česky  українською 

rozšířené vyhledávání

Dlouhodobé vízum

Rozhodování o žádostech o víza nad 90 dnů a o povolení k pobytu je dle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, v aktuálním znění, plně v kompetenci Ministerstva vnitra ČR, konkrétně jeho odboru azylové a migrační politiky.

Přehled pracovišť Ministerstva vnitra (odboru azylové a migrační politiky) na území ČR, včetně telefonních čísel a úředních hodin

Informace Ministerstva vnitra ČR pro cizince plánující pobývat v ČR po dobu delší než 90 dnů

Při podání žádostí o víza nad 90 dnů mohou pracovníci generálního konzulátu komunikovat se žadateli v českém nebo ruském jazyce. V případě, že žadatel ani jednomu z těchto jazyků nerozumí, je povinen si na své náklady obstarat tlumočníka.

Potřebné dokumenty pro podání žádosti

thumb

Vízové náležitosti dle účelu plánované cesty. více ►

Správní poplatky

thumb

Poplatky za dlouhodobá pobytová oprávnění, včetně kategorií osob, jež jsou od jejich úhrady osvobozeny. více ►

Účel studia dle cizineckého zákona

thumb

Přehled vzdělávacích aktivit, které jsou uznávány za studium dle české legislativy. více ►

Finanční prostředky k žádosti o dlouhodobé vízum

thumb

Částky, jimiž musí žadatel disponovat během svého pobytu v ČR. více ►

Doklad o zajištění ubytování

thumb

Zákonné požadavky týkající se dokumentu k zabezpečení ubytování. více ►

Žádost o nové posouzení důvodů neudělení dlouhodobého víza

thumb

Konkrétní postup po zamítnutí žádosti o dlouhodobé pobytové oprávnění. více ►

Cestovní zdravotní pojištění u dlouhodobých víz

thumb

Kritéria, která musí splňovat pojištění předložené žadatelem o dlouhodobé pobytové oprávnění. více ►