česky  українською 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Informace pro žadatele o dlouhodobý pobyt, jejichž žádost byla při podání neúplná a v této souvislosti obdrželi usnesení s výzvou pro doložení absentující náležitostí podání

Generální konzulát České republiky ve Lvově informuje, že u žádostí žadatelů o dlouhodobý pobyt, které byly podány v období od 27.12.2021 do 23.2.2022, a u kterých bylo vydáno usnesení s výzvou k odstranění vad podání nebo předložení náležitostí, nebude s ohledem na mimořádné okolnosti správní řízení po uplynutí lhůty stanovené usnesením s výzvou zastaveno, pokud žadatel odstraní vady podání nebo doloží v usnesení s výzvou uvedené náležitosti podání nejpozději do 24. června 2022, Generální konzulát České republiky doložené náležitosti v řízení posoudí.

Vadu podání nebo absentující náležitosti podání k žádosti o dlouhodobý pobyt, tak jak byla specifikována v usnesení s výzvou pro doložení, je možné doložit standardním způsobem uvedeným v samostatném usnesení s výzvou, tzn. buď doručit osobně či prostřednictvím třetí osoby na základě plné moci ve stanovených úředních hodinách pro donosy v pracovní dny od 10:00 do 11:00 hodin, a nebo zaslat prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na adresu Generálního konzulátu České republiky ve Lvově, vul. Antonovycha 130A, Lvov, 790 57.  K doložení absentující náležitosti nebo odstranění vad podání je nutné uvádět číslo jednací uvedené v usnesení s výzvou.

Pro snazší identifikaci podané vízové žádosti, ke které je dokument dokládán/doplňován, prosíme přiložit prostou kopii usnesení s výzvou, dokládaný dokument (originál či ověřenou kopii) a jeho prostou kopii.

V neposlední řadě upozorňujeme, že pokud snad žadatel absentující doklad v kontextu dočasného uzavření Generálního konzulátu České republiky ve Lvově zaslal/doložil přímo na Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra České republiky, tak je nutné o této skutečnosti GK Lvov písemně vyrozumět. V opačném případě nemůže Generální konzulát České republiky ve Lvově k takové skutečnosti přihlížet.