українською  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Výsledky registrace na podání žádosti o víza za účelem sloučení rodiny a sezonního zaměstnání

Kvóty nebyly naplněny, všem zaregistrovaným žadatelům jsou přiděleny termíny podání jejich žádostí. Přehled termínů pro podání žádostí v období 4. 3. - 31. 5. 2021.

Sdělujeme, že v období 15. - 25. 2. 2021 proběhla řádným způsobem třetí vlna registrace na podání žádostí o dlouhodobá pobytová oprávnění za účelem sloučení rodiny a sezonního zaměstnání.

Rovněž během této registrace nedošlo k naplnění celkové kapacity na uvedené období tří měsíců, takže ke slosování žádostí nebylo nutné ani v tomto případě přikročit:

 • za účelem sloučení rodiny se registrovalo 583 žadatelů, včetně dětí (původní kvóta: 540 osob)
 • za účelem sezonního zaměstnání se registrovalo 251 žadatelů (původní kvóta: 540 osob)

Jelikož celková nabídnutá kapacita na oba výše uvedené účely nebyla naplněna, je možné přijmout také všechny zaregistrované žadatele za účelem sloučení rodiny, i když jejich počet byl vyšší než původně stanovená dílčí kvóta.

Termín podání žádosti tak bude přidělen všem zájemcům, kteří splnili podmínky registrace a uhradili poplatek za zpracování objednávky ke sjednání termínu osobního podání žádosti.

Žádáme, aby si žadatelé v přiložené tabulce dle svého jména nebo čísla své stvrzenky našli termín, kdy se mají dostavit na konzulát k podání své žádosti.

Tabulka obsahuje všechny žadatele z druhé i třetí vlny registrace, kterým byl určen termín podání žádosti v období 4. března - 31. května 2021.

Tabulka s přidělenými termíny na podání žádosti (XLS, 148 KB)

Základní pravidla podání těchto žádostí:

 1. Žadatel musí být majitelem registrované stvrzenky a musí se dostavit v termínu určeném konzulátem (viz výše uvedená tabulka). Pokud se ve stanoveném termínu nedostaví, jeho registrace bez náhrady propadá.
 2. Žadatel se musí dostavit k podání žádosti osobně (zastoupení zmocněncem není možné).
  • Děti mladší 15 let musejí být doprovázeny svým zákonným zástupcem (rodičem).
  • Děti mladší 12 let nemusejí být přítomny osobně, žádost za ně může podat jejich zákonný zástupce (rodič).
 3. Žadatel se dostaví na Generální konzulát ČR ve Lvově na adrese Lvov, Antonovyča 130A v určený termín v 08:30 hod.
 4. Žadatel nemůže přenechat svou stvrzenku jiné osobě, a to ani blízkému příbuznému.
 5. Žadatel podá žádost o dlouhodobé vízum za rodinným účelem, o dlouhodobý pobyt za účelem společného soužití rodiny nebo o dlouhodobé vízum za účelem sezonního zaměstnání dle standardních pravidel, včetně úhrady správního poplatku.

Informace o další registraci bude včas zveřejněna na webu konzulátu.