česky  українською 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: www.pixabay.com
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Nové podmínky vstupu cizinců na Ukrajinu

Všeobecný zákaz vstupu byl zrušen. Přehled povinností při vstupu cizinců na území Ukrajiny, včetně výjimek.

Cizinec může vstoupit na území Ukrajiny za následujících podmínek:

Podmínka č. 1:

 • na hraničním přechodu musí předložit doklad o uzavřeném cestovním zdravotním pojištění, jež bude pokrývat i případné náklady na léčbu spojenou s COVID-19 a umístěním v karanténním zařízení (v opačném případě mu nebude umožněn vstup na Ukrajinu) a bude platné po celou dobu plánovaného pobytu na Ukrajině
  • ​toto pojištění musí vydat buď
   • pojišťovna registrovaná na Ukrajině, nebo
   • zahraniční pojišťovna, která má zastoupení na Ukrajině, nebo uzavřenou řádnou smlouvu s ukrajinským partnerem (asistenční službou)
  • kategorie cizinců, kterých se povinnost předložit výše uvedené pojištění netýká:
   • cizinci a osoby bez státního občanství s povolením k trvalému pobytu na Ukrajině
   • osoby s uznaným statusem uprchlíka či osoby potřebující doplňkovou ochranu
   • pracovníci diplomatických a konzulárních misí cizích zemí a mezinárodních organizací akreditovaní na Ukrajině a jejich rodinní příslušníci
   • členové ozbrojených sil států NATO a Partnerství pro mír účastnící se vojenských cvičení

Podmínka č. 2:

 • státy světa byly rozděleny na červenou a zelenou zónu (ČR je aktuálně v červené zóně) - rozdělení zveřejňuje Ministerstvo zdravotnictví Ukrajiny
  • Země je v zelené zóně, pokud počet nových případů COVID-19 na 100 tisíc obyvatel za posledních 14 dnů je menší než na Ukrajině.
  • Vyhodnocení, zda země náleží do zelené či červené zóny, se provádí každých 7 dnů.
  • Při posuzování nutnosti podstoupit lékařské pozorování/samoizolaci se zohledňuje jak státní občanství cizince, tak jeho poslední země pobytu. Pokud je cizinec občanem země z „červené zóny“, ale prokáže se doklady potvrzujícími, že během posledních 14 dnů pobýval v zemi „zelené zóny“, nebude podléhat povinnosti pozorování/sebeizolace.
 • pokud cizinec přijíždí ze země tzv. červené zóny, nebo v ní posledních 14 dnů pobýval, předloží pojištění zahrnující COVID-19 a musí si vybrat z následujících možností:
  • buď podstoupí 14denní pozorování/sebeizolaci, kterou lze absolvovat
   • v místní samosprávou vyčleněných stacionářích.
   • na zvolené adrese za použití mobilní aplikace “Дій вдома” (Jednej doma) (lze instalovat jen na ukrajinské SIM karty),
  • nebo na hranici předloží negativní PCR test, který nesmí být starší 48 hodin
  • kategorie cizinců, kteří nepodléhají samoizolaci, i když v posledních 14 dnech pobývali v zemi z tzv. červené zóny (pokud se u nich neprojevují příznaky onemocnění COVID-19, či nebyli v kontaktu s nakaženou osobou):
   • osoby mladší 12 let
   • osoby, které přijíždí do země za účelem vzdělání ve vysokoškolském zařízení
   • osoby, které jsou občany země z tzv. červené zóny, ale prokáží, že v předchozích 14 dnech v žádné zemi tzv. červené zóny nepobývali
   • osoby, které přes Ukrajinu tranzitují a prokáží, že doba jejich tranzitu nepřekročí 2 dny
   • pracovníci diplomatických a konzulárních misí cizích zemí a mezinárodních organizací akreditovaní na Ukrajině a jejich rodinní příslušníci
   • řidiči a/nebo členové posádek nákladních dopravních prostředků, autobusů pravidelné dopravy, členové posádek letadel, mořských a říčních plavidel, členové vlakových brigád
   • instruktoři ozbrojených sil NATO, nebo zemí zahrnutých v Partnerství pro mír, účastnící se akcí pro výcvik složek ozbrojených sil
   • kulturní pracovníci a 1 osoba doprovázející každého z nich (na základě pozvání kulturní instituce)
   • osoby převážející hematopoetické kmenové buňky pro transplantace
   • osoby, které na hranici předloží negativní PCR test, jenž nesmí být starší 48 hodin
 • pokud cizinec přijíždí ze země tzv. zelené zóny, nebo v ní posledních 14 dnů pobýval, bude vpuštěn na Ukrajinu bez potřeby projít povinným lékařským pozorováním/sebeizolací (stačí na hranici předložit pojištění uvedené v podmínce č. 1)