česky  українською 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Další registrace na podání žádosti o pobytová oprávnění za účelem sloučení rodiny a sezonního zaměstnání

(Archivní článek, platnost skončena 26.08.2021.)

Termíny a pravidla objednání na podání předmětných žádostí.

Týká se žadatelů

 • o dlouhodobé vízum/povolení k pobytu za účelem sloučení rodiny (pouze v případě manželů/manželek a nezletilých dětí nositelů platného povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu v ČR) a
 • o dlouhodobé vízum za účelem sezonního zaměstnání

Žadatelé budou opětovně vybráni systémem slosovatelných registrací. Registrace budou přijímány za účelem sjednání termínů osobního podání žádosti na období od 1. 9. do 30. 11. 2021.

Z podaných registrací Ministerstvo zahraničních věcí ČR vylosuje a stanoví termín pro podání žádosti osob tak, že v období od 1. 9. do 30. 11. 2021 budou moci podat svou žádost následující počty žadatelů:

 • 864 žadatelů o dlouhodobé vízum/povolení k pobytu za účelem sloučení rodiny
 • 216 žadatelů o dlouhodobé vízum za účelem sezonního zaměstnání

Do slosování budou připuštěny pouze registrace podané v souladu s následujícími pravidly a termíny:

 1. Registrace bude probíhat v těchto dnech a časech:
  • od pondělí 2. 8. 2021 do čtvrtka 12. 8. 2021 každý pracovní den s výjimkou pátku, a to pokaždé od 14:00 do 15:00 hod.
 2. Žadatel musí splňovat pravidla místní příslušnosti, tj. jeho bydliště se musí nacházet v konzulárním obvodu Generálního konzulátu ČR ve Lvově.
 3. Žadatel se dostaví osobně nebo jeho zmocněnec na základě notářsky ověřené plné moci na Generální konzulát ČR ve Lvově na adrese Lvov, Antonovyča 130A.
 4. Žadatel se může zaregistrovat za účelem stanovení termínu k podání pouze 1 žádosti
  • Výjimka: Zároveň se svou objednávkou může žadatel registrovat i své dítě mladší 15 let
 5. Zmocněnec může zaregistrovat pouze 1 žadatele.
  • Výjimka: Zmocněnec můře zaregistrovat i dítě žadatele mladší 15 let
 6. Žadatel nemůže zároveň registrovat sebe a poté na základě zmocnění třetí osobu.
 7. Žadatel předloží
  • svůj občanský průkaz (jiný dokument, např. řidičský průkaz nebo vojenská knížka apod., se neakceptují)
  • kopii stránky s potvrzením o bydlišti
  • kopii datové stránky svého cestovního pasu.
  • pokud žadatel disponuje novým občanským průkazem (ID kartou), musí zároveň doložit potvrzení o místě registrace osoby, vydané Státní migrační službou Ukrajiny
  • v případě sloučení rodiny žadatel navíc předloží kopii povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu v ČR osoby, s níž se slučuje, a matriční doklad (rodný nebo oddací list) prokazující vztah k této osobě
 8. Zmocněnec předloží
  • kopii datové stránky občanského průkazu žadatele
  • kopii stránky s potvrzením o bydlišti občanského průkazu žadatele
  • pokud žadatel disponuje novým občanským průkazem (ID kartou), musí zároveň doložit potvrzení o místě registrace osoby, vydané Státní migrační službou Ukrajiny
  • kopii datové stránky cestovního pasu žadatele
  • notářsky ověřenou plnou moc
  • svůj občanský průkaz
  • kopii datové stránky svého cestovního pasu
  • v případě sloučení rodiny navíc předloží kopii povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu v ČR osoby, s níž se žadatel slučuje, a matriční doklad (rodný nebo oddací list) prokazující vztah žadatele k této osobě
 9. Žadatel uhradí správní poplatek ve výši 1 000,- Kč, a to v EUR v hotovosti (platba kartou nebo v jiné měně není možná), dle aktuálního měsíčního kurzuPoplatek je nevratný.
 10. Zaplacením poplatku je žadateli vydán kontrolní kupón (potvrzení o zaplacení správního poplatku) s jedinečným číslem, které bude předmětem slosováníZaplacením poplatku nevzniká nárok na přidělení termínu k podání žádosti.

O výsledku slosování nebudou registrovaní žadatelé přímo informováni (telefonicky, e-mailem ani jinak). Informace, zdali byl určitý kupón vylosován, a konkrétní termín osobního podání žádosti budou zveřejněny pouze na webových stránkách konzulátu nejpozději dne 27. 8. 2021. Konzulát ke stejnému datu rovněž zveřejní čísla kontrolních kupónů, které nebyly vylosovány ke sjednání termínu osobního podání žádosti.

Pokud se vylosovaný uchazeč v takto zveřejněném termínu nedostaví, termín propadá.

Zdůrazňujeme, že výše uvedená registrace nezaručuje, že žadateli bude přidělen termín k podání žádosti. Jedná se pouze o registraci uchazečů o přidělení termínu, z nichž budou náhodně vylosovány zmíněné počty žadatelů, kteří budou následně prostřednictvím webových stránek konzulátu informováni o stanoveném termínu k podání samotné žádosti.

Dále upozorňujeme, že ani v případě podání žádosti není zaručeno, že bude příslušný pobytový titul udělen. O žádosti rozhoduje Ministerstvo vnitra ČR.

V okamžiku registrace bude každému žadateli poskytnuta písemná informace o pravidlech a právech žadatelů v souvislosti s výše popsaným registračním systémem. Žadatelé vyjádří souhlas s podmínkami registračního systému svým podpisem.

Podrobnosti losování

Neprodleně po 12. 8. 2021 zašle konzulát Ministerstvu zahraničních věcí (MZV) soupis všech jedinečných čísel kontrolních kuponů, jež žadatelé během své registrace obdrželi.

Na MZV proběhne losování, v němž bude zcela náhodně vybráno 1 080 čísel kontrolních kuponů (z toho 216 účelem sezonního zaměstnání a 864 za účelem sloučení rodiny)

MZV nebude mít žádnou informaci o jménech žadatelů, tj. nebude vědět, k jakému žadateli patří to či ono číslo kontrolního kuponu.

Následně bude 1 080 vylosovaných čísel kontrolních kuponů zasláno zpět na konzulát, který je poté, a to nejpozději do 27. 8. 2021, zveřejní na svých webových stránkách. Zároveň budou zveřejněna i ta čísla kontrolních kuponů, jež vylosována nebyla.

 

Výše uvedená pravidla  jsou v souladu s čl. 7 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/36/EU ze dne 26. února 2014 o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem zaměstnání jako sezonní pracovníci, ustanovením § 169f zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, a judikaturou Nejvyššího správního soudu (rozsudek ze dne 30. května 2017 čj. 10 Azs 153/2016).

Objednávání za jinými účely než sezonní zaměstnání a sloučení rodiny