česky  français 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Aktuální podmínky cestování

V návaznosti na rozhodnutí vlády CZ níže naleznete aktuální informace týkající se možností cestování z/do LU a z/do CZ.

 

Aktuální podmínky cestování do Lucemburska

Aktuální podmínky cestování do Lucemburska

I) Vycestování z CZ

Prostředkem pro dopravu CZ/LU je osobní automobil (přes DE), od 1.7.  i letadlo.

Eventualitou je i využití individuálně sjednané, zpoplatněné komerční přepravy operátorů Umbrella Holiday a RegioJet (firemními mikrobusy pro menší skupinky cestovatelů).

Podrobné informace viz www.mvcr.cz a www.koronavirus.mzcr.cz).

II) Vstup na území CZ

V důsledku kritické epidemiologické situace platí v CZ od 22. října krizové opatření, kterým se zakazuje volný pohyb osob na území celé CZ. Do republiky je možné přicestovat jen v nezbytně nutných případech. Není možná cesta za účelem turistiky nebo návštěvy přátel. To se týká především osob, které doposud mohly neomezeně přicestovat z tzv. zelených zemí. Uvedené se nyní mění a platí možnost přicestování jen v nezbytně nutných případech ze všech zemí. Omezení zahrnují například uzavření hotelů a ubytovacích zařízení (pro turistické účely) nebo pobyt na veřejnosti pouze ve dvou osobách. Toto rozhodnutí nijak nově neomezuje cestování pendlerů. Omezení volného pohybu osob v ČR platí do 3. listopadu s možností prodloužení.

III) Vstup na území/transit LU

1. Mohu do Lucemburského velkovévodství vstoupit bez udání důvodu? Ano, do země mohou čeští občané i nadále cestovat bez udání důvodu.

2. Potřebuji pro vstup do země negativní test na COVID-19? Ne.

3. Musím po příjezdu zůstat v karanténě nebo splnit jiné podmínky? Ne, při vstupu do země se negativním testem není třeba prokazovat. Všichni pasažéři při příletu do země nicméně mají možnost využít voucher na test zdarma (buď přímo na letišti, nebo v některé ze 3 akreditovaných laboratoří v zemi: BioNext, Ketterthill, Labortoires réunies). Testy mimo voucher jsou již pro ne-residenty zpoplatněny.

4. Jaké jsou podmínky průjezdu zemí? Jak dlouho mohu v zemi pobývat? Občané CZ mohou v Lucembursku pobývat či Lucemburskem projíždět bez omezení.

5. Mohu do země přijet za prací? Jaké jsou podmínky? Ano, do Lucemburska lze za prací nadále dojíždět.  Pro občany států, které k EU přistoupily 1. 5. 2004, otevřelo Lucembursko svůj pracovní trh bez omezení téhož dne. Občané CZ mají stejná práva, jaká mají v oblasti přístupu k zaměstnání občané ostatních členských států Unie, tj. nejsou povinni žádat o pracovní povolení, pouze se registrují u místního úřadu sociálního zabezpečení, Centre Commun de la Sécurité Sociale, www.secu.lu. Zaměstnávání občanů EU země neomezila ani během pandemie, trvá však doporučení využívat maximálně práce z domova/on-line.

5. Na co si dát pozor? Pokud se občan CZ během pobytu v LU dostane do intenzivního kontaktu s osobou COVID-19 nakaženou, musí ve svém ubytovacím zařízení na vlastní náklady setrvat v karanténě (5. den po kontaktu bude vyzván MZdr LU k absolvování testu: v případě negativního výsledku musí v ubytovacím zařízení v karanténě setrvat ještě 7 dní, v případě pozitivního výsledku, či odmítnutí testu, 10 dní).​ Pokud se na občanovi CZ během pobytu v LU projeví symptomy onemocnění či se onemocnění prokáže, musí  od prvních příznaků až do potvrzení či vyvrácení podezření přejít do auto-izolace, na základě telefonické konzultace či na pohotovosti) absolvovat lékařské vyšetření a dle doporučení lékaře absolvovat diagnostický test. V případě pozitivního výsledku bude muset ve svém ubytovacím zařízení na vlastní náklady v karanténě setrvat min. 10 dní (nedodržení karantény je přitom právně klasifikováno jako přečin/pokuta 500 eur). V těžkých případech bude cestovatel umístěn do nemocnice (náklady mu budou následně, na základě dohod o sociálním a zdravotním pojištění v EU, zpětně refundovány). Repatriace v daném případě nepřipadá v úvahu (auto-izolace předpokládá vyloučení pohybu mimo ubytovací zařízení), povolena může být jen ve zcela výjimečných případech, jen za předpokladu vysoce zabezpečeného převozu, na základě rozhodnutí MZdr LU. Umístění do nemocničního zařízení je od 24. 6. v případě, že jej MZDr vyžaduje, povinné (Zwanghospitalisierung, hospitalisation de manière forcée). Pokuty (za nedodržování přikázané karantény (7 dní) či izolace (10 dní)  či absenci nošení masek (ve veřejné dopravě či v pohybu v budovách, až do usednutí) a nedodržování social distancing  stouply na  25-500 eur (př. umisťování masek za zpětné zrcátko 49 eur).  Návštěvy v soukromí lze aktuálně pořádat pouze do 10 osob. V podnicích byly znásobeny kontroly a firmy, u nichž byl prokázán nedostatek sanitární disciplíny, budou bud na 3 měsíce zcela uzavřeny, nebo jim bude odebrána/zpětné vymáhána st. pomoc. Mobilní tracing-aplikace zavedena nebyla, LU (i ve spolupráci s okolními regiony) využívá analogové verze. 

IV) Doprava v LU

Platí povinnost nošení masek.

V) Sanitární opatření v LU

18. 3. 2020 vyhlásila a 24. 6. ukončila vláda v zemi krizový stav. Od 2. 7., resp. 20. 7., byla kvůli opětnému nárůstu infekce v populaci opět zpřísněna sanitární opatření. Po 1. fázi plošného testování byla 15. 9. 2020 (zatím do 3/2021) spuštěna 2. vlna testů. 

*****

Sanitární omezení vůči LU uplatňují :

(1) v EU: Belgie (osoby cestující z LU do BE musejí vyplnit dedikovaný formulář (Passenger Locator Formular) a absolvovat povinný test a karanténu; vyvázány jsou pouze osoby s prokazatelným bydlištěm v LU, cestující do BE na méně než 48h, a osoby s disponující „důvodem“ (a příslušným potvrzením): pendleři a studenti, plus případy hodné zvláštního zřetele/akutní zdravotní kauzy); Česká republika (pro pracovníky/studující, www.mzv.cz),  Dánsko, Estonsko,  Finsko, Irsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Německo (osoby, které v LU stráví více než 72h se musejí v DE - s výjimkou přeshraničních pracovníků - prokazovat neg. testem ne starším 48h, či setrvat v karanténě, od 5. 10. je při cestách do Sárska a Porýní povolen malý pohraniční styk do 24 h bez omezení), Portugalsko (pro cesty na Madeiru a Azory), Rumunsko, Slovinsko a Slovensko; 

(2) mimo EU: Island, Norsko, Švýcarsko (pro osoby, které v LU strávily více než 24h platí 10 denní izolace, bez ohledu na příp. neg. test) a Velká Británie.

*****

Od 1. 7. (zatím do 31. 12. 2020) LU na doporučení EK povoluje vstup residentům, pendlerům a vysoce kvalifikovaných a sezonních pracovníkům, plus osobám, které mají závažný osobní důvod, z 11 třetích zemí (Austrálie, Číny, Gruzie, Japonska, Jižní Korey, Kanady, Nového Zélandu, Rwandy, Thajska, Tuniska a Uruguaye).

*****

Od 12. 8. musejí cestovatelé starší 11 let z 3. zemí mimo tento seznam před leteckou cestou do LU předkládat negativní text na COVID-19, ne starší 72h (rodinní příslušníci občanů EU, Andorry, Monaka, San Marina, Vatikánu a Velké Británie a zemí Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska s trvalým pobytem v těchto destinacích z povinnosti vyloučení). 

Od 15. 9. 2020 jsou nově povoleny krátkodobé pobyty občanů 3. zemí, kteří jsou:

  1. rodinnými příslušníky občanů EU (manželé/-ky či registrovaní partneři) a jejich přímými potomky mladšími 21 let;
  2. rodinnými příslušníky občanů třetích zemí s trvalým pobytem v LU (manžel/-ka či registrovaný partner) a jejich přímými potomky mladšími 18 let;
  3. životními partnery (druh/-žka) osob s trvalým pobytem v LU (v daném případě musejí však dotčené osoby na místním centrálním Úřadě pro pasy, víza a legalizace dlouhodobý vztah a společné aktivity doložit prostřednictvím cestovních dokladů, vstupních razítek z pasů či dokladů o společném trvalém bydlišti v zahraničí).

VI) Odkazy na LU instituce

Viz přehled zde. 

Aktuální podmínky cestování z/do České republiky

Aktuální podmínky cestování z/do České republiky