česky  українською 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: www.pixabay.com
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Koronavirus v ČR a na Ukrajině

(Archivní článek, platnost skončena 04.01.2022.)

Opatření platná v ČR, včetně povinností před a při návratu do ČR, resp. při cestě do ČR. Odkazy na informace o situaci na Ukrajině, včetně vstupu, tranzitu a návratu.

1. VSTUP NA ÚZEMÍ UKRAJINY A TRANZIT PŘES JEJÍ ÚZEMÍ

Podmínky vstupu a tranzitu přes území Ukrajiny

2. DOPRAVA

V současné době není mezinárodní ani vnitrostátní veřejná doprava limitována žádnými státními omezeními z ukrajinské strany. Pro občany ČR a jiných zemí EU je v této chvíli možná i individuální pozemní doprava přes Maďarsko (a Rakousko), Polsko i Slovensko (s výhradou možných dodatečných omezení v tranzitních zemích).

Podmínky fungování veřejné dopravy z pohledu cestování občanů ČR, popř. dopravy do ČR

3. OPATŘENÍ NA UKRAJINĚ

Karanténní a hygienická opatření

4. ODKAZY NA RELEVANTNÍ UKRAJINSKÉ INSTITUCE

Relevantní odkazy na weby místních úřadů

5. NÁVRAT DO ČR

Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. 8. 2021 (viz níže) stanovilo okruh cizinců, kteří mohou za jasně stanovených podmínek vstoupit na území Česka.

Ukrajina se řadí do kategorie zemí s velmi vysokým rizikem nákazy COVID-19 (tmavě červená barva).

Všechny osoby (včetně občanů ČR) s výjimkou kategorií stanovených aktuálně platným ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví (viz níže), které pobývaly déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území států s velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění COVID-19, jsou povinny:

I. Občané ČR, cizinci s pobytovým oprávněním vydaným Českou republikou, občané EU+ a cizinci s povolením k dlouhodobému nebo trvalému pobytu v zemích EU+

Pozn.:

Země EU+ jsou členské státy EU, Andorra, Island, Lichtenštejnsko, Monako, Norsko, San Marino, Švýcarsko a Vatikán.

Občané a rezidenti ČR - občané ČR a jejich rodinní příslušníci podle § 15 odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, kteří jsou držiteli povolení k přechodnému pobytu na území ČR, občané EU+ mající potvrzení o přechodném pobytu na území ČR a cizinci mající povolení k trvalému pobytu na území ČR.

 • před vstupem na území ČR oznámit tuto skutečnost příslušné krajské hygienické stanici vyplněním elektronického příjezdového formuláře - viz www.prijezdovyformular.cz - po vyplnění tohoto elektronického příjezdového formuláře obdrží cestující potvrzovací e-mail
 • před cestou do ČR podstoupit v zemi pobytu (např. na Ukrajině) v akreditované laboratoři poskytovatele zdravotních služeb RT-PCR test s negativním výsledkem (ne starší 72 hodin před započetím cesty)
  • občané ČR a rezidenti ČR můžou tento RT-PCR test nahradit testem antigenním (ne starším 48 hodin) a v případě cesty individuální dopravou nemusejí před cestou do ČR podstupovat ani RT-PCR ani antigenní test
  • Lhůta pro testování se počítá od provedení testu do doby začátku cesty. Např. potvrzení o negativním PCR testu nesmí být starší více než 72 hod před odletem z dané destinace.
  • občané ČR a rezidenti ČR mohou mít i pozitivní test - pak
   • je nutné pro cestu do ČR použít individuální dopravu (je-li to možné); pokud to možné není, pak lze použít i veřejnou dopravu - v tomto případě ale je povinné před započetím cesty o svém možném přetrvávajícím onemocnění informovat dopravce
   • je nutné po vstupu na území ČR o svém možném přetrvávajícím onemocnění informovat zdravotnické pracovníky provádějící test v ČR (viz níže) a místně příslušnou krajskou hygienickou stanici
 • předložit doklad o vyplnění příjezdového formuláře a v případě potřeby o výsledku absolvování testu na vyžádání při případné hraniční nebo pobytové kontrole
 • nejdříve 5 dnů a nejpozději 14. den po vstupu na území ČR se na vlastní náklady podrobit RT-PCR testu v ČR - do doby předložení negativního výsledku testu provedeného v ČR je nutná samoizolace
 • zaměstnanci a studenti jsou navíc povinni předložit výsledek RT-PCR testu provedeného v ČR svému zaměstnavateli, resp. škole
 • v jakémkoliv případě je nutné minimálně 14 dnů po vstupu na území ČR všude mimo domov nosit respirátor bez výdechového ventilu splňující všechny technické podmínky a požadavky dle příslušných norem (např. FFP2, KN95)
 • osoby, které nemají povinnost podstoupit test a nemají po vstupu na území ČR omezení pohybu:
  • osoby, které se prokáží národním certifikátem o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 vydaným v členských státech EU s tím, že
   • od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dnů
   • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu nejméně 14 dnů
   • a které zároveň nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19
  • osoby, které se prokáží národním certifikátem o dokončeném očkování proti onemocnění COVID-19 v zemi mimo EU, přičemž tento certifikát, jakož i očkovací látka musejí být schváleny Ministerstvem zdravotnictví ČR a zveřejněny na jeho webové stránce a
   • od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dnů
   • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu nejméně 14 dnů
   • a které zároveň nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19
  • osoby, které prodělaly v posledních 180 dnech COVID-19 a disponují příslušným potvrzením dle bodu III.9 aktuálního ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR
   • tyto osoby nesmí mít klinické příznaky onemocnění, absolvovaly izolaci a od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 uplynulo alespoň 11 dní, ne však více než 180 dní, která se prokáže:
    • certifikátem o prodělaném onemocnění COVID-19 nebo písemným lékařským potvrzením v anglickém jazyce obsahujícím razítko, identifikační údaje lékaře a jeho telefonické spojení, a to vydaným lékařem působícím v ČR nebo v jiném členském státě EU
    • diplomatickou nótou Ministerstva zahraničních věcí ČR osvědčující absolvovanou izolaci v důsledku onemocnění Covid-19 v zemi odjezdu

Pravidla vstupu pro kategorii I - přehledně (PDF, 142 KB)

II. Všichni ostatní cizinci nespadající do bodu I.

Týká se jen těch osob, kterým je vstup umožněn dle aktuálně platného ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví. 

 • před vstupem na území ČR oznámit tuto skutečnost příslušné krajské hygienické stanici vyplněním elektronického příjezdového formuláře - viz www.prijezdovyformular.cz - po vyplnění tohoto elektronického příjezdového formuláře obdrží cestující potvrzovací e-mail
 • před cestou do ČR podstoupit v zemi pobytu (např. na Ukrajině) v akreditované laboratoři poskytovatele zdravotních služeb RT-PCR test a nechat si vystavit písemné potvrzení o výsledku - tento test nesmí být starší než 72 hodin před započetím cesty a musí být negativní
  • Lhůta pro testování se počítá od provedení testu do doby začátku cesty. Např. potvrzení o negativním PCR testu nesmí být starší více než 72 hod před odletem z dané destinace.
 • předložit doklad o vyplnění příjezdového formuláře a absolvování RT-PCR testu na vyžádání při případné hraniční nebo pobytové kontrole
 • nejdříve 5 dnů a nejpozději 14. den po vstupu na území ČR se na vlastní náklady podrobit RT-PCR testu v ČR 
 • do doby předložení tohoto druhého negativního testu je nutná samoizolace
 • zaměstnanci a studenti jsou navíc povinni předložit výsledek druhého negativního testu svému zaměstnavateli, resp. škole
 • v jakémkoliv případě je nutné minimálně 14 dnů po vstupu na území ČR všude mimo domov nosit respirátor bez výdechového ventilu splňující všechny technické podmínky a požadavky dle příslušných norem (např. FFP2, KN95)
 • osoby, které nemají povinnost podstoupit test a nemají po vstupu na území ČR omezení pohybu:
  • osoby, které se prokáží národním certifikátem o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 vydaným v členských státech EU s tím, že
   • od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dnů
   • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu nejméně 14 dnů
   • a které zároveň nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19
  • osoby, které se prokáží národním certifikátem o dokončeném očkování proti onemocnění COVID-19 v zemi mimo EU, přičemž tento certifikát, jakož i očkovací látka musejí být schváleny Ministerstvem zdravotnictví ČR a zveřejněny na jeho webové stránce a
   • od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dnů
   • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu nejméně 14 dnů
   • a které zároveň nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19
  • osoby, které prodělaly v posledních 180 dnech COVID-19 a disponují příslušným potvrzením dle bodu III.9 aktuálního ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR
   • tyto osoby nesmí mít klinické příznaky onemocnění, absolvovaly izolaci a od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 uplynulo alespoň 11 dní, ne však více než 180 dní, která se prokáže:
    • certifikátem o prodělaném onemocnění COVID-19 nebo písemným lékařským potvrzením v anglickém jazyce obsahujícím razítko, identifikační údaje lékaře a jeho telefonické spojení, a to vydaným lékařem působícím v ČR nebo v jiném členském státě EU
    • diplomatickou nótou Ministerstva zahraničních věcí ČR osvědčující absolvovanou izolaci v důsledku onemocnění Covid-19 v zemi odjezdu

Pravidla vstupu pro kategorii II - přehledně (PDF, 141 KB)

Podrobnosti - viz Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. srpna 2021 (PDF, 382 KB)

Informace o podmínkách vycestování naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR.

Informace o odběrových místech v ČR, kde je možné si udělat RT-PCR test

Vzor lékařského potvrzení o výsledku testu PCR (DOCX, 22 KB)

Informace o odběrových místech na Ukrajině, kde je možné si udělat RT-PCR test (seznam není vyčerpávající)

Informace Ministerstva zdravotnictví