česky  українською 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: www.pixabay.com
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Potvrzení o příslušnosti ke krajanské komunitě

Náležitosti pro vydání tohoto dokumentu.

Pro podání žádosti o potvrzení o příslušnosti ke krajanské komunitě je třeba si rezervovat termín, a to na základě zaslání e-mailové žádosti (lvov@embassy.mzv.cz).

V dopise je nutné sdělit své jméno a příjmení, rok narození, místo pobytu na Ukrajině, číslo svého mobilního telefonu, zda si přejete podat žádost pouze o potvrzení o příslušnosti ke krajanské komunitě či zároveň si budete chtít požádat i o trvalý pobyt, a případně i jména a příjmení a ročníky narození Vašich rodinných příslušníků (manžela/manželky, dětí), kteří s Vámi chtějí žádat v daný termín o trvalý pobyt.

Upozorňujeme, že pokud Vaše dítě je starší 18 let, musí podat samostatnou žádost o potvrzení o příslušnosti ke krajanské komunitě i o povolení k trvalému pobytu.

Náležitosti k podání žádosti o potvrzení o příslušnosti ke krajanské komunitě:

  1. vyplněný formulář (DOC, 47 KB) žádosti o PPKK + prostou (neověřenou) kopii tohoto dokumentu
  2. originály matričních či jiných dokumentů prokazující žadatelův český původ či jeho předků v pokolení přímém + ověřené kopie těchto dokumentů opatřené jejich úředním překladem do českého jazyka + prosté (neověřené) kopie těchto dokumentů
  3. další dokumenty potvrzující český původ a zájem o ČR (pokud existují)
  4. v případě, že cizinec je členem krajanského spolku, bude tato skutečnost vyznačena na formuláři, včetně délky členství v daném spolku
  5. rodokmen + jeho prostá (neověřená) kopie
  6. životopis + jeho prostá (neověřená) kopie
  7. vnitřní pas + 2x prosté (neověřené) kopie jeho stránek s údaji
  8. cestovní pas + 2x prostá (neověřená) kopie jeho datové stránky

Lhůta pro vyřízení potvrzení o příslušnosti ke krajanské komunitě činí 60 pracovních dnů.

Aktualizace potvrzení o příslušnosti ke krajanské komunitě

Upozorňujeme, že krajané, kteří plánují podat žádost o trvalý pobyt a disponují potvrzením o příslušnosti ke krajanské komunitě, které však bylo vydáno před více než 180 dny, si mohou zaslat žádost o aktualizaci tohoto potvrzení (tj. nemusí znovu podávat standardní žádost o vydání potvrzení o příslušnosti ke krajanské komunitě).

Žádost o aktualizaci se zasílá na e-mailovou adresu kanceláře zmocněnce pro krajanské záležitosti Ministerstva zahraničních věcí ČR (zkz@mzv.cz). V žádosti je třeba uvést číslo jednací starého potvrzení a datum jeho vydání a také plné jméno a příjmení a datum narození jeho držitele (dle údajů v cestovním pase). Ideálním řešením je staré potvrzení nascanovat a vložit do e-mailu jako přílohu žádosti.

přílohy

formulář 47 KB DOC (Word dokument) 31.3.2015