česky  українською 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Cestování na Ukrajinu - bezpečnostní situace

S ohledem na probíhající vojenskou invazi Ruské federace na Ukrajinu je na Ukrajině vyhlášen válečný stav a je zhoršena bezpečnostní situace, MZV ČR varuje před jakýmikoliv cestami na Ukrajinu. MZV ČR vyzývá občany ČR, aby okamžitě opustili Ukrajinu. 

V případě nouzové situace českých občanů na Ukrajině lze kontaktovat nouzovou linku Generálního konzulátu Lvov na telefonním čísle: +380 676 732 811, nebo nouzovou linku velvyslanectví v Kyjevě: +380 503 101 046, +380 068 971 87 97.

V kontextu aktuální situace opět apelujeme na občany ČR, kteří se na Ukrajině zdržují nebo v zemi dlouhodobě žijí, aby se registrovali do systému DROZD.

Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území Ukrajiny je příslušný zastupitelský úřad Ukrajiny v Praze. Informace GK Lvov jsou určeny k základní orientaci. Doporučujeme proto českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily.

Pokud již v zemi jste a přes varování se rozhodnete zůstat, dbejte během pobytu maximální opatrnosti, sledujte důvěryhodná média a mějte připravený plán evakuace pro případ nouze. MZV ČR upozorňuje, že v místech vojenského konfliktu  má jen velmi omezené možnosti poskytovat českým občanům na území Ukrajiny pomoc a ochranu.

MZV ČR upozorňuje, že  byla v zemi vyhlášena všeobecná mobilizace, což mj. znamená, že muži (občané Ukrajiny) ve věku 18 – 60 let nesmí ze země vycestovat. Případná doprava ukrajinských občanů, na které se vztahuje mobilizace, mimo území Ukrajiny může být hodnoceno jako trestný čin.

Občané ČR, kteří jsou rovněž držiteli ukrajinského občanství, nebo se ukrajinského občanství po nabytí českého nevzdali, by měli mít na paměti, že pokud se nacházejí na území Ukrajiny, mohou být ukrajinskými úřady vnímáni jako občané Ukrajiny, tj. může se na ně vztahovat zákaz opuštění Ukrajiny. GK Lvov nemůže v takovém případě zajistit adekvátní, plnohodnotnou konzulární ochranu.

Pro občany Ukrajiny a jejich vízové a pobytové dotazy byla zřízena linka Ministerstva vnitra +420 974 801 802, kde se dozvíte praktické pobytové informace. V této souvislosti je k dispozici i emailová adresa ukrajina@mvcr.cz.


Vzhledem k podstatnému zhoršení bezpečnostní situace, kdy Ruská federace dlouhodobě pošlapává základní principy mezinárodního práva a své vlastní závazky týkající se územní celistvosti a svrchovanosti Ukrajiny, a těžko předvídatelnému dalšímu vývoji v rámci vzniklého vojenského konfliktu, MZV ČR důrazně varuje před jakýmikoliv cestami na Ukrajinu a doporučuje občanům ČR urychlené opuštění země. Zároveň MZV ČR velmi důrazně vyzývá občany ČR, aby urychleně opustili Luhanskou, Doněckou, Černihivskou, Sumskou, Charkivskou, Dnipropetrovskou, Záporožskou, Chersonskou, Mykolajivskou a Oděskou oblast.

Vstup na Krym přímo z území Ruské Federace, je ukrajinskými orgány považován za nelegální. Osoby, které tak učiní, mohou čelit pokutě, trestnímu stíhání, administrativnímu řízení a zákazu vstupu na Ukrajinu.

Samozvané orgány na území, které nejsou pod kontrolou ukrajinských orgánů, dlouhodobě neumožňují vstup na toto území. MZV ČR zároveň upozorňuje, že je zakázáno vstupovat na území či opouštět území, jež nejsou pod kontrolou ukrajinských orgánů (části Doněcké a Luhanské oblasti), bez vyřízeného speciálního povolení a jinudy než přes stanoviště, jež pro tento účel zřídily ukrajinské orgány. 

České občany, kteří musí do uvedených oblastí z humanitárních či jiných závažných důvodů cestovat, MZV ČR vyzývá k maximální možné obezřetnosti.

MZV ČR dále upozorňuje, že cizinci, pobývající v Doněcké a Luhanské oblasti Ukrajiny na územích, která nejsou pod kontrolou ukrajinských orgánů, se vystavují riziku zadržení, odebrání cestovních dokladů či osobního majetku, případně i újmy na zdraví. Je absolutně zakázáno vstupovat na území či opouštět území, jež nejsou pod kontrolou ukrajinských orgánů, bez vyřízeného speciálního povolení a jinudy než přes stanoviště, jež pro tento účel zřídily ukrajinské instituce. 

MZV ČR upozorňuje, že má jen velmi omezené možnosti poskytovat českým občanům na územích Doněcké a Luhanské oblasti, která nejsou pod kontrolou ukrajinských orgánů, pomoc v nouzi (byť by se jednalo o legální pobyt českého občana na těchto územích, tedy pobyt se souhlasem ukrajinských orgánů). Podrobnou informaci o obecných pravidlech, která platí pro vstup na/opuštění území nekontrolovaných ukrajinskými orgány, naleznete na webové stránce Velvyslanectví ČR v Kyjevě a Generálního konzulátu ČR ve Lvově.

MZV obecně doporučuje vyhýbat se místům s velkou koncentrací osob a vyzývá k neúčasti v demonstracích a pochodech.