česky  українською 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: www.pixabay.com
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Cestování na Krym a do zóny Operace spojených sil

Zvláštní režim vstupu a pobytu v těchto oblastech, kam se nedoporučuje cestovat. 

Generální konzulát ČR ve Lvově informuje níže o pravidlech, které vyžadují ukrajinské zákony při cestách cizinců na Krym, popř. do Sevastopolu, a do východních oblastí země, kde probíhá Operace spojených sil (OOS).

Zároveň však připomínáme, že v plné míře platí aktuální důrazné doporučení MZV pro české občany v žádném případě necestovat, popř. ihned opustit Doněckou a Luhanskou oblast, kde se vede OOS, a zároveň zdržet se cest na Krym, resp. do Sevastopolu.

I. Krym

Překračovat administrativní linii oběma směry a navštěvovat Krym lze pouze automobilem přes kontrolní místa Kalančak (Каланчак), Čaplynka (Чаплинка), Čongar (Чонгар). Vlaky (ani další hromadné prostředky jako např. autobusy) na Krym z území mateřské Ukrajiny nejezdí.

Výše uvedená kontrolní místa jsou otevřena nepřetržitě.

Cizí státní příslušníci a osoby bez státní příslušnosti se na kontrolních bodech prokazují cestovními doklady a zvláštním povolením, vydaným územním orgánem Státní migrační služby Ukrajiny nebo územním oddělením Státní migrační služby Ukrajiny v Novotrojickém a Heničevském okrese.

Zvláštní povolení se vydává pro případy:

 1. na dočasně okupovaném území Ukrajiny žijí blízcí příbuzní nebo rodinní příslušníci manžela/manželky cizince či osoby bez státní příslušnosti
 2. na dočasně okupovaném území Ukrajiny jsou pochováni blízcí příbuzní nebo rodinní příslušníci manžela/manželky cizince či osoby bez státní příslušnosti
 3. na dočasně okupovaném území Ukrajiny zemřel blízký příbuzný nebo rodinný příslušník manžela/manželky cizince či osoby bez státní příslušnosti
 4. na dočasně okupovaném území Ukrajiny se nacházejí nemovitosti, jichž je žadatel o povolení vlastníkem
 5. pravidelné cesty na dočasně okupované území Ukrajiny spojené s výkonem práce zaměstnance železniční společnosti
 6. výkon novinářské práce
 7. zajištění duchovní služby, náboženských obřadů a dalších náboženských úkonů
 8. pobyt na dočasně okupovaném území Ukrajiny na základě povolení k trvalému pobytu
 9. účast na akcích Medžlisu krymskotatarského národa

Turistický nebo obchodní účel návštěvy Krymu není důvodem k vydání zvláštního povolení.

Zahraniční novináři mohou na dočasně okupované území Autonomní republiky  Krym vycestovat pouze za účelem výkonu své profese a na základě souhlasu Ministerstva informací Ukrajiny.

Vstup a opuštění dočasně okupovaného území Autonomní republiky Krym z území Ruské federace, včetně použití letecké a námořní dopravy, jsou zakázány.

Zdůrazňujeme, že mořské přístavy ve městech Jevpatorija, Kerč, Sevastopol, Feodosija a Jalta jsou uzavřeny pro mezinárodní námořní dopravu, o čemž byly členské státy Mezinárodní námořní organizace (IMO) oficiálně informovány. Letiště v Autonomní republice Krym byla rozhodnutím vlády Ukrajiny rovněž uzavřena. V dubnu 2014 Evropská organizace pro bezpečnost letového provozu zakázala lety na Krym, pokud nebyly odsouhlaseny s ukrajinskou stranou.

Cizí státní příslušníci a osoby bez státní příslušnosti, jež poruší pravidla pro vstup na dočasně okupované území Ukrajiny a jeho opuštění, ponesou odpovědnost, což znamená především pokutu a zákaz vstupu na území Ukrajiny.

Porušovatelé pravidel se vystavují také riziku trestního stíhání. Zejména: Trestní zákoník Ukrajiny byl doplněn článkem 332-1 (v souladu se zákonem č. 1207-VII ze dne 15. dubna 2014; v platném znění v souladu se zákonem č. 1019-VIII ze dne 18. února 2016), který zní takto:

„Článek 332-1. Porušení pravidel vstupu na dočasně okupované území Ukrajiny a jeho opuštění

 1. Porušení pravidel vstupu na okupované území Ukrajiny a jeho opuštění s cílem poškodit zájmy státu se trestá omezením svobody na dobu až tří let anebo odnětím svobody na tutéž dobu.
 2. Tytéž činy spáchané opakovaně či skupinou osob po předchozí domluvě anebo spáchané úřední osobou využívající své funkce se trestají odnětím svobody na dobu tří až pěti let se zákazem vykonávat určitou funkci nebo vykonávat určité činnosti po dobu až tří let.
 3. Skutky, uvedené v bodech jedna a dva tohoto článku, jichž se dopustila organizovaná skupina, jsou trestány odnětím svobody na dobu od pěti do osmi let se zákazem vykonávat určitou funkci nebo vykonávat určité činnosti po dobu až tří let.

II. Zóna OOS

Vstupovat a opouštět území nekontrolovaná ukrajinskými orgány lze pouze automobilem přes následující kontrolní místa vjezdu a výjezdu (KMVV)

 • KMVV Lisičansk (Лисичанськ) – cestovní koridor „Stachanov-Zolote-Girske-Lisičansk“ (Стаханов-Золоте-Гірське-Лисичанськ)
 • KMVV Zajceve (Зайцеве) – cestovní koridor „Horlivka-Artemivsk“ (Горлівка – Артемівськ)
 • KMVV Kurachove (Курахове) a KMVV Georgiivka (Георгїївка) – cestovní koridor „Doněck-Kurachove“ (Донецьк- Курахове)
 • KMVV Bugas (Бугас) – cestovní koridor „Doněck-Mariupol“ (Донецьк-Маріуполь) přes Volnovachu (Волноваху)
 • KMVV Gnutove (Гнутове) – cestovní koridor „Novoazovsk – Krasnoarmijsk – Talakivka – Mariupol“ (Новоазовськ – Красноармійськ – Талаківка – Маріуполь)
 • KMVV Novoajdar (Новоайдар) – cestovní koridor „Stanice Luhanska – Ščastja – Novoajdar“ (Станица Луганська – Щастя – Новоайдар)

Standardní provozní doba KMVV:

 • léto: 6:00 – 20:00 hod.
 • zima: 8:00 – 17:00 hod.
 • jaro a podzim: 7:00 – 18:30 hod.

Je striktně zakázáno vstupovat a opouštět nekontrolovaná území mimo výše uvedená KMVV.

Cizinci se na daném kontrolním místě musí prokázat platným cestovním dokladem a speciálním povolením, které vydává Služba bezpečnosti Ukrajiny. Žádosti o vydání tohoto povolení se nabírají v přijímacích střediscích, lze je však podat i poštou nebo elektronicky. Osoby, které se již nacházejí na územích mimo kontrolu oficiálních ukrajinských orgánů, mohou podat žádost na nejbližším KMVV.

Pro překročení hranice není nutné, aby dotyčný disponoval povolením v papírové podobě, stačí, když bude veden v příslušné databázi.

Procedura získání daného povolení

Povolení se vydává za podmínky prokázání následujících účelů:

 1. žadatel má bydliště na nekontrolovaných (či naopak kontrolovaných) územích
 2. blízcí příbuzní žadatele žijí, právě zemřeli či jsou pochováni na nekontrolovaných (či naopak kontrolovaných) územích
 3. žadatel vlastní na nekontrolovaných (či naopak kontrolovaných) územích nemovitost
 4. uskutečnění cest na nekontrolovaná (či naopak kontrolovaná) území (výkon práce, studium, vědecká činnost, kulturní nebo náboženský účel, zdravotní důvody, doprovod dítěte do předškolních zařízení či základních škol atd.)

Náležitosti:

 1. žádost
 2. kopie dokladu totožnosti (datové stránky)
 3. kopie dokladu potvrzujícího zákonnost pobytu na UA
 4. doklad o účelu cesty
 5. při cestě s dítětem – kopie rodného listu tohoto dítěte

Procedura vydání speciálního povolení má trvat 10 dnů, v urgentních, zdůvodněných případech 1 den. Po udělení povolení jsou údaje o jeho držiteli zaváděny do elektronického registru. Údaje o dětech do 16 let se vkládají do dané databáze spolu s doprovázejícími dospělými osobami.

Povolení se vydávají jako jednorázová nebo vícerázová (na 1 rok).