українською  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: www.pixabay.com
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Koronavirus v ČR a na Ukrajině

Opatření platná v ČR, včetně povinností před a při návratu do ČR, resp. při cestě do ČR. Odkazy na informace o situaci na Ukrajině, včetně vstupu, tranzitu a návratu.

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY

Vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území České republiky nouzový stav do 11. dubna 2021.

Vycestování z ČR (mimo nezbytné, naléhavé a neodkladné cesty) je zakázáno do 11 zemí světa s extrémním rizikem nákazy COVID-19 způsobeného novými mutacemi koronavirus SARS-CoV-2 dle ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví.

2. VSTUP NA ÚZEMÍ UKRAJINY, TRANZIT PŘES JEJÍ ÚZEMÍ A NÁVRAT Z UKRAJINY DO ČR

Podmínky vstupu, tranzitu a návratu z území Ukrajiny - návrat z Ukrajiny pro občany ČR a jiných zemí EU je v této chvíli možný pozemní cestou přes Maďarsko (a Rakousko), Polsko i Slovensko 

3. DOPRAVA NA UKRAJINĚ

Podmínky fungování veřejné dopravy z pohledu cestování občanů ČR, popř. dopravy do ČR

4. OPATŘENÍ NA UKRAJINĚ

Karanténní a hygienická opatření aplikovaná na osoby, které vstoupí na území Ukrajiny

5. ODKAZY NA RELEVANTNÍ UKRAJINSKÉ INSTITUCE

Relevantní odkazy na weby místních úřadů

6. NÁVRAT DO ČR

Pro návrat českých občanů platí pravidla stanovená ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví, jejichž výklad přinášíme pro všechny kategorie rizikových zemí v článku Rozcestník.

Cizinci mohou do ČR přicestovat jen v nezbytně nutných případech. Není možná cesta za účelem turistiky nebo návštěvy přátel. Omezení dále zahrnují například uzavření hotelů a ubytovacích zařízení (pro turistické účely), pobyt na veřejně přístupných místech, noční vycházení apod. Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 3. 4. 2021 (viz níže) stanovilo okruh cizinců, kteří mohou za jasně stanovených podmínek vstoupit na území Česka.

Všechny osoby (včetně občanů ČR) s výjimkou kategorií stanovených aktuálně platným ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví (viz níže), které pobývaly déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území států s velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění COVID-19, kam patří i Ukrajina, jsou povinny:

I. Občané ČR, jejich rodinní příslušníci, občané EU s vydaným potvrzením o přechodném pobytu a cizinci s povolením k trvalému pobytu

 • před vstupem na území ČR oznámit tuto skutečnost příslušné krajské hygienické stanici vyplněním elektronického příjezdového formuláře - viz www.prijezdovyformular.cz - po vyplnění tohoto elektronického příjezdového formuláře obdrží cestující potvrzovací e-mail
 • před cestou do ČR podstoupit v zemi pobytu (např. na Ukrajině) v akreditované laboratoři buď antigenní test (ne starší 24 hodin před započetím cesty), nebo RT-PCR test (ne starší 72 hodin před započetím cesty)
  • Lhůta pro testování se počítá od provedení testu do doby začátku cesty. Např. potvrzení o negativním PCR testu nesmí být starší více než 72 hod před odletem z dané destinace.
   • pokud bude test pozitivní, pak
    • je nutné pro cestu do ČR použít individuální dopravu (je-li to možné); pokud to možné není, pak lze použít i veřejnou dopravu - v tomto případě ale má cizinec povinnost před započetím cesty o svém možném přetrvávajícím onemocnění informovat dopravce
    • je nutné po vstupu na území ČR o svém možném přetrvávajícím onemocnění informovat zdravotnické pracovníky provádějící druhý test (viz níže) a místně příslušnou krajskou hygienickou stanici
 • předložit doklad o vyplnění příjezdového formuláře a o výsledku absolvování testu na vyžádání při případné hraniční nebo pobytové kontrole
 • nejdříve 5 dnů a nejpozději 14. den po vstupu na území ČR se na vlastní náklady podrobit RT-PCR testu v ČR 
 • do doby předložení tohoto druhého negativního testu je nutná samoizolace
 • zaměstnanci a studenti jsou navíc povinni předložit výsledek druhého negativního testu svému zaměstnavateli, resp. škole
 • v jakémkoliv případě je nutné minimálně 14 dnů po vstupu na území ČR všude mimo domov nosit respirátor bez výdechového ventilu splňující všechny technické podmínky a požadavky dle příslušných norem (např. FFP2, KN95)

II. Všichni ostatní cizinci nespadající do bodu I.

Týká se tedy i těch cizinců, kteří mají na území ČR povolení k dlouhodobému pobytu či platné dlouhodobé vízum vydané ČR.

 • před vstupem na území ČR oznámit tuto skutečnost příslušné krajské hygienické stanici vyplněním elektronického příjezdového formuláře - viz www.prijezdovyformular.cz - po vyplnění tohoto elektronického příjezdového formuláře obdrží cestující potvrzovací e-mail
 • před cestou do ČR podstoupit v zemi pobytu (např. na Ukrajině) v akreditované laboratoři RT-PCR test a nechat si vystavit písemné potvrzení o výsledku - tento test nesmí být starší než 72 hodin před započetím cesty a musí být negativní
  • Lhůta pro testování se počítá od provedení testu do doby začátku cesty. Např. potvrzení o negativním PCR testu nesmí být starší více než 72 hod před odletem z dané destinace.
 • předložit doklad o vyplnění příjezdového formuláře a absolvování RT-PCR testu na vyžádání při případné hraniční nebo pobytové kontrole
 • nejdříve 5 dnů a nejpozději 14. den po vstupu na území ČR se na vlastní náklady podrobit RT-PCR testu v ČR 
 • do doby předložení tohoto druhého negativního testu je nutná samoizolace
 • zaměstnanci a studenti jsou navíc povinni předložit výsledek druhého negativního testu svému zaměstnavateli, resp. škole
 • v jakémkoliv případě je nutné minimálně 14 dnů po vstupu na území ČR všude mimo domov nosit respirátor bez výdechového ventilu splňující všechny technické podmínky a požadavky dle příslušných norem (např. FFP2, KN95)

Podrobnosti - viz Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 3. dubna 2021 (PDF, 512 KB)

Informace o podmínkách vycestování naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR.

Informace o odběrových místech v ČR, kde je možné si udělat RT-PCR test

Vzor lékařského potvrzení o výsledku testu PCR (DOCX, 22 KB)

Informace o odběrových místech na Ukrajině, kde je možné si udělat RT-PCR test (seznam není vyčerpávající)

Informace Ministerstva zdravotnictví