česky  українською 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vzdání se dočasné ochrany na území ČR - jak postupovat

Ukrajinští občané, kteří se vrátili zpět na Ukrajinu a kteří projeví zájem o zrušení dočasné ochrany v České republice, se mohou obrátit na generální konzulát, za těchto podmínek:

1/ Žadatel, držitel dočasné ochrany, se musí dostavit osobně na konzulát v pracovní den mezi 10 a 11 hod. (v případě nezletilých dětí stačí zákonný zástupce)

2/ Konzulát provede ztotožnění žadatele na základě cestovního dokladu a dočasné ochrany

3/ Žadatel vyplní 2x tento formulář:

Dočasná ochrana FORMULÁŘ (DOCX, 21 KB)

  • červeně jsou vyznačeny části, které vyplňuje a podepisuje žadatel (podepisuje se vždy 2 x)
  • žlutě jsou vyznačeny části, které vyplňuje konzulát

4/ Konzulát žadateli předá žadateli jeden stejnopis a druhý zasílá Ministerstvu vnitra ČR.

Důležité upozornění: Konzulát  „neruší“ razítko / vízum s dočasnou ochranou v cestovním dokladu žadatele ani nečiní žádné záznamy; konzulát pouze potvrzuje a odesílá formulář.

Dočasné ochrany v ČR se prostřednictvím tohoto formuláře lze vzdát i bez osobní přítomnosti, v tomto případě však musí být podpis žadatele na formuláři úředně ověřen..

Konzulát přijímá žádosti o vzdání se dočasné ochrany od všech občanů Ukrajiny, bez ohledu na jejich místo pobytu na Ukrajině, tj. bez podmínky místní příslušnosti.