français  česky 

rozšířené vyhledávání

Gratias Agit

Cena ministra zahraničních věcí Gratias agit za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí byla zřízena v roce 1997 jako ocenění předních osobností a organizací za příkladné aktivity v nevládní sféře.

Cenou Gratias agit, udělovanou ministrem zahraničních věcí ČR za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí, mohou být oceněny osoby bez rozdílu národnosti a státní příslušnosti, nezávisle na zemi jejich původu a současného pobytu, které svojí dlouhodobou činností nad rámec svých profesionálních povinností nebo významným činem cílevědomě přispěly nebo přispívají k šíření dobrého jména České republiky v zahraničí.


Laureáti ceny Gratias Agit v Lucembursku

1999
Eva MARENČÁKOVÁ – propagátorka ČR

2000
JUDr. Fernand ZÜRN – průkopník novodobých lucembursko-českých vztahů

2009
Geoffrey PIPER – propagátor a sponzor české hudby

2010
František ŠEDÝ – zakladatel Asociace T.G. Masaryka  a Asociace česko-slovensko-lucemburského přátelství /ATSL/

2015
Michal WITTMANN – předseda Asociace česko-slovensko-lucemburského přátelství /ATSL/