česky  українською 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: www.pixabay.com
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Zápis na podání žádosti o dlouhodobý pobyt

Způsob registrace na podání žádosti a pravidla místní příslušnosti.

Pokud není dále uvedeno jinak, podat žádost o udělení dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému či trvalému pobytu lze pouze na Generálním konzulátu ČR ve Lvově standardně na základě řádné registrace během k tomu určených úředních hodin. V opačném případě bude daná žádost označena za nepřijatelnou.

Kategorie žadatelů, kteří nepodléhají povinnosti se registrovat k podání žádosti

  1. Cizinci s prokázaným českým původem a jejich nejbližší rodinní příslušníci (manželé/manželky a nezletilé děti) mohou podat žádost o trvalý pobyt i na základě schválené e-mailové žádosti.
  2. Žadatelé o zaměstnaneckou kartu zařazení do tzv. Programu kvalifikovaného zaměstnance či do Programu mimořádné pracovní vízum vyčkají, až budou kontaktováni konzulátem

Pravidla místní příslušnosti

Upozorňujeme, že žadatelé jsou při registraci povinni respektovat pravidla místní příslušnosti, kdy Generální konzulát ČR ve Lvově standardně přijímá pouze ty žadatele, kteří mají povolení k pobytu v jeho konzulárním obvodu (oblasti -  Volyňská, Ivano-Frankovská, Lvovská, Zakarpatská, Rivenská, Ternopilská a Černivecká).

Žadatelé s povolením k pobytu v konzulárním obvodu Velvyslanectví ČR v Kyjevě (oblasti - Vinická, Žitomirská, Kyjevská, Kirovohradská, Mykolajivská, Oděská, Poltavská, Sumská, Chmelnycká, Čerkaská, Černihovská, Doněcká, Dněpropetrovská, Záporožská, Luhanská, Charkovská a Chersonská, dále město Sevastopol a Autonomní republika Krym) se mohou registrovat a podávat příslušné žádosti pouze na tomto úřadě.

Výjimky z pravidel místní příslušnosti:

I. Žadatelé o zaměstnanecké karty

1) Žadatelé o zaměstnanecké karty, kteří mají pobyt v konzulárním obvodu Velvyslanectví ČR v Kyjevě, musejí podat svou žádost prostřednictvím Generálního konzulátu ČR ve Lvově, a to bez ohledu na jejich místo pobytu na Ukrajině, pokud 

a) jsou oni i jejich zaměstnavatel zařazeni do Programu kvalifikovaného zaměstnance (s výhradou existence výjimek) – v tomto případě se registrovat nemusejí, nýbrž vyčkají, až budou sami kontaktováni konzulátem, popř. svým budoucím českým zaměstnavatelem, a podají svou žádost ve vízovém centru ve Lvově

nebo

b) nespadají do žádného z facilitačních programů (více informací)

Rodinní příslušníci těchto žadatelů mohou rovněž podávat své žádosti na Generálním konzulátě ČR ve Lvově bez ohledu na místo svého pobytu na Ukrajině, ale pouze na základě řádné registrace.

Doplňujeme, že konzulární oddělení Velvyslanectví ČR v Kyjevě přijímá pouze ty žadatele o zaměstnanecké karty, kteří jsou zařazeni do facilitačních projektů (více informací).

Rozdělení kompetencí mezi Generální konzulát ČR ve Lvově a Velvyslanectví ČR v Kyjevě

II. Žadatelé o mimořádné pracovní vízum

Žadatelé o mimořádné pracovní vízum, kteří mají pobyt v konzulárním obvodu Velvyslanectví ČR v Kyjevě, musejí podat svou žádost prostřednictvím Generálního konzulátu ČR ve Lvově, a to bez ohledu na jejich místo pobytu na Ukrajině.

Upozornění

Rodinní příslušníci občanů ČR a jiných zemí EU žádají o povolení k pobytu na území ČR, nikoliv na zastupitelském úřadě, s tím, že pro cestu do ČR si musejí vyřídit schengenské vízum, pokud nesplňují podmínky bezvízového režimu.