česky  українською 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: www.pixabay.com
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Rodinný příslušník občana EU

Definice rodinného příslušníka dle platné české legislativy.

Rodinným příslušníkem se rozumí:

 • manžel
 • rodič, jde-li o občana EU mladšího 21 let, o kterého skutečně pečuje
 • potomek mladší 21 let nebo takový potomek manžela občana EU
 • potomek nebo předek anebo potomek nebo předek manžela občana EU, pokud je z důvodu uspokojování svých základních potřeb závislý na výživě nebo jiné nutné péči poskytované občanem EU nebo jeho manželem, nebo byl na této výživě nebo jiné nutné péči závislý bezprostředně před vstupem na území ve státě, jehož je občanem, nebo ve státě, ve kterém měl povolen pobyt

Za rodinného příslušníka občana EU se považuje dále cizinec, který prokáže, že je příbuzným občana EU, pokud

 • ve státě, jehož je občanem, nebo ve státě, ve kterém měl povolen pobyt, žil před vstupem na území s občanem EU ve společné domácnosti
 • je z důvodu uspokojování svých základních potřeb závislý na výživě nebo jiné nutné péči poskytované občanem EU, nebo byl na této výživě nebo jiné nutné péči závislý bezprostředně před vstupem na území ve státě, jehož je občanem, nebo ve státě, ve kterém měl povolen pobyt
 • se o sebe z vážných zdravotních důvodů nedokáže sám postarat bez osobní péče občana EU

Za rodinného příslušníka občana EU se považuje též cizinec, který prokáže, že má s občanem EU trvalý partnerský vztah, který není manželstvím, a žije s ním ve společné domácnosti (vztah druh-družka). 

K vyřízení žádosti o schengenské vízum předkládá rodinný příslušník občana EU:

 1. Žádost o schengenské vízum (řádně a úplně vyplněna latinkou a podepsána žadatelem; v případě osob mladších 15 let se podepisuje jeden z rodičů nebo zákonný zástupce)
 2. Cestovní pas (v originále + kopie datové stránky; doklad nesmí být starší 10 let, musí obsahovat minimálně 2 prázdné stránky a jeho platnost musí přesahovat platnost udělovaného víza alespoň o 3 měsíce)
 3. 1 barevná fotografie (velikost 3,5 x 4,5 cm, bílé pozadí, musí odpovídat skutečné aktuální podobě žadatele, obroučky brýlí nesmí překrývat oči)
 4. Doklad potvrzující, že žadatel je rodinným příslušníkem (rodný list nebo oddací list – originál nebo ověřenou kopii; kopie občanského průkazu nebo cestovního pasu občana EU) a doklad potvrzující, že žadatel občana EU při své cestě doprovází nebo následuje (letenka, rezervace hotelu)
 5. Kde to přichází v úvahu, i doklady potvrzující závislost na občanu EU, žití ve společné domácnosti, zdravotní stav, partnerský vztah s občanem EU. 

Podání žádosti je bezplatné a bez nutnosti registrace.