česky  українською 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Wikipedia
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Informace pro cesty a pobyt na Ukrajině

Užitečná sdělení pro přípravu a organizaci cesty na Ukrajinu.

UPOZORNĚNÍ

Doporučujeme, aby si návštěvníci této stránky před plánovaným odjezdem na Ukrajinu ověřili podmínky vstupu do země na ukrajinských diplomatických nebo konzulárních misích v České republice, které mohou podat zcela aktuální informace.

Režim vstupu na území Ukrajiny

Ukrajina zrušila vízovou povinnost pro občany ČR bez časového omezení. Toto opatření umožňuje vstup a pobyt na území Ukrajiny bez víza v délce maximálně 90 dnů během jakéhokoliv 180 denního období. V případě pobytu za účelem zaměstnání, trvalého pobytu, sloučení rodiny, studia nebo pobytu převyšujícím 90 dnů je nutno požádat o příslušné vízum. Podmínky dlouhodobého pobytu na území Ukrajiny lze získat na webu Státní migrační služby Ukrajiny, resp. Velvyslanectví Ukrajiny v Praze.

Doporučujeme občanům ČR, aby při přechodu hranic Ukrajiny požadovali od ukrajinských pohraničních orgánů vyznačení přechodového razítka s datem přechodu hranic Ukrajiny, jelikož v případě pobytu do 90 dnů na území Ukrajiny není nutno se registrovat k pobytu u příslušných ukrajinských orgánů.

Doplňujeme, že na webu Státní pohraniční služby Ukrajiny se lze prostřednictvím kamer podívat na aktuální situaci na jednotlivých hraničních přechodech.

Upozorňujeme na zvláštní režimy vstupu:

Kontrola dostatečných finančních prostředků při vstupu na Ukrajinu

Sdělujeme, že na hraničním přechodu mohou ukrajinské orgány vyžadovat doklad o dostatečných finančních prostředcích pro pobyt v zemi. Jejich množství však není pevně dáno, protože závisí jednak na aktuální podobě životního minima, jehož výše se i několikrát do roka mění, jednak na kurzu ukrajinské hřivny (UAH) k volně směnitelným měnám (dle kurzovního lístku Národní banky Ukrajiny), jenž také podléhá výkyvům, a jednak i na tom, do jaké míry je pobyt cizince hrazen třetí osobou či předem zaplacen (např. přes cestovní kancelář).

Požadovaná výše finančních prostředků se počítá dle následujícího vzorce:

F3 = ((20 x Pmin):30) x (KD + 5), kde

F3 jsou dostatečné finanční prostředky,

Pmin je životní minimum stanovené na UA na osobu a měsíc.

KD je počet dnů plánovaného pobytu na území UA.

Upozorňujeme na skutečnost, že k délce plánovaného pobytu je třeba vždy automaticky přičíst dalších 5 dnů.

Konkrétní příklad:

Cizinec plánuje navštívit Ukrajinu na 7 dnů.

K datu 14.4.2015 byl aktuální kurz 1,- EUR = 24,18,- UAH. Životní minimum bylo stanoveno na 1 176,- UAH.

Dosadíme do výše uvedeného vzorce:

F3 = ((20 x 1 176):30) x (7 + 5) = 9 408,- UAH (tj. 389,- EUR).

Výsledek je výše minimálních finančních prostředků, kterými musí cizinec při vstupu na Ukrajinu disponovat.

Dostatečnost finančních prostředků lze prokázat např. tím, že je bude mít cizinec k dispozici v hotovosti (ať už v UAH či v EUR, USD nebo jiné konvertibilní cizí měně), nebo předložením mezinárodní platební karty a příslušného výpisu z bankovního účtu cizince minimálně s požadovanou částkou (stačí stvrzenka z bankomatu), předložením úředně ověřeného pozvání, jímž zvoucí osoba na sebe přijala veškeré závazky za náklady spojené s pobytem cizince na Ukrajině a jeho vycestováním ze země, turistickým voucherem zcela pokrývajícím náklady pobytu v zemi atd.

Kontrola dostatečných finančních prostředků se neprovádí např. u cizinců s povoleným trvalým pobytem na UA, u cizinců, kteří nedosáhli věku 18 let, u cizinců, kteří se účastní výletních plaveb.

Doporučujeme, aby každý cizinec disponoval dostatečnou rezervou nad rámec minimální výše požadovaných finančních prostředků, jež by pokryla případné náhlé výkyvy v jejich množství.

Důležitá telefonní čísla

hasiči 101
policie 102
první pomoc 103

předvolba Lvova (po Ukrajině): 032 - xxxxxxx
předvolba Lvova (z Čech): +38 - 032 - xxxxxxx

Generální konzulát ČR ve Lvově:

Antonovycha 130, Lvov
fax: +38 032 2976896 (sekretariát)
fax: +38 032 2372763 (konzulární úsek)

Odkazy na další úřady ČR na Ukrajině

Velvyslanectví ČR v Kyjevě

Honorární konzulát ČR v Charkově

Honorární konzulát ČR v Dnipru

Další aktuální informace o podmínkách vstupu do země, celních a devizových předpisech, bezpečnostní situaci apod. lze nalézt v příslušné pasáži webových stránek Ministerstva zahraničních věcí.