česky  українською 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: www.pixabay.com
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Schengenské vízum za účelem obchodu

V případě, že cestujete např. na služební cestu, pracovní jednání s obchodním partnerem apod.

Vízové náležitosti (pokud není uvedeno jinak, vyžadují se v originále nebo úředně ověřené kopii)

 • Žádost o schengenské vízum (řádně a úplně vyplněna latinkou a podepsána žadatelem)
 • Cestovní pas nebo jiný cestovní doklad (v originále + kopie datové stránky, stránek s poznámkami a předchozích schengenských víz; doklad nesmí být starší 10 let, musí obsahovat minimálně 2 prázdné stránky a jeho platnost musí přesahovat platnost udělovaného víza alespoň o 3 měsíce)
 • Vnitřní pas (kopie všech stránek s poznámkami; originál se předkládá k nahlédnutí); v případě nové biometrické ID karty je nutné předložit i výpis z Jednotného státního demografického rejstříku o místě pobytu na Ukrajině
 • 1 barevná fotografie (velikost 3,5 x 4,5 cm, bílé pozadí, musí odpovídat skutečné aktuální podobě žadatele, obroučky brýlí nesmí překrývat oči)
 • cestovní zdravotní pojištění (platnost do všech zemí EU/Schengenu, minimální pojistné krytí ve výši 30 000 EUR, v případě žádosti o vícevstupní vízum musí pokrývat alespoň období první cesty; pojištění musí být vyplněno na psacím stroji nebo na počítači a následně vytištěno; pojištění vyplněné ručně se nepřijímá)
 • potvrzení o cestě
  • pozvání od společnosti v ČR
   • buď na oficiálním formuláři ověřeném cizineckou policií (vždy originál + kopie), nebo
   • na firemním hlavičkovém papíře, kde budou uvedeny náležité identifikační údaje (stačí v prosté kopii) (u zvané osoby – jméno a příjmení dle cestovního  dokladu, datum narození, státní občanství, číslo dokladu totožnosti, termín cesty; u zvoucí fyzické osoby – jméno a příjmení a adresa; u zvoucí právnické osoby – úplný název a adresa organizace, jméno, podpis a pracovní zařazení osoby, která žádost podepsala, razítko společnosti)
  • rezervace ubytování (pokud není poskytnuto zvoucím subjektem)
 • doklad o zaměstnání a příjmu
  • zaměstnanci – potvrzení o zaměstnání obsahující pracovní pozici žadatele, jeho plat za posledních 6 měsíců, datum nástupu žadatele do zaměstnání a informaci o služební cestě žadatele; potvrzení musí rovněž specifikovat jméno, příjmení a funkci osoby, která jej podepisuje, jakož i registrační a kontaktní údaje o společnosti.  
  • podnikatelé – licence, doklad o registraci nebo poslední daňové přiznání
  • důchodci – penzijní kartička nebo doklad osvědčující výši pobíraného důchodu
 • doklad o dostatečných finančních prostředcích na pokrytí nákladů na cestu
  • výpis z účtu žadatele za poslední 3 měsíce, nebo
  • podepsané cestovní šeky na jméno žadatele – originál a kopie, nebo
  • sponzorství – notářsky ověřené prohlášení o sponzorství a doklad o dostatečných finančních prostředcích sponzorující osoby
  • Upozornění: V případě, že zvoucí osoba v ČR pokrývá náklady cesty – pozvání ověřené českou cizineckou policií.

Občané jiných zemí jsou povinni předložit doklad o povolení k pobytu na Ukrajině. Tento dokument musí být platný alespoň 3 měsíce po skončení platnosti požadovaného víza.