česky  українською 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: www.pixabay.com
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Schengenské vízum za účelem turistiky

Jedná se o standardní cestu, ať už individuálně, nebo s cestovní kanceláří.

Vízové náležitosti (pokud není uvedeno jinak, vyžadují se v originále nebo úředně ověřené kopii)

 • Žádost o schengenské vízum (řádně a úplně vyplněna latinkou a podepsána žadatelem; v případě osob mladších 15 let se podepisuje jeden z rodičů nebo zákonný zástupce)
 • Cestovní pas nebo jiný cestovní doklad (v originále + kopie datové stránky, stránek s poznámkami a předchozích schengenských víz; doklad nesmí být starší 10 let, musí obsahovat minimálně 2 prázdné stránky a jeho platnost musí přesahovat platnost udělovaného víza alespoň o 3 měsíce)
 • Vnitřní pas (kopie všech stránek s poznámkami; originál se předkládá k nahlédnutí); v případě nové biometrické ID karty je nutné předložit i výpis z Jednotného státního demografického rejstříku o místě pobytu na Ukrajině
 • 1 barevná fotografie (velikost 3,5 x 4,5 cm, bílé pozadí, musí odpovídat skutečné aktuální podobě žadatele, obroučky brýlí nesmí překrývat oči)
 • cestovní zdravotní pojištění (platnost do všech zemí EU/Schengenu, minimální pojistné krytí ve výši 30 000 EUR, v případě žádosti o vícevstupní vízum musí pokrývat alespoň období první cesty; pojištění musí být vyplněno na psacím stroji nebo na počítači a následně vytištěno; pojištění vyplněné ručně se nepřijímá)
 • potvrzení o cestě (originál a kopie)
  • organizovaná turistika (přes cestovní kancelář) – potvrzení cestovního příkazu od hostitelské organizace (voucher), jež musí obsahovat údaje o žadateli, doklad o provedení zálohy nebo o plné úhradě, razítko zvoucí organizace a podpis  odpovědné osoby
  • individuální turistika – rezervace ubytování a detailní itinerář cesty
 • informace o dopravě – rezervace letenek nebo jízdenek; v případě cesty vlastním automobilem – kopie řidičského průkazu, technický průkaz k vozidlu.
 • doklad o zaměstnání a příjmu
  • zaměstnanci – potvrzení o zaměstnání obsahující pracovní pozici žadatele, jeho plat za posledních 6 měsíců, datum nástupu do zaměstnání a souhlas zaměstnavatele s dobou dovolené žadatele; potvrzení musí rovněž specifikovat jméno, příjmení a funkci osoby, která jej podepisuje, jakož i registrační a kontaktní údaje o společnosti.  
  • podnikatelé – licence, doklad o registraci nebo poslední daňové přiznání
  • důchodci – penzijní kartička nebo doklad osvědčující výši pobíraného důchodu
  • studenti a žáci – doklad od vzdělávacího zařízení s potvrzením doby nepřítomnosti
  • nezaměstnaní - podepsané písemné vysvětlení své finanční situace
 • doklad o dostatečných finančních prostředcích na pokrytí nákladů na cestu
  • výpis z účtu žadatele za poslední 3 měsíce, nebo
  • podepsané cestovní šeky na jméno žadatele – originál a kopie, nebo
  • sponzorství – notářsky ověřené prohlášení o sponzorství a doklad o dostatečných finančních prostředcích sponzorující osoby
 • děti do 18 let cestující samotné nebo jen s jedním z rodičů
  • písemný souhlas jednoho/obou rodičů (když necestují s dítětem) - tento dokument musí být notářsky ověřený a předložený v originále a kopii; pokud existuje jen jeden zákonný zástupce, pak se vyžaduje rodný list nebo soudní rozhodnutí o svěření do výhradní péče nebo úmrtní list druhého rodiče či jiný dokument vysvětlující takovou situaci
  • kopie cestovního dokladu nebo vnitřního pasu rodiče
  • rodný list – v originále i kopii

Občané jiných zemí jsou povinni předložit doklad o povolení k pobytu na Ukrajině. Tento dokument musí být platný alespoň 3 měsíce po skončení platnosti požadovaného víza.