česky  українською 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: www.pixabay.com
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Schengenské vízum za účelem oficiální návštěvy

Jedná se o případy cest na pozvání státních orgánů.

Vízové náležitosti (pokud není uvedeno jinak, vyžadují se v originále nebo úředně ověřené kopii)

 • Žádost o schengenské vízum (řádně a úplně vyplněna latinkou a podepsána žadatelem)
 • Cestovní pas nebo jiný cestovní doklad (v originále + kopie datové stránky, stránek s poznámkami a předchozích schengenských víz; doklad nesmí být starší 10 let, musí obsahovat minimálně 2 prázdné stránky a jeho platnost musí přesahovat platnost udělovaného víza alespoň o 3 měsíce)
 • Vnitřní pas (kopie všech stránek s poznámkami; originál se předkládá k nahlédnutí); v případě nové biometrické ID karty je nutné předložit i výpis z Jednotného státního demografického rejstříku o místě pobytu na Ukrajině
 • 1 barevná fotografie (velikost 3,5 x 4,5 cm, bílé pozadí, musí odpovídat skutečné aktuální podobě žadatele, obroučky brýlí nesmí překrývat oči)
 • cestovní zdravotní pojištění (platnost do všech zemí EU/Schengenu, minimální pojistné krytí ve výši 30 000 EUR, v případě žádosti o vícevstupní vízum musí pokrývat alespoň období první cesty; pojištění musí být vyplněno na psacím stroji nebo na počítači a následně vytištěno; pojištění vyplněné ručně se nepřijímá)
 • potvrzení o cestě
  • dopis ukrajinského orgánu potvrzující, že žadatel je členem oficiální delegace
  • kopie oficiálního pozvání 
  • doklad o ubytování 
 • doklad o zaměstnání a příjmu
  • zaměstnanci – potvrzení o zaměstnání obsahující pracovní pozici žadatele, jeho plat za posledních 6 měsíců, datum nástupu do zaměstnání a souhlas zaměstnavatele s dobou dovolené žadatele; potvrzení musí rovněž specifikovat jméno, příjmení a funkci osoby, která jej podepisuje, jakož i registrační a kontaktní údaje o společnosti.  
  • podnikatelé – licence, doklad o registraci nebo poslední daňové přiznání 
  • důchodci – penzijní kartička nebo doklad osvědčující výši pobíraného důchodu 
  • studenti – doklad od vzdělávacího zařízení s potvrzením doby nepřítomnosti
 • doklad o dostatečných finančních prostředcích na pokrytí nákladů na cestu
  • výpis z účtu žadatele za poslední 3 měsíce, nebo
  • podepsané cestovní šeky na jméno žadatele – originál a kopie, nebo
  • sponzorství – notářsky ověřené prohlášení o sponzorství a doklad o dostatečných finančních prostředcích sponzorující osoby
  • Upozornění: V případě, že zvoucí osoba v ČR pokrývá náklady cesty – pozvání ověřené českou cizineckou policií.

Občané jiných zemí jsou povinni předložit doklad o povolení k pobytu na Ukrajině. Tento dokument musí být platný alespoň 3 měsíce po skončení platnosti požadovaného víza.