česky  українською 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Freepik
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vyznačování víz a povolení k pobytu za účelem studia

Týká se těch žádostí, které sice byly povoleny, ale z důvodu pandemie víza nemohla být vyznačena.

Z důvodu předchozích ochranných opatření Ministerstva zdravotnictví, přijatých v souvislosti s pandemií COVID-19, nebylo před 21.6.2021 možné vyznačit značné množství dlouhodobých víz či víz k převzetí povolení k pobytu za účelem studia, a to i když bylo Ministerstvem vnitra ČR vydáno souhlasné stanovisko. Žadatelé tak nemohli do ČR přicestovat.

Informujeme, že české orgány se dohodly, že bude plošně takovýmto žadatelům umožněno doložit k již povolené žádosti nové dokumenty prokazující posunutí studia a následně takové vízum vyznačit, a to za následujících podmínek:

  • Žádost musí být považována za studium dle § 64 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR.
  • Nové dokumenty se musejí doložit do konce platnosti povoleného (ale nevyznačeného) dlouhodobého víza, popř. do konce platnosti povoleného pobytu.
  • Doložení posunutí studia bude umožněno pouze v případě, že se jedná o totožné studium
    • To znamená, že pokud si žadatel zajistil jiné studium nebo např. v původní žádosti předkládal přípravný kurz (který popř. zatím vystudoval online) a nyní již dokládá přijetí k samotnému akreditovanému studiu, nebude takovému žadateli vyhověno a musí si podat novou žádost o vízum či povolení k pobytu za účelem studia.
  • Další podmínkou je, že již při podání původní žádosti bylo doloženo studium, které se týká akademického/školního roku 2021/2022
    • To znamená, že pokud např. žadatel dokládal studium přípravného kurzu s navazujícím studiem v 1. ročníku, který měl probíhat v roce 2020/2021 nebo na jaře 2021, následně nemohl odcestovat, a nyní dokládá posunutí tohoto kurzu na podzim 2021, musí si podat novou žádost o dlouhodobé vízum či povolení k pobytu za účelem studia.
  • Žadatel musí kromě nového rozhodnutí o přijetí ke studiu na akademický rok 2021/2022 či o posunutí studia na akademický rok 2021/2022 doložit taktéž aktuální potvrzení o ubytování na akademický rok 2021/2022.

Pokud budou všechny výše uvedené podmínky splněny, Ministerstvo vnitra po posouzení nových dokumentů udělí nový souhlas k vyznačení víza.