5. byly rozvolněny přejezdy do DE (”z osobních a rodinných důvodů”), od 1. 6. do BE (“z rodinných důvodů a k nákupům“), od 15. 6. byly kontroly na hranici (DE/LU i FR/LU, BE/LU, stejně jako na všech vnitřních hranicích EU) zrušeny zcela.

Po cestovních omezeních řady ČZ EU (BE, CY, DE, DK, EE, FI, IE, LT, LV, RO, SI, SK) a mimo-unijních CH a NO  zařadila LU mezi rizikové oblasti i GB.

Od 1. 7. povolilo LU dle doporučení EK mimo ČZ EU + (tj. Andorry, Monaka a Vatikánu) i vstup residentů vybraných třetích (mimo-schengenských) zemí: Alžírska, Austrálie, Číny/za podmínky reciprocity, Gruzie, Japonska, Jižní Korey, Kanady, Maroka, Nového Zélandu, Rwandy, Thajska, Tuniska a Uruguaye (http://legilux.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/07/01/a564/jo).

 * Transit českých občanů:

(Přes DE,  osobním vozem) v zásadě nikdy omezen nebyl (kromě vrcholu krize v 3-4/2020, kdy LU strana průjezdy pasažérů evidovala a DE individuálně posuzovala.

3. DOPRAVA:

Prostředkem pro dopravu CZ/LU je osobní automobil (přes DE), od 1.7. letadlo. Eventualitou je i využití individuálně sjednané, zpoplatněné komerční přepravy operátorů Umbrella Holiday a RegioJet (firemními mikrobusy pro menší skupinky cestovatelů).

4. OPATŘENÍ:

* Nouzový stav:

V LU byl nouzový stav vyhlášen od 18. 3. do 24. 6. 2020, sanitární omezení však trvají dál, po nové vlně onemocnění  došlo po 1.7. , resp. 19. 7. k jejich opětnému zpřísnění.

* Karanténní opatření: 

Pokud se občan CZ během pobytu v LU dostane do intenzivního kontaktu s osobou COVID-19 nakaženou, musí ve svém ubytovacím zařízení na vlastní náklady setrvat v karanténě (5. den po kontaktu bude vyzván MZdr LU k absolvování testu: v případě negativního výsledku musí v ubytovacím zařízení v karanténě setrvat ještě 7 dní, v případě pozitivního výsledku, či odmítnutí testu, 14 dní).

Pokud se na občanovi CZ během pobytu v LU projeví symptomy onemocnění či se onemocnění prokáže, musí  od prvních příznaků až do potvrzení či vyvrácení podezření přejít do auto-izolace, na základě telefonické konzultace či na pohotovosti) absolvovat lékařské vyšetření a dle doporučení lékaře absolvovat diagnostický test. V případě pozitivního výsledku bude muset ve svém ubytovacím zařízení na vlastní náklady v karanténě setrvat min. 14 dní (nedodržení karantény je přitom právně klasifikováno jako přečin). V těžkých případech bude cestovatel umístěn do nemocnice (náklady mu budou následně, na základě dohod o sociálním a zdravotním pojištění v EU, zpětně refundovány). Repatriace v daném případě nepřipadá v úvahu (auto-izolace předpokládá vyloučení pohybu mimo ubytovací zařízení), povolena může být jen ve zcela výjimečných případech, jen za předpokladu vysoce zabezpečeného převozu, na základě rozhodnutí MZdr LU. Umístění do nemocničního zařízení je od 24. 6. v případě, že jej MZDr vyžaduje, povinné (Zwanghospitalisierung, hospitalisation de manière forcée).

5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:

Viz přehled zde.