česky  українською 

rozšířené vyhledávání

Dlouhodobý pobyt

Rozhodování o žádostech o víza nad 90 dnů a o povolení k pobytu je dle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, v aktuálním znění, plně v kompetenci Ministerstva vnitra ČR, konkrétně jeho odboru azylové a migrační politiky.

Přehled pracovišť Ministerstva vnitra (odboru azylové a migrační politiky) na území ČR, včetně telefonních čísel a úředních hodin

Informace Ministerstva vnitra ČR pro cizince plánující pobývat v ČR po dobu delší než 90 dnů

Při podání žádostí o víza nad 90 dnů mohou pracovníci generálního konzulátu komunikovat se žadateli v českém nebo ruském jazyce. V případě, že žadatel ani jednomu z těchto jazyků nerozumí, je povinen si na své náklady obstarat tlumočníka.

Dlouhodobý pobyt za účelem studia

thumb

Podmínky a náležitosti pro podání žádosti o dlouhodobý pobyt za účelem studia. více ►

Dlouhodobý pobyt za účelem vědeckého výzkumu

thumb

Podmínky a náležitosti pro podání žádosti o dlouhodobý pobyt za účelem vědeckého výzkumu. více ►

Dlouhodobý pobyt – zaměstnanecká karta

thumb

Podmínky a náležitosti pro podání žádosti o vydání zaměstnanecké karty. více ►

Dlouhodobý pobyt – modrá karta

thumb

Podmínky a náležitosti pro podání žádosti o vydání modré karty více ►

Dlouhodobý pobyt za účelem společného soužití rodiny

thumb

Podmínky a náležitosti pro podání žádosti o dlouhodobý pobyt za účelem společného soužití rodiny. více ►

Dlouhodobý pobyt - karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance

thumb

Podmínky a náležitosti pro podání žádosti o vydání karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance. více ►

Dlouhodobý pobyt - karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu EU

thumb

Podmínky a náležitosti pro podání žádosti o vydání karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu EU. více ►

Dlouhodobý pobyt za účelem investování

thumb

Podmínky a náležitosti pro podání žádosti o dlouhodobý pobyt za účelem investování. více ►

Finanční prostředky k žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu

thumb

Částky, jimiž musí disponovat žadatel o dlouhodobý pobyt. více ►

Cestovní zdravotní pojištění u dlouhodobého pobytu

thumb

Kritéria, která musí splňovat pojištění předložené žadatelem o dlouhodobý pobyt. více ►

Přenos štítku povolení k pobytu do nového cestovního dokladu

thumb

Informace pro držitele povolení k pobytu, kteří si vyřídili nový cestovní doklad. více ►