česky  українською 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Povinné absolvování adaptačně-integračních kurzů

Týká se, až na výjimky, těch cizinců, kteří po 1. 1. 2021 obdrželi povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu.

Kurz musí absolvovat každý cizinec, kterému bylo od 1. 1. 2021 vydáno povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu.

Kurz však nejsou povinni absolvovat např. ti, kteří obdrželi povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia, žadatelé do 15 let a nad 61 let, občané EU a jejich rodinní příslušníci.

Naopak např. osoby, kterým byla po 1. 1. 2021 vydána zaměstnanecká karta, musejí tímto kurzem projít, což se týká i žadatelů, kteří podali žádost v rámci vládního Programu Kvalifikovaný zaměstnanec.

Cizinec je povinen kurz absolvovat do jednoho roku ode dne převzetí průkazu o povolení k pobytu, resp. do jednoho roku od nabytí právní moci rozhodnutí o vydání povolení k trvalému pobytu. Nesplnění této povinnosti je považováno za přestupek, za který je možno uložit pokutu až do výše 10 000,- Kč.

Kurz trvá 4 hodiny a stojí 1 500,- Kč. Je organizován výhradně Centry na podporu integrace cizinců v českém jazyce s tlumočením do cizích jazyků (angličtiny, arabštiny, francouzštiny, mongolštiny, ruštiny, srbštiny, španělštiny, ukrajinštiny, vietnamštiny, příp. dalšího jazyka).

Během kurzu cizinci dostanou základní informace ohledně podmínek pobytu na území, zaměstnání, podnikání, bydlení, vzdělávání, zdravotnictví a dále obecné informace o ČR (historii, kultuře apod.).

Podrobné informace v češtině

Podrobné informace v ukrajinštině (PDF, 157 KB)