česky  українською 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Registrace na podání žádosti o pobytová oprávnění za účelem sloučení rodiny a sezónní zaměstnání

(Archivní článek, platnost skončena 24.01.2022.)

Termíny a pravidla objednání na podání předmětných žádostí.

Týká se žadatelů

 • o dlouhodobé vízum/povolení k pobytu za účelem sloučení rodiny
 • o dlouhodobé vízum za účelem sezonního zaměstnání

 

Žadatelé budou opětovně vybráni systémem slosovatelných registrací, kdy z podaných registrací Ministerstvo zahraničních věcí ČR vylosuje a stanoví termín pro podání žádosti osob od 7. 2.2022.

 

Do slosování budou připuštěny pouze registrace podané v souladu s těmito pravidly a termíny:

 1. Registrace bude probíhat v těchto dnech a časech:

od pondělí 17. 1. 2022 do čtvrtka 20. 1. 2022 od 9:00 do 12:00 hod., a od 13:30 do 16:00 hod.

 1. Žadatel musí splňovat pravidla místní příslušnosti, tj. jeho bydliště se musí nacházet v konzulárním obvodu Generálního konzulátu ČR ve Lvově. Podmínka místní příslušnosti se nevztahuje na případy sloučení rodiny, kdy nositelem pobytového titulu je držitel zaměstnanecké karty získané prostřednictvím programu kvalifikovaný zaměstnanec.
 2. Žadatel se dostaví osobně nebo jeho zmocněnec na základě notářsky ověřené plné moci na Generální konzulát ČR ve Lvově na adrese Lvov, Antonovyča 130A.
 3. Žadatel se může zaregistrovat za účelem stanovení termínu k podání pouze 1 žádosti
  • Výjimka: Zároveň se svou objednávkou může žadatel registrovat i své dítě mladší 15 let
 4. Zmocněnec může zaregistrovat pouze 1 žadatele.
  • Výjimka: Zmocněnec můře zaregistrovat i dítě žadatele mladší 15 let
 5. Žadatel nemůže zároveň registrovat sebe a poté na základě zmocnění třetí osobu.
 6. Žadatel předloží
  • svůj občanský průkaz (jiný dokument, např. řidičský průkaz nebo vojenská knížka apod., se neakceptují)
  • kopii stránky s potvrzením o bydlišti
  • kopii datové stránky svého cestovního pasu.
  • pokud žadatel disponuje novým občanským průkazem (ID kartou), musí zároveň doložit potvrzení o místě registrace osoby, vydané Státní migrační službou Ukrajiny
  • v případě sloučení rodiny žadatel kopii povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu v ČR osoby, s níž se slučuje, a matriční doklad (rodný nebo oddací list) prokazující vztah k této osobě
 7. Zmocněnec předloží
  • kopii datové stránky občanského průkazu žadatele
  • kopii stránky s potvrzením o bydlišti občanského průkazu žadatele
  • pokud žadatel disponuje novým občanským průkazem (ID kartou), musí zároveň doložit potvrzení o místě registrace osoby, vydané Státní migrační službou Ukrajiny
  • kopii datové stránky cestovního pasu žadatele
  • notářsky ověřenou plnou moc
  • svůj občanský průkaz
  • v případě sloučení rodiny kopii povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu v ČR osoby, s níž se žadatel slučuje, a matriční doklad (rodný nebo oddací list) prokazující vztah žadatele k této osobě
 8. Žadatel uhradí v souladu se zákonem správní poplatek ve výši 1 000,- Kč, který je splatný pouze v EUR (což odpovídá 40,- EUR) v hotovosti nebo platební kartou, dle aktuálního měsíčního kurzuPoplatek je nevratný.
 9. Zaplacením poplatku je žadateli vydán kontrolní kupón (potvrzení o zaplacení správního poplatku) s jedinečným číslem, které bude předmětem slosování. Zaplacením poplatku nevzniká nárok na přidělení termínu k podání žádosti.

 

O výsledku slosování nebudou registrovaní žadatelé přímo informováni (telefonicky, e-mailem ani jinak). Informace, zdali byl určitý kupón vylosován, a konkrétní termín osobního podání žádosti budou zveřejněny pouze na webových stránkách konzulátu (www.mzv.cz/lvov)  nejpozději dne 1. 2. 2022. Ke stejnému dni budou zveřejněna čísla kontrolních kupónů, které nebyly vylosovány ke sjednání termínu osobního podání žádosti.

 

Pokud se vylosovaný uchazeč v takto zveřejněném termínu nedostaví, termín propadá.

Zdůrazňujeme, že výše uvedená registrace nezaručuje, že žadateli bude přidělen termín k podání žádosti. Jedná se pouze o registraci uchazečů o přidělení termínu, z nichž budou náhodně vylosováni žadatelé, kteří budou následně prostřednictvím webových stránek konzulátu informováni o stanoveném termínu k podání samotné žádosti.

Dále upozorňujeme, že ani v případě podání žádosti není zaručeno, že bude příslušný pobytový titul udělen. O žádosti rozhoduje Ministerstvo vnitra ČR.

V okamžiku registrace bude každému žadateli poskytnuta písemná informace o pravidlech a právech žadatelů v souvislosti s výše popsaným registračním systémem. Žadatelé vyjádří souhlas s podmínkami registračního systému svým podpisem.

Výše uvedená pravidla  jsou v souladu s čl. 7 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/36/EU ze dne 26. února 2014 o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem zaměstnání jako sezonní pracovníci, ustanovením § 169f zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, a judikaturou Nejvyššího správního soudu (rozsudek ze dne 30. května 2017 čj. 10 Azs 153/2016).