česky  українською 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: www.pixabay.com
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Objednávání na podání žádostí o víza a povolení k pobytu

Informace o způsobu registrace na podání žádosti podle účelu požadovaného víza či povolení k pobytu.

Upozorňujeme, že pokusy o hromadné zasílání registrací pomocí softwarových nástrojů mohou být antispamovým zabezpečením domény mzv.cz v zájmu zajištění funkčnosti systému pro všechny žadatele vyhodnoceny jako spam, v důsledku čehož nebude k takovýmto registracím přihlíženo.

Systém registrace - přehled

Účel žádosti Registrace
Zaměstnanecká karta - Program kvalifikovaný zaměstnanec žadatel se neregistruje; termín podání určuje konzulát
Mimořádné pracovní vízum žadatel se neregistruje; termín podání určuje konzulát
Podnikání podnikani_lvov@mzv.cz
Sezonní zaměstnání kvóta naplněna do 28. 3. 2022; další registrace bude ve dnech 21. - 24. 2. 2022 (způsob a pravidla jsou zveřejněna na hlavní stránce)
Sloučení rodiny (s držitelem platného dlouhodobého nebo trvalého pobytu v ČR) kvóta naplněna do 28. 3. 2022; další registrace bude ve dnech 21. - 24. 2. 2022 (způsob a pravidla jsou zveřejněna na hlavní stránce)
Studium dle cizineckého zákona studium_lvov@mzv.cz
Ostatní vzdělávací aktivity visa_lvov@mzv.cz

Vědecký výzkum

(v den podání žádosti žadatele za účelem vědeckého výzkumu může podat svou žádost i jeho rodinný příslušník, který jej do ČR doprovází)

consulate_lvov@mzv.cz
Sport consulate_lvov@mzv.cz
Trvalý pobyt pro žadatele českého původu a jeho manžela/manželku a děti consulate_lvov@mzv.cz
Přenos pobytového oprávnění do nového cestovního dokladu

bez registrace, nutné se dostavit na konzulát v pracovní den v době od 08:30 do 10:00 hod.

Všechny ostatní účely u dlouhodobých víz a povolení k pobytu

visa_lvov@mzv.cz

Schengenské vízum systém vízového centra

Detailní pravidla registrace:

I. Zaměstnanecké karty

pouze prostřednictvím Programu kvalifikovaného zaměstnance; žádost o zařazení do programu podává budoucí zaměstnavatel žadatele v ČR; žadatelé se neregistrují (zaregistruje je budoucí zaměstnavatel v ČR), nýbrž vyčkají, až jim bude sdělen konzulátem nebo osobou určenou budoucím zaměstnavatelem konkrétní termín podání žádosti. Žádosti se podávají ve vízovém centru ve Lvově.

Roční kapacita konzulátu je 40 000 žádostí, je rovnoměrně rozložena na jednotlivé kalendářní měsíce, přičemž případná nevyčerpaná kvóta v rámci jednoho objednávacího období se nepřevádí do dalších měsíců.

Upozornění

II. Dlouhodobá víza za účelem sezonního zaměstnání a dlouhodobá víza/povolení k pobytu za účelem sloučení rodiny (s držitelem platného dlouhodobého nebo trvalého pobytu v ČR)

Termíny na podání žádosti jsou obsazeny do 28. 3. 2022. 

Zápis na podání žádosti probíhá systémem slosovatelných registrací. Další registrace bude probíhat ve dnech 21. - 24. 2. 2022.

III. Mimořádné pracovní vízum

Žádost o zařazení do programu podává budoucí zaměstnavatel žadatele v ČR; žadatelé se neregistrují (zaregistruje je budoucí zaměstnavatel v ČR), nýbrž vyčkají, až jim bude sdělen konzulátem nebo osobou určenou budoucím zaměstnavatelem konkrétní termín podání žádosti. 

Roční kapacita konzulátu je 1 500 žádostí, je rovnoměrně rozložena na jednotlivé kalendářní měsíce (125 měsíčně), přičemž případná nevyčerpaná kvóta v rámci jednoho objednávacího období se nepřevádí do dalších měsíců.

IV. Dlouhodobá víza za účelem podnikání

V případě žádostí o dlouhodobé vízum za účelem podnikání činí roční kvóta konzulátu 24 žádostí (z toho 12 žádostí v rámci Programu klíčového a vědeckého personálu a 12 žádostí mimo tento program prostřednictvím registračního e-mailu podnikani_lvov@mzv.cz ). Tato kvóta je rovnoměrně rozložena na jednotlivé kalendářní měsíce, přičemž případná nevyčerpaná kvóta v rámci jednoho měsíce se do dalších měsíců nepřevádí.

Objednávání probíhá každé poslední pondělí v měsíci od 10:00 hod. ukrajinského času (tj. od 9:00 hod. českého času) do pátku do 12:00 hod. ukrajinského času (tj. 11:00 hod. českého času). E-mailová objednávka musí mít stejnou strukturu a splňovat obdobné podmínky jako u registrací v bodě VI.

Po vyčerpání vyčleněné kapacity je žadatel o této skutečnosti informován z e-mailové stránky podnikani_lvov@mzv.cz formou automatické odpovědi.

Žadatelům, kteří odešlou e-mailovou objednávku splňující všechna uvedená kritéria a kapacita není vyčerpána, je termín k podání žádosti následně sdělen formou e-mailu. Termíny jsou přidělovány chronologicky vždy na následující týden v pořadí doručení objednávek do e-mailové schránky podnikani_lvov@mzv.cz . Do pořadí doručených e-mailů generální konzulát nijak nezasahuje. Stanovený termín není možné měnit a na žádosti tohoto typu se neodpovídá. V případě, že se žadatel ve stanoveném termínu nedostaví, bude si muset o nový termín požádat výše popsaným standardním způsobem.

Platí pravidlo jeden e-mail = jeden žadatel, objednávky na více osob v jednom e-mailu se rovněž nepřijímají.

V. Dlouhodobá víza a povolení k pobytu za účelem studia dle cizineckého zákona

Objednávky je nutné zasílat výlučně na speciální e-mail studium_lvov@mzv.cz . Objednávání probíhá každé pondělí od 10:00 hod. ukrajinského času (tj. od 9:00 hod. českého času) do pátku do 12:00 hod. ukrajinského času (tj. 11:00 hod. českého času). E-mailová objednávka musí mít stejnou strukturu a splňovat obdobné podmínky jako u registrací v bodě VI.

Kapacita konzulátu pro žádosti o dlouhodobá víza/povolení k pobytu za účelem studia je 10 týdně.

Po vyčerpání vyčleněné kapacity je žadatel o této skutečnosti informován z e-mailové stránky studium_lvov@mzv.cz formou automatické odpovědi.

Žadatelům, kteří odešlou e-mailovou objednávku splňující všechna uvedená kritéria a kapacita není vyčerpána, je termín k podání žádosti následně sdělen formou e-mailu. Termíny jsou přidělovány chronologicky vždy na následující týden v pořadí doručení objednávek do e-mailové schránky  studium_lvov@mzv.cz . Do pořadí doručených e-mailů generální konzulát nijak nezasahuje. Stanovený termín není možné měnit a na žádosti tohoto typu se neodpovídá. V případě, že se žadatel ve stanoveném termínu nedostaví, bude si muset o nový termín požádat výše popsaným standardním způsobem.

Platí pravidlo jeden e-mail = jeden žadatel, objednávky na více osob v jednom e-mailu se rovněž nepřijímají.

VI. Dlouhodobá víza a pobyty za ostatními účely

Objednávky je nutné zasílat výlučně na speciální e-mail visa_lv0v@mzv.cz .

 • žadatelé o pobytová oprávnění za účelem vědeckého výzkumu a sportovním a osoby českého původu (a jejich manželky/manželé a děti) žádající o trvalý pobyt využijí pro registraci e-mail consulate_lvov@mzv.cz

Tento způsob objednávání je určen výlučně pro následující účely:

Objednávání probíhá každé pondělí od 10:00 hod. ukrajinského času (tj. od 9:00 hod. českého času) do pátku do 12:00 hod. ukrajinského času (tj. 11:00 hod. českého času). Odpověď obdržíte zpravidla do pěti pracovních dnů.

Jak musí objednávka vypadat:

Váš e-mail má mít tyto 3 části:

1. část (Předmět e-mailu):

 • v předmětu e-mailu musí být bezpodmínečně uvedeno pouze jedinečné číslo zahraničního cestovního pasu žadatele

2. část: (Text e-mailu)

 • v textu e-mailu musí být uvedeny následující údaje:
  • Jméno a příjmení žadatele (latinkou, přesně dle cestovního pasu žadatele)
  • Datum narození žadatele
  • Účel požadovaného dlouhodobého víza nebo dlouhodobého pobytu 
  • Kontaktní údaje na žadatele (telefon a e-mail)

3. část (Přílohy e-mailu):

 • v přílohách e-mailu: žadatel musí připojit přílohy ve formátu pdf (odkazy na přílohy umístěné v cloudových úložištích se nepřijímají):
  • kopii datové stránky svého cestovního dokladu  s osobními údaji a fotografií
  • kopii dokladu prokazujícího účel pobytu

Zaslání požadovaných údajů pouze ve formě příloh není dostatečné, je nutné vyplnit údaje i do textu e-mailu. Zároveň údaje v textu e-mailu musí v plném rozsahu a do detailu odpovídat údajům v přílohách. V případě, že jsou odlišné, je objednávka vyřazena.

Vytvoření Vaší objednávky termínu Vám usnadní tento vzor objednávkového e-mailu:

Vzor objednávkového mailu (DOC, 33 KB)

Objednávka nebude přijata v následujících případech:

 • v předmětu e-mailu nebude uvedeno jedinečné číslo zahraničního cestovního pasu žadatele
 • v předmětu e-mailu budou uvedeny (i) jiné informace než samotné číslo zahraničního cestovního pasu žadatele
 • žadatel neuvede všechny požadované údaje v textu e-mailu
 • žadatel nepřipojí obě požadované přílohy
 • žadatel uloží přílohy na cloudové úložiště a do e-mailu uvede pouze odkazy na ně
 • údaje v textu e-mailu se budou lišit od údajů v přílohách
 • žadatel zašle svou žádost na e-mailovou adresu, která není určena pro registraci na jím deklarovaný účel víza
 • objednávka bude na více než jednoho žadatele (výjimka – nezletilé děti podávající současně se svým zákonným zástupcem – viz níže)
 • e-mail bude doručen do e-mailové schránky před zahájením objednávání (před stanoveným dnem a hodinou)
 • žadatel zašle několik e-mailů (každý žadatel může zaslat pouze 1 e-mail; pokud jeden žadatel zašle v daném termínu více e-mailů, bude z tohoto termínu objednávání automaticky vyřazen, a to i v případě, že e-maily budou zaslány z různých e-mailových adres; upozornění o vyřazení bude zasláno pouze na první zjištěný duplicitní e-mail žadatele) 
 • bude zjištěna skutečnost, že žadatel již podal žádost o dlouhodobé vízum či dlouhodobý/trvalý pobyt v minulých měsících a tato žádost je v řízení

Kapacita konzulátu v oblasti dlouhodobých víz a povolení k pobytu pro všechny účely uvedené v části VI je celkem 10 týdně.

Po vyčerpání vyčleněné kapacity bude žadatel o této skutečnosti informován z e-mailové stránky visa_lv0v@mzv.cz (popř. consulate_lvov@mzv.cz ).

Žadatelům, kteří odešlou e-mailovou objednávku splňující všechna výše uvedená kritéria a kapacita není vyčerpána, je termín k podání žádosti následně sdělen formou e-mailu. Termíny jsou přidělovány chronologicky vždy na následující týden v pořadí doručení objednávek do e-mailové schránky visa_lv0v@mzv.cz (popř. consulate_lvov@mzv.cz )  . Do pořadí doručených e-mailů generální konzulát nijak nezasahuje. Stanovený termín není možné měnit a na žádosti tohoto typu se neodpovídá. V případě, že se žadatel ve stanoveném termínu nedostaví, bude si muset o nový termín požádat výše popsaným standardním způsobem.

Platí pravidlo jeden e-mail = jeden žadatel, objednávky na více osob v jednom e-mailu se rovněž nepřijímají.

Výjimkou je situace, kdy žádost o pobytové oprávnění podává žadatel a zároveň jeho nezletilé dítě/děti. V takovém případě žadatel zašle jeden e-mail, v jeho textu uvede požadované údaje o sobě a rovněž o svém nezletilém dítěti/dětech a do příloh připojí kopii datové stránky svého cestovního dokladu a cestovního dokladu svého dítěte/dětí a kopie dokladů prokazující účel pobytu žadatele a účel pobytu jeho dítěte/dětí. Pokud je dítě zapsáno do cestovního dokladu žadatele, je třeba toto v textu e-mailu uvést a do přílohy připojit kopii stránky v cestovním pase žadatele, která obsahuje informace o jeho dítěti/dětech.

Upozornění

Případné otázky či žádosti o konzultace lze zasílat výlučně na e-mailovou adresu consulate_lvov@mzv.cz .

Každou objednávku je nutné zaslat pouze jednou a vyčkat na odpověď konzulátu. Opakované zasílání téže objednávky reakci na ni neurychlí, a naopak ztíží registraci jiným žadatelům a zvýší administrativní zátěž konzulárních pracovníků.

Žadateli, který konzulátu prokáže, že se prostřednictvím systému slosovatelných registrací dle bodu II nejméně dvakrát neúspěšně pokusil o sjednání termínu k osobnímu podání žádosti, je umožněno podání jeho žádosti o pobytové oprávnění bez osobní účasti.

VII. Schengenská víza

Podat žádost o schengenské vízum lze:

1) Prostřednictvím českých vízových center ve Lvově, Užhorodu a Ivano-Frankivsku - každý pracovní denpouze na základě registrace;

Ve vízových centrech ve Lvově, Užhorodě a Ivano-Frankivsku se denně přijímá dohromady maximálně 500 žádostí.

2) Přímo na generálním konzulátě (na adrese Antonovycha 130a, Lvov) - ve středu od 9:00 do 10:00 hod. - týká se pouze těchto kategorií:

 • rodinní příslušníci občanů EU , osoby cestující za urgentním humanitárním účelem a čeští krajané - bez nutnosti předchozí registrace
 • obchodní partneři českých podnikatelů registrovaných na generálním konzulátě (na základě schválené e-mailové žádosti)

Týdenní kapacita Generálního konzulátu ČR ve Lvově pro přímé podání žádostí o schengenské vízum v prostorách úřadu není pro tyto kategorie omezena.