česky  українською 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: www.pixabay.com
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Správní poplatky

Poplatky za dlouhodobá pobytová oprávnění, včetně kategorií osob, jež jsou od jejich úhrady osvobozeny.

POPLATKY ZA VÍZA

Žádost o dlouhodobé vízum  (s výjimkou podnikání) 

2 500,- Kč

Žádost o dlouhodobé vízum za účelem podnikání 5 000,- Kč
Žádost o povolení k dlouhodobému/trvalému pobytu (s výjimkou účelu investování)  2 500,- Kč
Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování 5 000,- Kč
Žádost o vydání zaměstnanecké/modré/vnitropodnikové karty     5 000,- Kč

Od poplatku jsou osvobozeni:

  • žadatelé o dlouhodobé vízum, kteří jsou mladší 6 let (naopak, žadatelé, kteří jsou mladší 6 let, ale žádají o povolení k pobytu, však poplatek hradit musejí)
  • žadatelé o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání, kterým bylo v období 5 let předcházejících podání žádosti nejméně jednou takové vízum uděleno, a platnost žádného z těchto víz nebyla zrušena, ledaže by se tak stalo pouze v důsledku porušení povinnosti zaměstnavatele

Osoby českého původu a jejich rodinní příslušníci žádající o povolení k trvalému pobytu a zároveň o zařazení do asistenčního programu dle Usnesení vlády ČR č. 1014 ze dne 8. 12. 2014 rovněž správní poplatek nehradí.

POPLATKY ZA JINÉ KONZULÁRNÍ ÚKONY

Žádost o cestovní pas pro občana staršího 15 let   1 200,- Kč
Žádost o cestovní pas pro občana mladšího 15 let  400,- Kč
Žádost o cestovní průkaz 400,- Kč
Žádost o výpis z rejstříku trestů  200,- Kč
Žádost o vystavení tzv. apostily   100,- Kč

Žádost o vystavení rodného nebo oddacího listu

v souvislosti se zápisem do zvláštní matriky

200,- Kč
Žádost o vydání osvědčení o českém státním občanství  300,- Kč
Ověření podpisu nebo jeho uznání za vlastní     250,- Kč za každý podpis
Ověření kopie  300,- Kč za každou stranu
Uzavření manželství před českým zastupitelským úřadem 5 000,- Kč

Uzavření manželství před českým zastupitelským úřadem, je-li jedním

ze snoubenců český občan zdržující se v zahraničí služebně

zdarma

Úhradu všech poplatků lze provést na pokladně konzulárního úseku, a to buď v hotovosti v eurech, nebo prostřednictvím platební karty.

Upozorňujeme, že platba platební kartou probíhá v české měně - je tudíž možné, že banka, u níž má žadatel veden účet v jiné měně (např. v ukrajinských hřivnách), může tento úkon zatížit ještě svým poplatkem.

Aktuální kurz s platností od 1. 2. 2022 činí 24,365,- Kč/1,- EUR.