українською  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: www.pixabay.com
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Správní poplatky

Poplatky za dlouhodobá pobytová oprávnění, včetně kategorií osob, jež jsou od jejich úhrady osvobozeny.

Žádost o dlouhodobé vízum  (s výjimkou podnikání)  2 500,- Kč
Žádost o dlouhodobé vízum za účelem podnikání 5 000,- Kč
Žádost o povolení k dlouhodobému/trvalému pobytu (s výjimkou účelu investování)  2 500,- Kč
Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování 5 000,- Kč
Žádost o vydání zaměstnanecké/modré/vnitropodnikové karty     5 000,- Kč

Úhrada všech poplatků probíhá pouze v hotovosti v eurech na pokladně konzulárního úseku.

Aktuální kurz s platností od 1. 4. 2021 činí 26,145,- Kč/1,- EUR.

Od poplatku jsou osvobozeni:

  • žadatelé o dlouhodobé vízum, kteří jsou mladší 6 let (naopak, žadatelé, kteří jsou mladší 6 let, ale žádají o povolení k pobytu, však poplatek hradit musejí)
  • žadatelé o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání, kterým bylo v období 5 let předcházejících podání žádosti nejméně jednou takové vízum uděleno, a platnost žádného z těchto víz nebyla zrušena, ledaže by se tak stalo pouze v důsledku porušení povinnosti zaměstnavatele

Osoby českého původu a jejich rodinní příslušníci žádající o povolení k trvalému pobytu a zároveň o zařazení do asistenčního programu dle Usnesení vlády ČR č. 1014 ze dne 8. 12. 2014 rovněž správní poplatek nehradí.