українською  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Rozšíření druhů přijímaných žádostí o víza a omezení výdeje víz jen na určité kategorie

(Archivní článek, platnost skončena 29.06.2020.)

Vláda ČR dne 11.6.2020 rozhodla o následujících změnách v praxi příjmu i výdeje víz na českých zastupitelských úřadech, včetně Generálního konzulátu ČR ve Lvově, a to s platností od 15.6.2020.
 

 1. Příjem nových žádostí se rozšiřuje o tyto kategorie:

  • Žádosti o zaměstnanecké karty v programu Kvalifikovaný zaměstnanec – ruší se omezení jen na určité kategorie profesí a nově se přijímají žádosti pro všechny druhy zaměstnání - informace k registraci na podání žádosti

   • Žádosti o zaměstnanecké karty mimo vládní programy se nadále nepřijímají.

  • Nově je možné podat žádost o dlouhodobé vízum za účelem kulturním, sportovním a jiné vzdělávací aktivity  - informace k registraci na podání žádosti

 2. Omezení výdeje víz jen na konkrétní kategorie

  Konzulát bude do odvolání vyznačovat jen následující víza:

  • Schengenská víza

   • krátkodobá víza pro rodinné příslušníky občana ČR nebo občana EU s bydlištěm na území ČR

   • krátkodobá víza pro pracovníky mezinárodní dopravy

   • krátkodobá víza pro diplomaty a úředníky mezinárodních organizací

   • krátkodobá víza pro sezónní zaměstnance

   • krátkodobá víza za účelem zaměstnání ve zdravotnictví a sociálních službách a jejich rodinné příslušníky

   • krátkodobá víza za účelem zaměstnání v případě, že se jedná o pracovníky do potravinářské výroby

    Schengenská víza, tak jako dosud, žadatel obdrží prostřednictvím vízového centra.

  • Dlouhodobá víza a povolení k pobytu

   • dlouhodobá víza pro sezónní zaměstnance

   • dlouhodobé pobyty (zaměstnanecké karty) pro cizince v Programu kvalifikovaný zaměstnanec, ale pouze tehdy, pokud se jedná o zdravotnické povolání, sociální služby, pracovníky do potravinářské výroby, pracovníky mezinárodní dopravy nebo servisu kritické infrastruktury

   • povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny a dlouhodobá víza za účelem rodinným, ale pouze, pokud jde o manžele a nezletilé děti cizinců s povoleným dlouhodobým nebo trvalým pobytem v ČR.

   • dlouhodobé pobyty za účelem vědeckého výzkumu (včetně rodinných příslušníků těchto žadatelů)

Výše uvedené omezení se týká žádostí rozhodnutých po 15.6.2020.

To znamená, že pokud již byl žadatel konzulátem vyzván, aby se dostavil k vyznačení víza, může, tak jako dosud, se dostavit na konzulát bez předchozí registrace, vždy v pracovní den v 8:30 hod., a to i když do výše uvedených kategorií nespadá. S sebou je povinen přinést cestovní doklad, stvrzenku o zaplacení vízového poplatku a doklad o pojištění dle stanovených podmínek. Vízum mu bude uděleno téhož dne v odpoledních hodinách.

Od 15.6.2020 však bude konzulát zasílat výzvy k tomu, aby se dostavili k vyznačení víza, jen těm žadatelům, kteří spadají do výše uvedených kategorií.

Žadatelé, kteří do výše uvedených kategorií nespadají, musejí vyčkat na příslušnou změnu rozhodnutí vlády ČR.